Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs Stockholms län

Öppettider

Löt,STRÄNGNÄS

Om oss

Välkommen till Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs

Specialistklinik för ryggkirurgi. Kliniken riktar sig till patienter med akuta eller kroniska rygg- och nackbesvär.
 
Verksamheten präglas av kvalitet med hög kompetens och god omvårdnad. För att säkerställa bästa möjliga resultat arbetar vi med mikrokirurgisk operationsteknik.
 
Vi lägger stor vikt på eget utvecklingsarbete samt medicinsk utvärdering.
 
Den kvalitet och kompetens som vi erbjuder upprättshålls genom-  
Bra diagnostik
Säker operationsteknik
God omvårdnad
Meningsfull rehabilitering
 
Vi behandlar följande diagonser-
 
Diskbråk i hals-, bröst- och ländrygg
Spinal stenos i hals-, bröst- och ländrygg
Spondylolisthes
Segmentell rörelsesmärta
Sacroiliacaledsmärta
Tumörer

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs

Beräknad väntetid

  • Undersökning/mottagningsbesök
  • Operation

Vad är det här?

Här visas väntetider för planerade besök, behandlingar och operationer vid mottagningar som Stockholms läns landsting har avtal med. Det antal veckor som visas är den längsta tid du ska behöva vänta. Väntetiderna rapporteras in av respektive vårdmottagning.

Du kan se prognos utan förtur eller med förtur. Förtur innebär att läkaren av olika skäl bedömer att patienten behöver snabbare vård.

För mottagningar som inte uppdaterat informationen visas väntetiderna i grått med röd varningstriangel. Det betyder att tiderna kanske inte stämmer.

Ortopedisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
9
v.
Totalt:
9 v.

Ortopedisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 9 veckor

Prognos giltig till: 2015-04-25

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Ortopedisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
3
v.
Totalt:
3 v.

Ortopedisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 3 veckor

Prognos giltig till: 2015-04-25

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Diskbråck lumbalt (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
9
v.
Operation:
6
v.
Totalt:
15 v.

Diskbråck lumbalt <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 9 veckor

Prognos giltig till: 2015-04-25

Väntetid operation

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2015-04-25

Total väntetid: 15 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Diskbråck lumbalt (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
3
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
7 v.

Diskbråck lumbalt <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 3 veckor

Prognos giltig till: 2015-04-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-04-25

Total väntetid: 7 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Kotförskjutning/segmentell smärta (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
9
v.
Operation:
7
v.
Totalt:
16 v.

Kotförskjutning/segmentell smärta <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 9 veckor

Prognos giltig till: 2015-04-25

Väntetid operation

Väntetid: 7 veckor

Prognos giltig till: 2015-04-25

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Kotförskjutning/segmentell smärta (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
3
v.
Operation:
6
v.
Totalt:
9 v.

Kotförskjutning/segmentell smärta <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 3 veckor

Prognos giltig till: 2015-04-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2015-04-25

Total väntetid: 9 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Degenerativ förändring/diskbråck i halsrygg (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
9
v.
Operation:
7
v.
Totalt:
16 v.

Degenerativ förändring/diskbråck i halsrygg <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 9 veckor

Prognos giltig till: 2015-04-25

Väntetid operation

Väntetid: 7 veckor

Prognos giltig till: 2015-04-25

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Degenerativ förändring/diskbråck i halsrygg (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
3
v.
Operation:
6
v.
Totalt:
9 v.

Degenerativ förändring/diskbråck i halsrygg <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 3 veckor

Prognos giltig till: 2015-04-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2015-04-25

Total väntetid: 9 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Spinal stenos, operation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
9
v.
Operation:
6
v.
Totalt:
15 v.

Spinal stenos, operation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 9 veckor

Prognos giltig till: 2015-04-25

Väntetid operation

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2015-04-25

Total väntetid: 15 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Spinal stenos, operation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
3
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
7 v.

Spinal stenos, operation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 3 veckor

Prognos giltig till: 2015-04-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-04-25

Total väntetid: 7 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

  • Begäran om intyg

  • Beställa journalkopior

  • Förläng sjukskrivning

  • Förnya recept