Vårdcentralen Kronoparken Karlstad Karlstad, Värmlands län

Öppettider

Universitetsgatan 3, Karlstad

Mer info (Postadress och färdväg)
  • Postadress: Universitetsgatan 3, 656 37 Karlstad

Om oss

Välkommen till Vårdcentralen Kronoparken Karlstad

Till oss kan du vända dig med frågor och problem som rör din hälsa under livets alla skeden. Hos oss finner du läkare, distriktssköterskor och andra specialutbildade sjuksköterskor (bland annat inom diabetes, allergi, astma, KOL, inkontinens), barnmorskemottagning, barnavårdscentral,

ungdomsmottagning samt tillgång till laboratorium.

Vi utreder och behandlar alla vanliga sjukdomar, symptom och lättare psykiska problem. Åtta av tio patienter får hela sin utredning och behandling hos oss.

Vid behov remitterar vi dig vidare.

Du kontaktar Din familjeläkare per telefon för tidsbeställning och konsultation

Dr Sture Wallsten, tel 61 68 31

Teltid 8.15-9.15 ej torsd

Dr Emmanouela Alexaki, tel 61 69 57

Teltid 8.15-9.15 månd-fred

Dr Kenneth Knutsson, tel 61 68 34

Tel tid 8.15-9.15

månd-torsd och ojämn vecka fredag

Dr Mats Rydberg, tel 61 68 45

Tel tid 8.15-9.15

jämn vecka Mån-, tis- och torsd

Ojämn vecka Mån-,tis- och fred

Dr Christina Hansen, tel 61 69 36

Tel tid 8.15-9.00

Jämn vecka Mån-, tis-, ons- och fred

Ojämn vecka Månd-torsd

Dr Krzysztof Lazowski, tel 61 69 58

Tel tid 8.15-9.15 månd och onsd

Dr Axel Heyman, tel 61 68 44

Föräldraledig

ST-läkare Ulrik Lindquist, tel 61 69 15

Tel tid 8.15-8.45 mån, ons- och fred

ST-läkare Linda Boström, tel 61 68 39

Tel tid 8.15-8.45

ST-läkare Ernesto Forsberg, tel 61 68 63

Tel tid 8.15-8.45

ST-läkare Eva Levin, tel 61 68 40

Teltid 8.15-8.45 jämnv tis,ons,fre, ojämn mån,tis, fre

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Vårdcentralen Kronoparken Karlstad

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

73%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

98%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

75 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Värmland: 81 av 100
75 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 66 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 75 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
75 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Värmland
81 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

88 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Värmland: 90 av 100
88 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 98 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 88 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
88 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Värmland
90 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Värmland: 81 av 100
81 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 98 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Värmland
81 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

77 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Värmland: 76 av 100
77 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 98 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 77 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
77 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Värmland
76 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Värmland: 77 av 100
78 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 97 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Värmland
77 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

84 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Värmland: 83 av 100
84 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 97 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 84 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
84 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Värmland
83 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

77 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Värmland: 82 av 100
77 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 98 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 77 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
77 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Värmland
82 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

70 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Värmland: 70 av 100
70 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 98 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 70 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
70 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Värmland
70 av 100
  • Av- eller omboka tid

  • Beställ tid för resevaccination

  • Beställa tid

  • Förnya hjälpmedel

  • Förnya recept

  • Förnya recept på astmaläkemedel

  • Kontakta oss