Täby Kyrkby Husläkarmottagning Täby, Stockholms län

Öppettider

Hagmovägen 1,TÄBY

Mer info (Postadress och färdväg)
 • Postadress: Hagmovägen 1, 187 74 Täby

E-tjänster

via internet kan du:

Om oss

Välkommen till Täby Kyrkby Husläkarmottagning

HPV-vaccination

Med start den 1 februari 2012 kan flickor födda 1993 – 1998 gratis vaccinera sig mot HPV-virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Från och med 1 januari 2013 kan även kvinnor upp till 26 år vaccinera sig gratis.

Läs mer om vaccinationen

 Lättakuten har upphört!  Från och med 1 oktober 2012 bokar Du akuttid, samma dag, via telefonkontakt med distriktssköterska eller husläkare. Telefon 08-588 087 00.  Efter klockan 17:00 och helger hänvisas till Husläkarjouren i Täby. Ring före besök, telefon: 08-792 15 10. Alternativt kontakta 1177 Vårdguiden på telefon 1177.

Driftsform: Privat, vårdavtal

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Täby Kyrkby Husläkarmottagning

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

85%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

100%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

95 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 78 av 100
95 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 127 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 95 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
95 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Stockholm
78 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

99 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 91 av 100
99 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 156 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 99 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
99 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Stockholm
91 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

93 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 83 av 100
93 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 156 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 93 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
93 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Stockholm
83 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

89 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 79 av 100
89 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 156 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 89 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
89 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Stockholm
79 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

92 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 80 av 100
92 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 156 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 92 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
92 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Stockholm
80 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

95 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 86 av 100
95 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 158 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 95 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
95 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Stockholm
86 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

95 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 83 av 100
95 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 155 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 95 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
95 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Stockholm
83 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

83 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 73 av 100
83 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 157 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 83 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
83 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Stockholm
73 av 100
 • Av- eller omboka tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställa tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya recept

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval