Enköpings husläkarcentrum Enköping, Uppsala län

Öppettider

Lasarettet i Enköping Kungsgatan 71

Om oss

Välkommen till Enköpings husläkarcentrum

Välkommen till Enköpings husläkarcentrum, en av landstingets vårdcentraler.

Du hittar oss på Lasarettet i Enköping, ett centralt läge med goda kommunikationer och närhet till apotek.

För oss är det viktigt att utvecklas i takt med omvärlden och de behov våra patienter har, därför är förändrings- och utvecklingsarbete en del av vår vardag.

Hos oss får du råd, hjälp och behandling när du är sjuk eller vill förbättra din hälsa. Vi vill att alla ska känna sig välkomna, stora som små!


Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Enköpings husläkarcentrum

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

91%
91%

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

84%
84%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Generella patientomdömen

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

92 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 91 av 100
Omdöme för mottagningen 92 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 117 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 92 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 101 svar 86%
Delvis 13 svar 11%
Nej 3 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
92 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Uppsala
91 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 81 av 100
Omdöme för mottagningen 81 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 117 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 81 svar 69%
Delvis 28 svar 23%
Nej 8 svar 6%

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Uppsala
81 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

88 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 87 av 100
Omdöme för mottagningen 88 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 118 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 88 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 94 svar 79%
Delvis 19 svar 16%
Nej 5 svar 4%

Värden

Omdöme för mottagningen
88 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Uppsala
87 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

72 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 74 av 100
Omdöme för mottagningen 72 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 118 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 72 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Utmärkt 33 svar 27%
Mycket bra 47 svar 39%
Bra 30 svar 25%
Någorlunda 5 svar 4%
Dålig 3 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
72 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Uppsala
74 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

76 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 79 av 100
Omdöme för mottagningen 76 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 118 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 76 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 67 svar 56%
Delvis 28 svar 23%
Nej 11 svar 9%
Jag behövde ingen information 12 svar 10%

Värden

Omdöme för mottagningen
76 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Uppsala
79 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

86 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 86 av 100
Omdöme för mottagningen 86 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 118 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 86 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 93 svar 78%
Delvis 18 svar 15%
Nej 7 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
86 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Uppsala
86 av 100

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

62 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 79 av 100
Omdöme för mottagningen 62 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 82 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 62 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 2%
Den var acceptabel 40 svar 48%
Den var något för lång 15 svar 18%
Den var alldeles för lång 15 svar 18%
Jag behövde inte vänta 8 svar 9%
Jag var på planerat återbesök 4 svar 4%

Värden

Omdöme för mottagningen
62 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Uppsala
79 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 83 av 100
Omdöme för mottagningen 81 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 118 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 78 svar 66%
Delvis 34 svar 28%
Nej 6 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Uppsala
83 av 100
  • Av- eller omboka tid

  • Beställa tid

  • Förnya recept

  • Kontakta mig