Senast reviderad 2012-03-07

Kan man få extra stöd i skolan, vid corpus callosum agenesi?

Fråga

Min dotter har corpus callosum agenesi, det vill säga att hon saknar kontakt mellan höger och vänster hjärnhalva. Vi har inte informerat skolan om att hon har corpus callosum agenesi, så hon har inte fått någon specialhjälp, utan vi i familjen har hjälpt henne med skolarbetet. Hon har nu klarat av gymnasiet och funderar på att läsa vidare på en teknisk högskola. I och med det så kan det medföra högre krav och att vår dotter behöver hjälp från högskolan. Finns sådan hjälp att få i samhället eller sjukvården?

Svar

Corpus callosum agenesi ger mycket individuella symptom. Man kan ha en corpus callosum agenesi utan att det överhuvudtaget märks, men vissa personer kan också ha en svår utvecklingsstörning.

Det som bäst skulle kunna ge svar på din dotters möjligheter att lyckas med högre studier, är en så kallad neuropsykiatrisk utredning. En sådan kan göras på större psykiatriska kliniker och ibland på neurologkliniker. Utredningen består av ett antal tester som delvis liknar de tester man gör vid en dyslexiutredning. Man testar alltså många olika förmågor. En del tester som ingår mäter också bland annat inlevelseförmåga, förståelse och slutledningsförmåga.

Inom högskolan är möjligheterna till hjälp begränsade. Däremot kan man genom olika tester få en uppfattning om vilka förutsättningar man har för att kunna lyckas med vissa studier. Det borde vara rimligt att din dotter skulle kunna få genomgå en neuropsykiatrisk utredning. Ni kan börja med att ta upp frågan hos er läkare på vårdcentralen som kan remittera er vidare. Å andra sidan kan man inte alltid förutse allt. Om din dotter gillar avancerad matte, kan det kanske vara bra för henne att få prova att läsa det. Ett intresse kan mycket väl överbrygga ett eventuellt mindre funktionshinder och leda din dotter in på den väg hon själv önskar gå i livet.

Katrin Hint, Läkare, specialist i allmänmedicin