Närhälsan Stora Höga vårdcentral, Stora Höga Stenungsund, Västra Götalands län

Öppettider

Stora vägen 2, 444 60, Stora Höga

Mer info (Postadress och färdväg)
 • Postadress: Närhälsan Stora Höga, Vårdcentral, Stora vägen 2, 444 60, Stora Höga
 • Färdväg: Vårdcentralen ligger vid rondellen i Stora Höga. Mörk, ny byggnad. Busshållplats Stora Höga (Röd express, lokalbuss). Tågstation cirka 500 meter norr om VC.

Om oss

Välkommen till Närhälsan Stora Höga vårdcentral

Distriktsläkarmott, distriktssköterska, Astmamott och Diabetesmott och BVC. I Stenungsund finns Vacc.mott, medicinsk fotvård, Livsstilsmott med sjukgymnastik och Samtalsmott (kurator, psykolog). Hänvisn efter stängning till Primärvårdsakuten Stenungsund, Jullen 3, mån-fre 17-21, lör-sön, helgdag 10-16. Tfn 010-473 32 00 (1177.se, rådgivning tfn 1177).

Verksamhetschef Ann-Christin Jirblom Karlsson.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Info till patienter

Öppettider på laboratoriet.

Måndag-torsdag kl 8-12 tidsbokning. Tisdagar även kl 13-14 tidsbokning, drop-in 14-15.30. Tel 010-473 35 00.

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Närhälsan Stora Höga vårdcentral

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

100%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

100%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

80 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 78 av 100
80 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 78 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 80 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
80 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
78 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

96 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 89 av 100
96 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 110 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 96 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
96 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
89 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

88 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 80 av 100
88 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 112 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 88 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
88 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
80 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

84 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 76 av 100
84 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 112 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 84 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
84 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
76 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

88 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 77 av 100
88 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 112 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 88 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
88 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
77 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

94 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 83 av 100
94 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 111 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 94 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
94 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
83 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

95 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 81 av 100
95 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 111 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 95 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
95 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
81 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

83 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 71 av 100
83 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 113 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 83 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
83 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
71 av 100
 • Av- eller omboka tid

 • Beställa tid

 • Förnya recept

 • Internetterapi

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har remiss
 • Ris och Ros