Folktandvården Kramfors Kramfors, Västernorrlands län

Öppettider

Limstagatan 9, 872 30 Kramfors

Om oss

Välkommen till Folktandvården Kramfors

Hos oss kan både vuxna och barn få hjälp med allt ifrån en vanlig undersökning till mer komplicerad tandvård. Våra kunniga tandvårdsteam hjälper dig med allt du behöver.

Vi erbjuder även Frisktandvård där du betalar ett fast pris för din tandvård - ett bra sätt att hålla koll på dina tandvårdskostnader.

Kontakta oss, via 1177 Vårdguidens e-tjänster, så får du veta mer!

Driftsform: Landsting/Region

Info till patienter

Om du vill komma i kontakt med Folktandvården Kramfors använd inloggning via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Priser

Vad får jag betala hos en tandläkare?

Priset på en behandling kan variera, till exempel beror på hur omfattande behandlingen är. För att få ett mer exakt pris krävs alltid ett besök. Ofta har man rätt till statligt tandvårdsstöd och behöver då inte betala hela kostnaden själv. Ersättningen från tandvårdsstödet beräknas utifrån det så kallade referenspriset. Man har inte alltid rätt till tandvårdsstöd och det är alltid bra att fråga om det innan en behandling påbörjas.

Priser hos Folktandvården Kramfors

Garantier

Fastsittande Protetik:
2 år
Implantat:
2 år
Avtagbar Protetik:
1 år
Fyllning:
Ingen garanti
Rotfyllning:
Ingen garanti
Information om garantier

Sök åtgärd:

Tabellen presenterar priser för olika behandlingar hos denna tandläkare
Kod
Åtgärd
Cirkapris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
775 kr
Mer information
103
Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
350 kr
Mer information
107
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
1000 kr
Mer information
108
Utredning inklusive undersökning utförd av tandläkare
1644 kr
Mer information
111
Basundersökning, utförd av tandhygienist
570 kr
Mer information
112
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
755 kr
Mer information
113
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist
240 kr
Mer information
114
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist
520 kr
Mer information
115
Konsultation specialisttandvård
Utförs ej
Mer information
116
Konsultation specialisttandvård, omfattande
Utförs ej
Mer information
121
Röntgenundersökning av enskild tand
51 kr
Mer information
122
Röntgenundersökning, delstatus
233 kr
Mer information
123
Röntgenundersökning, helstatus
787 kr
Mer information
124
Panoramaröntgenundersökning
528 kr
Mer information
125
Röntgenundersökning, extraoral
497 kr
Mer information
126
Röntgenundersökning, omfattande
954 kr
Mer information
131
Tomografiundersökning, en kvadrant
934 kr
Mer information
132
Tomografiundersökning, två kvadranter
1208 kr
Mer information
133
Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning
1487 kr
Mer information
134
Tomografiundersökning, fyra kvadranter
1761 kr
Mer information
141
Studiemodeller, för behandlingsplanering
579 kr
Mer information
161
Salivsekretionsmätning
520 kr
Mer information
162
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
300 kr
Mer information
163
Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD)
1487 kr
Mer information
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
421 kr
Mer information
204
Profylaxskena, per skena
934 kr
Mer information
205
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid
152 kr
Mer information
206
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring
300 kr
Mer information
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
391 kr
Mer information
302
Sjukdomsbehandlande åtgärder
716 kr
Mer information
303
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
1538 kr
Mer information
311
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
431 kr
Mer information
312
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
173 kr
Mer information
313
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
920 kr
Mer information
314
Beteendemedicinsk behandling
425 kr
Mer information
321
Icke-operativ behandling av kariessjukdom
455 kr
Mer information
322
Stegvis exkavering
1060 kr
Mer information
341
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
442 kr
Mer information
342
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
900 kr
Mer information
343
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling
1325 kr
Mer information
362
Lustgassedering, per gång
837 kr
Mer information
Kirurgiska åtgärder
401
Tanduttagning, en tand
925 kr
Mer information
402
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
1629 kr
Mer information
403
Tanduttagning, tillkommande, enkel
170 kr
Mer information
404
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
2979 kr
Mer information
405
Omfattande dentoalveolär kirurgi
4141 kr
Mer information
406
Tanduttagning, övertalig tand
1182 kr
Mer information
407
Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle
1908 kr
Mer information
420
Implantat, per styck
2299 kr
Mer information
421
Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
3806 kr
Mer information
422
Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
1533 kr
Mer information
423
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
5253 kr
Mer information
424
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
1726 kr
Mer information
425
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat
7318 kr
Mer information
426
Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik
2279 kr
Mer information
427
Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle
Utförs ej
Mer information
428
Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle
Utförs ej
Mer information
429
Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle
3669 kr
Mer information
430
Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd
1025 kr
Mer information
435
Avlägsnande av ett implantat
925 kr
Mer information
436
Avlägsnande av implantat, enkel
173 kr
Mer information
441
Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle
2325 kr
Mer information
442
Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle
3492 kr
Mer information
443
Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle
3243 kr
Mer information
444
Omfattande parodontalkirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
5517 kr
Mer information
445
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
5517 kr
Mer information
446
Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
1731 kr
Mer information
447
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
1167 kr
Mer information
448
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
695 kr
Mer information
480
Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
305 kr
Mer information
Rotbehandling
501
Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3329 kr
Mer information
502
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
3845 kr
Mer information
503
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
4781 kr
Mer information
504
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
5329 kr
Mer information
521
Akut endodontisk behandling
761 kr
Mer information
522
Komplicerad kanallokalisation
761 kr
Mer information
523
Stiftborttagning
1106 kr
Mer information
541
Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
3345 kr
Mer information
542
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
949 kr
Mer information
Bettfysiologiska åtgärder
601
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3248 kr
Mer information
602
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3248 kr
Mer information
603
Reponeringsskena, per skena
4913 kr
Mer information
604
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena
2233 kr
Mer information
606
Motorisk aktivering
457 kr
Mer information
607
Bettslipning för ocklusal stabilisering
675 kr
Mer information
Reparativa åtgärder
701
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
599 kr
Mer information
702
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
934 kr
Mer information
703
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1096 kr
Mer information
704
Fyllning av en yta på molar eller premolar
751 kr
Mer information
705
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1106 kr
Mer information
706
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1421 kr
Mer information
707
Krona i plastiskt material, klinikframställd
1649 kr
Mer information
708
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi
538 kr
Mer information
Protetiska åtgärder
800
Permanent tandstödd krona, en per käke
5435 kr
Mer information
801
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
3920 kr
Mer information
802
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
3136 kr
Mer information
803
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1380 kr
Mer information
804
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
2172 kr
Mer information
805
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
1731 kr
Mer information
806
Radikulärförankring vid avtagbar protes
3659 kr
Mer information
807
Semipermanent krona eller hängande led, per led
2180 kr
Mer information
808
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
3350 kr
Mer information
809
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
1152 kr
Mer information
811
Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd
420 kr
Mer information
812
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
1401 kr
Mer information
813
Broreparation med tandteknisk insats
4339 kr
Mer information
814
Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
8881 kr
Mer information
815
Sadelkrona
5126 kr
Mer information
822
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
3634 kr
Mer information
823
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
4852 kr
Mer information
824
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
10170 kr
Mer information
825
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
11165 kr
Mer information
826
Attachments, per styck, material
96 kr
Mer information
827
Hel underkäksprotes
8577 kr
Mer information
828
Hel överkäksprotes
8475 kr
Mer information
829
Immediatprotes, hel käke
7526 kr
Mer information
831
Justering av avtagbar protes
345 kr
Mer information
832
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1167 kr
Mer information
833
Rebasering av protes
2360 kr
Mer information
834
Lagning av protes där avtryck krävs
1820 kr
Mer information
835
Rebasering och lagning av protes
2979 kr
Mer information
836
Komplicerad lagning av protes
3585 kr
Mer information
837
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
6455 kr
Mer information
839
Inmontering av förankringselement, per käke
3004 kr
Mer information
845
Ocklusionskorrigerande bettslipning
1903 kr
Mer information
846
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering
5075 kr
Mer information
847
Klammerplåt
3580 kr
Mer information
848
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
505 kr
Mer information
850
Implantatförankrad krona, en per käke
8211 kr
Mer information
852
Implantatförankrad krona, flera i samma käke
5496 kr
Mer information
853
Hängande led vid implantatförankrad bro
2269 kr
Mer information
854
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
1883 kr
Mer information
855
Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
410 kr
Mer information
856
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
1117 kr
Mer information
857
Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
360 kr
Mer information
858
Distans inklusive centrumskruv, per styck
1259 kr
Mer information
861
Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat
31500 kr
Mer information
862
Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat
33000 kr
Mer information
863
Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler
34400 kr
Mer information
865
Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler
30000 kr
Mer information
871
Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat
17000 kr
Mer information
872
Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat
19000 kr
Mer information
873
Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler
21500 kr
Mer information
874
Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat
3035 kr
Mer information
875
Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat
3360 kr
Mer information
876
Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat
4450 kr
Mer information
877
Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement
13500 kr
Mer information
878
Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck
294 kr
Mer information
880
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat
1995 kr
Mer information
881
Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande
1125 kr
Mer information
882
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat
3215 kr
Mer information
883
Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats
4500 kr
Mer information
884
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs
10450 kr
Mer information
888
Fästskruv, per styck
300 kr
Mer information
889
Centrumskruv, per styck
645 kr
Mer information
890
Implantatförankrad krona på befintligt implantat
6760 kr
Mer information
Tandreglering
901
Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år
14400 kr
Mer information
902
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
19200 kr
Mer information
903
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
21880 kr
Mer information
904
Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år
28200 kr
Mer information
905
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år
19600 kr
Mer information
906
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
24800 kr
Mer information
907
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
28500 kr
Mer information
908
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år
35300 kr
Mer information
921
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand
5435 kr
Mer information
922
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
5435 kr
Mer information
925
Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår
6105 kr
Mer information
926
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036
9470 kr
Mer information
928
Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår
6105 kr
Mer information
929
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår
9470 kr
Mer information
940
Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka
Remitteras
Mer information
941
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på
Remitteras
Mer information
  • 1. Mina bokade tider, av- eller omboka direkt

  • 2. Boka tid direkt

  • Beställa tid

  • Förnya recept

  • Intresseanmälan avtal för Frisktandvård

  • Kontakta mig