Solna barnmorskemottagning Solna, Stockholms län

Öppettider

Hotellgatan 3,plan 4,17145 Solna

E-tjänster

via internet kan du:

Om oss

Välkommen till Solna barnmorskemottagning

Gynekologiska hälsokontroller sk cellprov utförs efter kallelse från Regionalt cancercentrum Stockholm screeningverksamheten. Passar inte tiden för provtagning kan du komma annan onsdag 08.00-11.30 eller ringa 08-12313820 för att omboka tiden.

Vi erbjuder kontroller under graviditet enligt BAS-program. Graviditeskontroller sker på bokade tider.

Från och med den 12 januari 2015 kommer vi ha öppen mottagning måndag, tisdag, onsdag och torsdag klockan 13.00-17.00

OBS OBS Skärtorsdag den 2 april har vi INGEN DropIn på eftermiddagen! Torsdag den 16 april är mottagningen helt STÄNGD pga personalutbildning!

Önskar du sätta in spiral måste du ha en bokad tid för det.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Solna barnmorskemottagning

Patientomdömen för Mödravårdscentraler

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

74 av 100
Omdöme för mottagningen 74 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 101 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 74 av 100

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Utmärkt 32 svar 31%
Mycket bra 42 svar 41%
Bra 17 svar 16%
Någorlunda 8 svar 7%
Dålig 1 svar 0%

Värden

Omdöme för mottagningen
74 av 100

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

92 av 100
Omdöme för mottagningen 92 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 101 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 92 av 100

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 85 svar 84%
Delvis 13 svar 12%
Nej 2 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
92 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

83 av 100
Omdöme för mottagningen 83 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 101 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 83 av 100

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 74 svar 73%
Delvis 17 svar 16%
Nej 9 svar 8%

Värden

Omdöme för mottagningen
83 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

88 av 100
Omdöme för mottagningen 88 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 100 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 88 av 100

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Ja, helt och hållet 78 svar 78%
Delvis 20 svar 20%
Nej 2 svar 2%
Ej ifylld 0 svar 0%

Värden

Omdöme för mottagningen
88 av 100
  • Av- eller omboka tid

  • Kontakta mig