Asyl- och Integrationshälsan Västerås, Västmanlands län

Logotyp

Öppettider

Repslagargatan 3, plan 1 höger, Oxbackens centrum

Logga in

Här kan du:

Om oss

Välkommen till Asyl- och Integrationshälsan

Du som är asylsökande, gömd eller papperslös är välkommen till oss. Vi fungerar som hälso- och sjukvårdsmottagning för hela Västmanland. Vårt uppdrag är att ge den hälso- och sjukvård du har rätt till.


Du som nyligen fått permanent uppehållstillstånd och ingår i Arbetsförmedlingens introduktionsprogram är välkommen att höra av dig för att genomgå en hälsoundersökning.


På mottagningen kan du få hjälp med hälsosamtal, läkarbesök, besök hos sjuksköterska, stödsamtal med kurator, psykiatriker, remiss till specialist, recept för medicin.


Du får vård om skadan eller sjukdomen är livshotande eller kan leda till allvarliga bestående besvär om den inte behandlas. Är du gravid får du mödrahälsovård och förlossningsvård som alla andra i länet.


Du kan utan avgift vända dig till Asyl- och Integrationshälsan och vår barnmorska, 021-17 47 73 för mer information. Du har också rätt till abort och gratis rådgivning om preventivmedel.


Verksamhetschef Anders Eklund

anders.x.eklund@ltv.se

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Info till patienter

Från och med 1 januari 2013 har asylsökande, gömda och papperslösa personer som stadigvarande uppehåller sig i Västmanlands läns rätt till all vård.

Du får endast röka på anvisade platser.

Remisskrav: Remiss krävs för hälsoundersökning av personer som inte ingår i de målgrupper som beskrivs ovan.

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Vårdguiden på telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

Vårt utbud

Dietist

Vår dietist hjälper dig med kosten om du har ohälsosamma matvanor, diabetes, övervikt, höga blodfetter, högt blodtryck, undernäring, sväljsvårigheter, allergier, intoleranser och olika mag-/tarmbesvär.

Vi erbjuder också utbildning i grupp för patienter med diabetes.

Du kan träffa vår dietist på fredagar.

Ring och boka tid på telefon 021-17 66 86.

Hälsosamtal

Du som kommer till Sverige som anknytningar till tidigare asylsökande som haft permanent uppehållstillstånd i mindre än två år erbjuds en hälsoundersökning.

Du har också rätt till en hälsoundersökning.

Hälsoundersökningen är ett erbjudande och är frivillig.

I denna hälsoundersökning ingår:

  • strukturerat samtal med sjuksköterska om din fysiska och psykiska hälsan.

  • provtagning

  • tuberkulosundersökning

  • information om hur hälso- och sjukvården

Hälsoundersökning

Du som är vuxen asylsökande och bor i Västmanland har alltid rätt till en hälsoundersökning under den tid du är asylsökande och den är frivillig.

Tolk

Du har alltid rätt till tolk när du besöker oss.

  • Av/omboka tid

  • Kontakta mig

  • Lämna synpunkter på vården