Vårdcentralen Skåre Karlstad Karlstad, Värmlands län

Öppen mottagning för TBE-vaccination samt gynekologiskt cellprov.

Onsdagen den 20 april och torsdagen den 19 maj kl 17-19.

Vaccineringen sker på distriktssköterskemottagningen vårdcentralen Skåre. Cellprov sker på barnmorskemottagningen Vårdcentralen Skåre.

Patienten betalar för vaccin och distriktssköterskebesök.

Patienten betalar för cellprov.

Faktura skickas hem.

I juni månad går vårdcentralerna ned på sommarbemanning. Det innebär att det blir längre väntetider på viss tjänster, så som att förnya recept. Landstinget uppmanar därför alla som tar mediciner regelbundet att uppdaterna sina recept i god tid.

Du vet väl att du kan boka din tid till vårdcentralen här på webben? Klicka på ”boka tid direkt” och logga in med din e-legitimation. Då kommer du till en översikt över lediga tider på vårdcentralen och kan välja en tid som passar dig.

Öppettider

Centrumvägen 8, Skåre

Om oss

Välkommen till Vårdcentralen Skåre Karlstad

Till oss kan du vända dig med frågor och problem som rör din hälsa under livets alla skeden. Hos oss finner du läkare, distriktssköterskor och andra specialutbildade sjuksköterskor (bland annat inom diabetes, allergi, astma, KOL, inkontinens), barnmorskemottagning, barnavårdscentral samt tillgång till laboratorium.Vi utreder och behandlar alla vanliga sjukdomar, symptom och lättare psykiska problem. Åtta av tio patienter får hela sin utredning och behandling hos oss. Vid behov remitterar vi dig vidare.


Enhetschef: Jennie Forsgren

054-617558

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

Vårt utbud

Astma/KOL-mottagning

Hos oss kan du som har astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) få hjälp.

Hos oss finns möjlighet till utredning, behandling, råd och information om din sjukdom och dina läkemedel samt regelbunden uppföljning av din astma och KOL. Dessutom kan du få hjälp och stöd med kost, motion och att sluta röka.

På mottagningen arbetar personalen i team som består av specialutbildade läkare och specialistsjuksköterska. Vi har också ett nära samarbete med fysioterapeut.

Diabetesmottagning

Hos oss kan du som är vuxen och har diabetes typ 2 få hjälp. Vi vill tillsammans med dig hjälpa dig att minska riskfaktorer som övervikt, högt blodtryck, rökning och stress som ökar risken för att sjukdomen ska bli sämre.

Här arbetar personalen i team som består av specialutbildade läkare, specialistsjuksköterska och fotterapeut. Vi har också ett nära samarbete med dietist.

Dietistmottagning

Hos oss kan du som har behov av kostråd få hjälp. Hos oss han du få hjälp med kostrådgivning och kostbehandling individuellt och i grupp, både i preventivt syfte och vid kostrelaterade sjukdomar. Vid flera sjukdomstillstånd är kosten en viktig del av behandlingen. Sjukdom kan förebyggas genom förändring av ohälsosamma levnadsvanor, till exempel matvanor.

Här arbetar personalen i ett nära samarbete med vårdcentralens läkare och sjuksköterskor.

Dietisten tar emot patienter på remiss från läkare eller sjuksköterska.

Distriktssköterskemottagning

Till oss kan du vända dig med frågor om till exempel astma, KOL, diabetes, hypertoni, sårvård och vaccinationer. Vi erbjuder hjälp med bland annat blodtryckskontroller, att ta bort stygn, lägga om sår, utskrivning av läkemedel och vissa hjälpmedel, utredning och hjälp vid inkontinensproblem och även råd om kost och motion.

Vi arbetar med tidsbokade mottagningar, kontakta oss gärna och boka en tid.

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Vårdcentralen Skåre Karlstad

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

84%
84%

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

81%
81%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Generella patientomdömen

Delaktighet och involvering i primärvård

Andel patienter som upplevt sig delaktiga och involverade i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Delaktighet och involvering

73%
73%

Delaktighet och involvering i primärvård - Andel patienter som upplevt sig delaktiga och involverade i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Delaktighet och involvering

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 73 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
73 av 100

Emotionellt stöd i primärvård

Andel patienter som upplevt emotionellt stöd från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Emotionellt stöd

80%
80%

Emotionellt stöd i primärvård - Andel patienter som upplevt emotionellt stöd från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Emotionellt stöd

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 80 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
80 av 100

Helhetsintryck av besök i primärvård

Andel patienter som anger att de har ett positivt helhetsintryck av besöket i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Helhetsintryck

85%
85%

Helhetsintryck av besök i primärvård - Andel patienter som anger att de har ett positivt helhetsintryck av besöket i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Helhetsintryck

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 85 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
85 av 100

Information och kunskap i primärvård

Andel patienter som upplevt att de fått information och kunskap från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Information och kunskap

71%
71%

Information och kunskap i primärvård - Andel patienter som upplevt att de fått information och kunskap från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Information och kunskap

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 71 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
71 av 100

Kontinuitet och koordinering i primärvård

Andel patienter som upplevt kontinuitet och koordinering i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Kontinuitet och koordinering

73%
73%

Kontinuitet och koordinering i primärvård - Andel patienter som upplevt kontinuitet och koordinering i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Kontinuitet och koordinering

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 73 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
73 av 100

Respekt och bemötande i primärvård

Andel patienter som upplevt bra bemötande och respekt i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Bemötande och respekt

89%
89%

Respekt och bemötande i primärvård - Andel patienter som upplevt bra bemötande och respekt i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Bemötande och respekt

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 89 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
89 av 100

Tillgänglighet i primärvård

Andel patienter som upplevt vården som tillgänglig i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Tillgänglighet

80%
80%

Tillgänglighet i primärvård - Andel patienter som upplevt vården som tillgänglig i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Tillgänglighet

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 80 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
80 av 100
  • Av- eller omboka tid

  • Beställ tid för resevaccination

  • Beställa journalkopior

  • Beställa tid

  • Boka tid direkt

  • Förnya hjälpmedel

  • Förnya recept

  • Förnya recept på astmaläkemedel

  • Kontakta oss

  • Mina bokade tider, av/omboka direkt