Patientföreningar – cancer

Patientföreningar arbetar idéellt och erbjuder information, stödsamtal och aktiviteter. Här finns en lista över riksorganisationer. Via deras webbplatser finns ofta länkar till lokala föreningar. Man behöver inte vara medlem för att kontakta dem.

Blodcancerförbundet

Box 1386
172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Sturegatan 4, 5 tr
Tfn: 08-546 405 40
Fax: 08-546 405 49
E-post: info@blodcancerforbundet.se
Webbplats: www.blodcancerforbundet.se

Bröstcancerföreningarnas Riksorganistion, BRO

Box 1386
172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Sturegatan 4, 5 tr
Tfn: 08-546 405 30
Fax: 08-546 405 39
E-post: info@bro.org.se
Webbplats: www.bro.org.se

CARPA - Patientförening för personer med hormonproducerande tumör

E-post: info@carpapatient.se
Webbplats: http://www.carpapatient.se/

Gynsam - Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation

Storgatan 52 B
852 30 Sundsvall
Tfn: 08-23 30 20
Tfn: 060-12 77 54
E-post: info@gynsam.se
Webbplats: www.gynsam.se

ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade

Box 1386
172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Sturegatan 4, 5 tr
Tfn: 08-546 405 20/21
Fax: 08-546 405 26
E-post: info@ilco.nu
Webbplats: www.ilco.nu

Lungcancerförbundet Stödet

Råd- och stödsamtal, tfn 020-88 55 33
E-post: mejlformulär på info@stodet.se
Webbplats: www.stodet.se

Melanomföreningen

E-post: info@melanomforeningen.se
Webbplats: www.melanomforeningen.se

Mun- & Halscancerförbundet

Barks väg 14
170 73 Solna
Tfn: 08-655 83 10/20
Fax: 08-655 46 10
E-post: info@mhcforbundet.se
Webbplats: www.mhcforbundet.se

Prostatacancerförbundet

Barks väg 14
170 73 Solna
Tfn: 08-655 44 30
E-post: kansli@prostatacancerforbundet.se
Webbplats: www.prostatacancerforbundet.se

Mag- och tarmförbundet

Gotlandsgatan 46
116 65 Stockholm
Tfn: 08-642 42 00
E-post: rmt@magotarm.se
Webbplats: www.magotarm.se

Svenska hjärntumörföreningen

Kontaktperson: Åse Rinman
Norra Forsåkersgatan 21
431 63 Mölndal
Tfn: 070-191 31 63
E-post: info@hjarntumorforeningen.se 
Webbplats: www.hjarntumorforeningen.se

Svenska Ödemförbundet – för personer med lymfödem, lipödem och lymfatiska sjukdomar och komplikationer

Box 800
101 36 Stockholm
Tfn: 08-6613925
E-post: kansli@svenskaodemforbundet.se
Webbplats: www.svenskaodemforbundet.se

 

Länkar till fler oganisationer och föreningar:

Ideella organisationer och nätverk

Övriga cancerorganisationer som ger stöd

Senast uppdaterad:
2013-12-17
Redaktör:

Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden