Vårdcentralen Kronoparken Karlstad


Nu erbjuder vi KBT via nätet, tag kontakt med Samtalsmottagningen för mera information.

Vi erbjuder också en kostnadsfri föreläsning om sömn den första måndagen i varje månad klockan 16.00-17.15. Anmälan krävs och görs via din vårdgivare på vårdcentralen eller via telefon till Samtalsmottagningen, se inbjudan under vårt utbud på Samtalsmottagningen

Kära patient!

Receptionens nya öppettider är

Klockan 10.00-15.00, lunchstängt 12.00-13.00

Onsdagar klockan 08.00-10.00 och 13.00-15.00

Vi ber dig att ha överseende och använda

självbetjäningen när receptionen är obemannad.

Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Av/omboka tid

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Beställ tid för resevaccination

 • Boka tid direkt

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Förnya recept på astmaläkemedel

 • Kontakta oss

 • Mina bokade tider, av/omboka direkt

 • Stöd och behandling

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har remiss

Telefonnummer och Öppettider

054-61 69 65
Telefontid idag:
Stängt
Öppet idag:
Stängt

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08:15–09:30
Mån-fre 13–14
Öppettider:
Mån-fre 08–17
Växeltelefon:
054-61 50 00

ADRESS

Besöksadress
Universitetsgatan 3, Karlstad
Län, kommun
Värmlands län, Karlstad
Postadress
Universitetsgatan 3
656 37 Karlstad

Om oss

Till oss kan du vända dig med frågor och problem som rör din hälsa under livets alla skeden. Hos oss finner du läkare, distriktssköterskor och andra specialutbildade sjuksköterskor (bland annat inom diabetes, allergi, astma, KOL, inkontinens), barnmorskemottagning, barnavårdscentral,

ungdomsmottagning samt tillgång till laboratorium.Vi utreder och behandlar alla vanliga sjukdomar, symptom och lättare psykiska problem. Åtta av tio patienter får hela sin utredning och behandling hos oss.


Vid behov remitterar vi dig vidare.


Enhetschef Josephine Essé 054-61 69 35

Du kontaktar Din familjeläkare per telefon för tidsbeställning och konsultation

Om du inte är listad hos någon specifik läkare

kan du se vilken läkare du tillhör beroende på födelsedatum nedan.

Dr Elin Nilsson, 054-61 69 36, Födelsedatum 1,2,7,14

Dr Mats Rydberg, 054-61 68 45, Födelsedatum 19

Dr Kenneth Knutsson, 054-61 68 34, Födelsedatum 4,5,15,25,31

Dr Axel Heyman, 054-61 68 44,

Födelsedatum 3,9,16,18,29

Dr Sture Wallsten, 054-61 69 65

Födelsedatum 8

Dr Rolf Nyström, 054-61 69 58

Födelsedatum 10,11,12,13,17

ST-läkare Ernesto Forsberg, 054-61 68 63

Födelsedatum 20,26,27,28,30

ST-läkare Ulrik Lindquist, 054-61 69 65

Födelsedatum 6, 21,22,23,24


ST-läkare Emma Martinander, 054-61 69 65

ST-läkare Marina Wintherstar, 054-61 68 39

ST-läkare Clara Sjöberg, 054-61 69 65


Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Vårdcentralen Kronoparken Karlstad.

Telefon- & läkartillgänglighet

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

98

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Det aktuella värdet är
98%
Mätningen genomfördes
2016-04-04 - 2016-04-15

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Delaktighet och involvering i primärvård

Andel patienter som upplevt sig delaktiga och involverade i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Delaktighet och involvering.

72

Andel patienter som upplevt sig delaktiga och involverade i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Delaktighet och involvering.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Emotionellt stöd i primärvård

Andel patienter som upplevt emotionellt stöd från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Emotionellt stöd.

67

Andel patienter som upplevt emotionellt stöd från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Emotionellt stöd.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
67 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Helhetsintryck av besök i primärvård

Andel patienter som anger att de har ett positivt helhetsintryck av besöket i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Helhetsintryck.

78

Andel patienter som anger att de har ett positivt helhetsintryck av besöket i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Helhetsintryck.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
78 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Information och kunskap i primärvård

Andel patienter som upplevt att de fått information och kunskap från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Information och kunskap.

72

Andel patienter som upplevt att de fått information och kunskap från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Information och kunskap.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Kontinuitet och koordinering i primärvård

Andel patienter som upplevt kontinuitet och koordinering i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Kontinuitet och koordinering.

74

Andel patienter som upplevt kontinuitet och koordinering i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Kontinuitet och koordinering.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
74 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Respekt och bemötande i primärvård

Andel patienter som upplevt bra bemötande och respekt i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Bemötande och respekt.

82

Andel patienter som upplevt bra bemötande och respekt i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Bemötande och respekt.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Tillgänglighet i primärvård

Andel patienter som upplevt vården som tillgänglig i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Tillgänglighet.

81

Andel patienter som upplevt vården som tillgänglig i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Tillgänglighet.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
81 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information