Vårdcentralen Kronoparken Karlstad Karlstad, Värmlands län

Under semesterperioden har vi lägre bemanning här på vårdcentralen. Vi ber om förståelse för att det kan medföra längre väntetider.

.

Öppettider

Universitetsgatan 3, Karlstad

Om oss

Välkommen till Vårdcentralen Kronoparken Karlstad

Till oss kan du vända dig med frågor och problem som rör din hälsa under livets alla skeden. Hos oss finner du läkare, distriktssköterskor och andra specialutbildade sjuksköterskor (bland annat inom diabetes, allergi, astma, KOL, inkontinens), barnmorskemottagning, barnavårdscentral,

ungdomsmottagning samt tillgång till laboratorium.Vi utreder och behandlar alla vanliga sjukdomar, symptom och lättare psykiska problem. Åtta av tio patienter får hela sin utredning och behandling hos oss.


Vid behov remitterar vi dig vidare.


Enhetschef Inger Eng 054-61 69 35

Du kontaktar Din familjeläkare per telefon för tidsbeställning och konsultation


Dr Sture Wallsten, tel 61 69 65 via rådgivningstelefon

Teltid 8.15-9.15 ons-fred


Dr Kenneth Knutsson, tel 61 68 34

Tel tid 8.15-9.15

månd-torsd och ojämn vecka fredag


Dr Mats Rydberg, tel 61 68 45

Tel tid 8.15-9.15

jämn vecka Mån-, tis- och torsd

Ojämn vecka Mån-,tis- och fred


Dr Christina Hansen, tel 61 69 36

Tel tid 8.15-9.00

Jämn vecka Mån-, tis-, ons- och fred

Ojämn vecka Månd-torsd


Dr Krzysztof Lazowski, tel 61 69 58

Tel tid 8.15-9.15 månd och onsd


Dr Axel Heyman, tel 61 68 44

Tel tid 8.15-9.00 månd-fred


ST-läkare Ulrik Lindquist, tel 61 69 15

Tel tid 8.15-8.45 mån, ons- och fred


ST-läkare Marina Wintherstar, kontakt via rådgivningstel 61 69 65


ST-läkare Ernesto Forsberg, tel 61 68 63

Tel tid 8.15-8.45


ST-läkare Emma Martinander, kontakt via rådgivningstel 61 69 65

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Vårdcentralen Kronoparken Karlstad

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

88%
88%

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Mätningen genomfördes våren 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

99%
99%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes våren 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Generella patientomdömen

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

88 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Värmland: 90 av 100
Omdöme för mottagningen 88 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 98 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 88 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 2%
Ja, helt och hållet 77 svar 78%
Delvis 18 svar 18%
Nej 3 svar 3%

Värden

Omdöme för mottagningen
88 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Värmland
90 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Värmland: 77 av 100
Omdöme för mottagningen 78 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 97 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 3%
Ja, helt och hållet 60 svar 61%
Delvis 31 svar 31%
Nej 6 svar 6%

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Värmland
77 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

84 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Värmland: 83 av 100
Omdöme för mottagningen 84 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 97 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 84 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 3%
Ja, helt och hållet 71 svar 73%
Delvis 21 svar 21%
Nej 5 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
84 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Värmland
83 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

70 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Värmland: 70 av 100
Omdöme för mottagningen 70 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 98 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 70 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 2%
Utmärkt 24 svar 24%
Mycket bra 42 svar 42%
Bra 23 svar 23%
Någorlunda 8 svar 8%
Dålig 1 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
70 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Värmland
70 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

77 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Värmland: 76 av 100
Omdöme för mottagningen 77 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 98 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 77 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 2%
Ja, helt och hållet 53 svar 54%
Delvis 31 svar 31%
Nej 5 svar 5%
Jag behövde ingen information 9 svar 9%

Värden

Omdöme för mottagningen
77 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Värmland
76 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

77 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Värmland: 82 av 100
Omdöme för mottagningen 77 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 98 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 77 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 2%
Ja, helt och hållet 61 svar 62%
Delvis 28 svar 28%
Nej 9 svar 9%

Värden

Omdöme för mottagningen
77 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Värmland
82 av 100

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

75 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Värmland: 81 av 100
Omdöme för mottagningen 75 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 66 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 75 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 1%
Den var acceptabel 40 svar 60%
Den var något för lång 10 svar 15%
Den var alldeles för lång 6 svar 9%
Jag behövde inte vänta 7 svar 10%
Jag var på planerat återbesök 3 svar 4%

Värden

Omdöme för mottagningen
75 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Värmland
81 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Värmland: 81 av 100
Omdöme för mottagningen 81 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 98 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 2%
Ja, helt och hållet 67 svar 68%
Delvis 25 svar 25%
Nej 6 svar 6%

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Värmland
81 av 100
 • Av- eller omboka tid

 • Beställ tid för resevaccination

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Boka tid i webbtidbok

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har remiss
 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Förnya recept på astmaläkemedel

 • Kontakta oss