Närhälsan Biskopsgården vårdcentral, Göteborg Göteborg, Västra Götalands län

Öppettider

Höstvädersgatan 1, 418 33, Göteborg

Mer info (Postadress och färdväg)
  • Postadress: Närhälsan Biskopsgården, vårdcentral, Höstvädersgatan 1, 418 33, Göteborg
  • Färdväg: Gång-cykelväg finns via Hjalmar Brantingsgatan. Spårvagn 5, 6 och 10 avstigning Vårväderstorget.

E-tjänster

via internet kan du:

Om oss

Välkommen till Närhälsan Biskopsgården vårdcentral

Närhälsan Biskopsgården vårdcentral är en väletablerad vårdcentral sedan många år och drivs i offentlig regi av Närhälsan Västra Götalands regionen. Vårdcentralen är öppen helgfria vardagar, kvällstid och helger hänvisar vi till Hisingsakuten som är Närhälsans jourmottagning. På vårdcentralen arbetar läkare som är specialister i allmänmedicin, distriktssköterskor, sjuksköterskor, barnsjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, sjukgymnaster, hälsopedagog, dietist och läkarsekreterare. Vi utvecklar verksamheten kontinuerligt för att möta invånarnas behov. Vårdcentralen har en välfungerande BVC som har ett nära samarbete med MVC och förebyggande social tjänst. Våra distriktssköterskor/sjuksköterskor har specialmottagningar för astma/KOL, diabetes och hjärta/kärl. En hälsopedagog utför hälsoundersökningar och har hälsosamtal om livsstil och hälsa. Vår dietist ger kostråd och vårdcentralens psykosociala team erbjuder psykoterapi, kris- och stödsamtal, stresshanteringskurser och avspänningskurser.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Info till besökare

Besökstider för anhöriga: Mån-Fre 08:00 - 17:00

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Närhälsan Biskopsgården vårdcentral

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

98%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

90%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

67 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 78 av 100
67 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 49 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 67 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
67 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
78 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

84 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 89 av 100
84 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 77 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 84 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
84 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
89 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

76 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 80 av 100
76 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 76 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 76 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
76 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
80 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

76 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 76 av 100
76 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 79 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 76 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
76 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
76 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

70 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 77 av 100
70 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 76 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 70 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
70 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
77 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

79 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 83 av 100
79 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 77 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 79 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
79 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
83 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

62 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 81 av 100
62 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 78 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 62 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
62 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
81 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

63 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 71 av 100
63 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 77 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 63 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
63 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
71 av 100
  • Av- eller omboka tid

  • Beställa tid

  • Förnya recept