Enköpings husläkarcentrum Enköping, Uppsala län

Öppettider

Lasarettet i Enköping Kungsgatan 71

Mer info (Postadress och färdväg)
  • Postadress: Lasarettet i Enköping, Husläkarcentrum, Box 908, 745 25 Enköping
  • Färdväg: För att få aktuell vägbeskrivning till oss, gå till www.eniro.se eller www.hitta.se. Vill du få information om busslinjer och tidtabeller, kontakta Upplandslokaltrafik eller sök på www.ul.se.

Om oss

Välkommen till Enköpings husläkarcentrum

Välkommen till Enköpings husläkarcentrum, en av landstingets vårdcentraler.

Du hittar oss på Lasarettet i Enköping, ett centralt läge med goda kommunikationer och närhet till apotek.

För oss är det viktigt att utvecklas i takt med omvärlden och de behov våra patienter har, därför är förändrings- och utvecklingsarbete en del av vår vardag.

Hos oss får du råd, hjälp och behandling när du är sjuk eller vill förbättra din hälsa. Vi vill att alla ska känna sig välkomna, stora som små!

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Enköpings husläkarcentrum

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

89%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

96%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

62 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 79 av 100
62 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 82 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 62 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
62 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Uppsala
79 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

92 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 91 av 100
92 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 117 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 92 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
92 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Uppsala
91 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 83 av 100
81 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 118 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Uppsala
83 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

76 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 79 av 100
76 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 118 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 76 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
76 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Uppsala
79 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 81 av 100
81 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 117 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Uppsala
81 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

88 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 87 av 100
88 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 118 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 88 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
88 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Uppsala
87 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

86 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 86 av 100
86 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 118 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 86 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
86 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Uppsala
86 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

72 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 74 av 100
72 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 118 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 72 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
72 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Uppsala
74 av 100
  • Av- eller omboka tid

  • Beställa tid

  • Förnya recept

  • Kontakta mig