Råd och stöd kring cancer

Cancerfonden

Hos Cancerfonden finns flera möjligheter att få råd, stöd och information.

Cancerfondens informations- och stödlinje bemannas av vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Hit kan man vända sig med frågor och funderingar om cancer. Linjen är öppen helgfria vardagar 9-13 och samtalen är kostnadsfria, telefon 020-59 59 59. Man kan också få information och råd via e-post: infostodlinjen@cancerfonden.se

På Cancerfondens nätforum kan man diskutera med andra i samma situation, om man själv är sjuk eller närstående till någon som har cancer.

Via Cancerfonden kan man också hitta en så kallad samtalsvän, en person som själv har erfarenhet av cancer som sjuk eller närstående, och som man kan dela tankar och erfarenheter med. Kontakten börjar via e-post, och sedan väljer man själv hur man vill fortsätta att hålla kontakt.

På Cancerfondens webbplats kan man få mer information: Cancerfonden

Barncancerfonden

Barncancerfonden består av sex barncancerföreningar runt om i landet. Föreningarna ger stöd till barn med cancer och deras familjer samt vårdpersonal och annan personal i deras arbete med barnen.

Barncancerföreningarna bidrar även till att ge sjukhus med barncancervård nödvändiga resurser samt informerar allmänheten om cancer hos barn.

Barncancerfonden nås på telefon 08-584 209 00 eller epost: info@barncancerfonden.se

På Barncancerfondens webbplats finns mer information: Barncancerfonden

Näracancer.se 

Näracancer.se är en webbplats som vänder sig till unga i 15-25 årsåldern och står nära någon som har cancer. Här kan man möta andra unga i liknande situation och kan få svar på frågor av sjukvårdspersonal. Näracancer.se har förverkligats med stöd från Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Länkar till fler oganisationer och föreningar:

Patientföreningar – cancer

Ideella organisationer och nätverk

Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen ger information, råd och stöd till allmänheten i alla frågor som rör cancer och cancersjukdomar. Här finns specialistutbildade sjuksköterskor med lång erfarenhet. Man har också tillgång till universitetssjukhusens alla experter.

Kontaktuppgifter till Cancerrådgivningen:
Telefon: 08-123 138 00
Mejl: cancerrådgivningen@sll.se
Öppettider: måndag – fredag kl. 08.30 – 16.00 lunchstängt kl. 12.00 – 13.00. 

Besöksadress: Radiumhemmets entréhall, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Besökstider:  måndag - onsdag kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00. Torsdagar och fredagar stängt.

Senast uppdaterad:
2015-01-14
Redaktör:

Katti Björklund, 1177 Vårdguiden