Florinef

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Florinef?

Florinef används för att behandla sjukdomar i binjurarna som Addisons sjukdom och medfödd förstoring av binjurebarken, även kallat kongenital binjurebarkshyperplasi eller adrenogenitalt syndrom. Sjukdomarna gör att kroppen inte tillverkar hormonerna kortisol och aldosteron i tillräcklig mängd.

Läkemedlet är en så kallad mineralkortikoid, ett kortisonpreparat med särskilt stark effekt på salt- och vattenbalansen i kroppen. Det verksamma ämnet är fludrokortison.

Recept och högkostnadsskydd

Florinef finns som tabletter. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

I binjurarna bildas olika hormoner, bland annat kortisol och aldosteron. Kortisol är ett stresshormon och styr också omsättningen av socker och protein i kroppen, samt bromsar inflammationer. Aldosteron reglerar salt- och vätskebalansen.

När binjurarna inte tillverkar tillräckligt mycket kortisol och aldosteron kan man till exempel känna sig svag och trött, gå ner i vikt, få lågt blodtryck, bli sugen på salt, få mörkare hud och mindre matlust. Det verksamma ämnet i medicinen, fludrokortison, ersätter aldosteronets funktion och reglerar salt- och vätskebalansen i kroppen.

Behandling med Florinef kombineras ofta med en typ av kortisontabletter som ersätter kortisolet, ofta Hydrokortison.

Hur tar man medicinen?

Tabletterna ska förvaras i kylen. Det är viktigt att stänga burken ordentligt eftersom tabletterna är fuktkänsliga.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen av Florinef är olika för olika personer men en vanlig dos för vuxna är 1-2 tabletter dagligen. Behandlingen är oftast livslång.

Om man har glömt en dos ska man ta den så fort man kommer på det, såvida det inte är dags för nästa dos.

Viktigt

Eftersom kortison kan dölja symtom på infektioner bör man inte vänta för länge med att kontakta läkare om man får feber eller andra tecken på en infektion.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

Hos en del som använder Florinef kan vätska samlas i kroppen och då kan till exempel händer eller fötter svullna. Vissa kan få högt blodtryck eller känna sig svaga i musklerna.

Man kan också få förändrad saltbalans i kroppen. Därför brukar saltvärdena i blodet mätas under behandlingen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-07-05
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Helena Filipsson Nyström, läkare, specialist i hormonsjukdomar, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg