Scania Hälsocenter Södertälje, Stockholms län

Öppettider

Sydgatan 5

Om oss

Välkommen till Scania Hälsocenter

HPV-vaccination

Med start den 1 februari 2012 kan flickor födda 1993 – 1998 gratis vaccinera sig mot HPV-virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Från och med 1 januari 2013 kan även kvinnor upp till 26 år vaccinera sig gratis.

Läs mer om vaccinationen

Scania Hälsocenter bedriver husläkarmottagning och psykologiverksamhet. Vi har även  distriktssköterskemottagning och diabetesmottagning här.
Medicinsk rådgivning och bokning av tider sker via sjuksköterska på telefon 08 - 553 898 00. Telefonen är öppen måndag-fredag kl 7-17. Alla inkommande samtal besvaras personligen av en sjuksköterska.1177 Vårdguiden, information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och allmän information om vården. Öppet dygnet runt. 

Driftsform: Privat, vårdavtal

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Personal

Personal

Saknar du någon? Det kan vara fler som arbetar här, men som inte visas.

Andersson Eva

Administratör

08-553 862 68

Ercan Albert

Legitimerad läkare

08-553 898 00

Eriksson Jenny

Läkarsekreterare

08-553 898 00

Gerber Hilmar

Leg specialistkompetent läkare

08-553 898 00

Gouriye Roba

Receptionist

08-553 822 50

Hadodo Johan

Leg specialistkompetent läkare

08-553 898 00

Hallqvist Johannes

Leg specialistkompetent läkare

08-553 898 00

Hiort Eva-Britt

Receptionist

08-553 898 00

Jansson Anna-Karin

Läkarsekreterare

08-553 807 34

Johansson Heléne

Distriktssköterska

08-553 898 00

Johansson Kjell

Leg specialistkompetent läkare

08-553 898 00

Kihlgren Anneli

Läkarsekreterare

08-553 807 34

Lindgren Pernilla

Legitimerad sjuksköterska

Lund Ulrika

Leg specialistkompetent läkare

08-553 898 00

Meinshausen Monika

Leg specialistkompetent läkare

08-553 898 00

Tholerud Anders

Verksamhetschef

08-553 850 67

Vejby Veronika

Leg specialistkompetent läkare

08-553 898 00

Welarius Jenny

Leg sjuksköterska

08-553 898 00

Åberg Graciella

Leg sjuksköterska

08-553 898 00

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Scania Hälsocenter

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

98%
98%

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Mätningen genomfördes hösten 2014

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

97%
97%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes hösten 2014

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Övriga kvalitetsmått

Telefontillgänglighet (vårdcentral)

Andel samtal som uppnår följande krav: Svar inom 1,5 minuter vid direktsvar utan växel, Svar inom 10 minuter vid köfunktion med väntetid, Att patienten blir uppringd inom 90 minuter vid återuppringningssystem

978700%
978700%

Andel samtal som uppnår följande krav: Svar inom 1,5 minuter vid direktsvar utan växel, Svar inom 10 minuter vid köfunktion med väntetid, Att patienten blir uppringd inom 90 minuter vid återuppringningssystem

Det aktuella värdet är 978700%

Undersökningen genomfördes september 2014

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Generella patientomdömen

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

95 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 91 av 100
Omdöme för mottagningen 95 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 120 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 95 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 110 svar 91%
Delvis 8 svar 6%
Nej 2 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
95 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Stockholm
91 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

84 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 80 av 100
Omdöme för mottagningen 84 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 120 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 84 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 85 svar 70%
Delvis 31 svar 25%
Nej 4 svar 3%

Värden

Omdöme för mottagningen
84 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Stockholm
80 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

88 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 86 av 100
Omdöme för mottagningen 88 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 120 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 88 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 98 svar 81%
Delvis 16 svar 13%
Nej 6 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
88 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Stockholm
86 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

76 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 73 av 100
Omdöme för mottagningen 76 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 120 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 76 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Utmärkt 45 svar 37%
Mycket bra 50 svar 41%
Bra 16 svar 13%
Någorlunda 5 svar 4%
Dålig 4 svar 3%

Värden

Omdöme för mottagningen
76 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Stockholm
73 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

82 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 79 av 100
Omdöme för mottagningen 82 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 119 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 82 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 78 svar 65%
Delvis 27 svar 22%
Nej 6 svar 5%
Jag behövde ingen information 8 svar 6%

Värden

Omdöme för mottagningen
82 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Stockholm
79 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

89 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 83 av 100
Omdöme för mottagningen 89 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 120 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 89 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 99 svar 82%
Delvis 16 svar 13%
Nej 5 svar 4%

Värden

Omdöme för mottagningen
89 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Stockholm
83 av 100

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

76 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 78 av 100
Omdöme för mottagningen 76 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 93 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 76 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Den var acceptabel 54 svar 58%
Den var något för lång 12 svar 12%
Den var alldeles för lång 9 svar 9%
Jag behövde inte vänta 11 svar 11%
Jag var på planerat återbesök 7 svar 7%

Värden

Omdöme för mottagningen
76 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Stockholm
78 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

86 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 83 av 100
Omdöme för mottagningen 86 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 119 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 86 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 93 svar 78%
Delvis 19 svar 15%
Nej 7 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
86 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Stockholm
83 av 100
 • Av- eller omboka tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställa journalkopior

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställa tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya hjälpmedel

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya recept

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval