Glucobay

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Glucobay?

Glucobay är ett läkemedel mot diabetes. Medicinen används vid typ 2-diabetes när behandling med kost och motion inte räcker. Glucobay kan användas som enda läkemedel eller tillsammans med något annat läkemedel mot diabetes.

Det verksamma ämnet är akarbos, och tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för alfa-glukosidashämmare.

Recept och högkostnadsskydd

Glucobay finns som tabletter i styrkorna 50 milligram och 100 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Socker transporteras med blodet till kroppens olika organ, och fungerar där som energikälla i cellerna. För att sockret ska kunna gå över från blodet in i cellerna behövs hormonet insulin. Om det finns för lite insulin stannar sockret kvar i blodet. Man får högt blodsocker och cellerna får för lite energi. Om man har typ 2-diabetes är cellerna mindre känsliga för insulin, och det insulin som kroppen tillverkar räcker inte till.

Medicinen hindrar eller bromsar upptaget av socker från tarmen till blodet. Det gör att blodsockerhalten blir lägre och jämnare.

Hur tar man medicinen?

Man ska ta medicinen i samband med måltid. Antingen tuggar man tabletten tillsammans med mat i början av måltiden eller så sväljer man tabletten hel med vätska precis innan man äter.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Medicinen tas vanligtvis tre gånger om dagen, i samband med frukost, lunch och middag. Ofta börjar man med en lägre dos och ökar dosen gradvis för att minska risken för biverkningar.

Om man har glömt att ta medicinen ska man ta nästa dos som vanligt. Man ska inte ta någon extra dos istället för den glömda dosen.

Viktigt

När man använder Glucobay tillsammans med andra läkemedel mot diabetes kan blodsockret bli för lågt. Om man känner hunger, matthet, oro eller får svettningar, darrningar, huvudvärk och blir blek kan det bero på att blodsockret blivit för lågt. Sådana symtom kallas känningar och försvinner oftast ganska snabbt när man ätit något sött, till exempel druvsocker. Även ett glas mjölk kan hjälpa.

Man ska inte använda Glucobay om man har någon tarmsjukdom eller om försämrad leverfunktion.

Om man tar andra läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel få magbesvär som magsmärtor, illamående, kräkningar och gaser i magen. Biverkningarna kan ofta minska eller försvinna helt när man har tagit medicinen en tid.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid eller om man blir gravid under behandlingen. Det finns idag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om fostret kan påverkas. 

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-06-28
Manusunderlag:

Maria Krüger Eriksson, apotekare, Mellösa

Granskare:

Eva Andersén-Karlsson, läkare, specialist i internmedicin, Södersjukhuset, Stockholm