Norrtälje Sjukhus Norrtälje, Stockholms län

Öppettider

Lasarettsgatan 6,Norrtälje

Om oss

Välkommen till Norrtälje Sjukhus

Norrtälje sjukhus är ett avancerat akutsjukhus som svarar för den största delen av specialistvården för befolkningen i en tredjedel av Stockholms län. Akutmottagningen är öppen dygnet runt, året runt. Sjukhusets storlek ger oss möjlighet att dra nytta av smådriftens fördelar. Norrtälje sjukhus, som sedan 2002 drivs som ett landstingsägt bolag, har 700 anställda, får återkommande toppbetyg i patientenkäter, är efterfrågat som utbildningssjukhus, rankas som länets mest attraktiva praktikplatser av AT-läkare och är miljö- och hälsocertifierat. Sjukhusets arkitektur har rönt internationell uppmärksamhet och byggnaderna lyfts ofta fram som exempel när man talar om sambandet mellan arkitektur och hälsa.

Buss - anslutning till/från Stockholm 676, 644, 625 (vissa linjer) - Norrtälje stadstrafik 656, Servicelinjen 969.
Besökstid må-fr 15-19,lö-sö, helgd 13-19.
Telefon vx 0176-32 60 00 (växeln öppen må-fr 7.30-17).
Nattetid ges upplysningar via telefonsvarare.
Bg. 5219-8546, Pg. 667924-5
Omfattar akutsjukvård NTS, psykiatrisk vård, geriatrisk vård,specialistläkargruppen,
MVC, barnmedicin, gyn, hud, ögon, öron samt paramedicin.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Norrtälje Sjukhus

Beräknad väntetid

  • Undersökning/mottagningsbesök
  • Operation

Vad är det här?

Här visas väntetider för planerade besök, behandlingar och operationer vid mottagningar som Stockholms läns landsting har avtal med. Det antal veckor som visas är den längsta tid du ska behöva vänta. Väntetiderna rapporteras in av respektive vårdmottagning.

Du kan se prognos utan förtur eller med förtur. Förtur innebär att läkaren av olika skäl bedömer att patienten behöver snabbare vård.

För mottagningar som inte uppdaterat informationen visas väntetiderna i grått med röd varningstriangel. Det betyder att tiderna kanske inte stämmer.

MR-undersökning ländryggrad (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.
Inte giltig 2015-09-30

MR-undersökning ländryggrad <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

MR-undersökning ländryggrad (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.
Inte giltig 2015-09-30

MR-undersökning ländryggrad <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Ljumskbråcksoperation sluten vård (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
16 v.

Ljumskbråcksoperation sluten vård <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Ljumskbråcksoperation sluten vård (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
6 v.

Ljumskbråcksoperation sluten vård <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 6 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Gynekologisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
8
v.
Totalt:
8 v.
Inte giltig 2015-09-30

Gynekologisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 8 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Gynekologisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.
Inte giltig 2015-09-30

Gynekologisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Kolonröntgen (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.
Inte giltig 2015-09-30

Kolonröntgen <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Kolonröntgen (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.
Inte giltig 2015-09-30

Kolonröntgen <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Ljumskbråcksoperation öppen vård (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
16 v.

Ljumskbråcksoperation öppen vård <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Ljumskbråcksoperation öppen vård (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
6 v.

Ljumskbråcksoperation öppen vård <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 6 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Steriliseringsoperation, kvinnor (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
12
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
24 v.
Inte giltig 2015-09-30

Steriliseringsoperation, kvinnor <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Total väntetid: 24 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Steriliseringsoperation, kvinnor (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
2
v.
Totalt:
4 v.
Inte giltig 2015-09-30

Steriliseringsoperation, kvinnor <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Väntetid operation förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Total väntetid: 4 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Refluxesofagit operation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
16 v.

Refluxesofagit operation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Refluxesofagit operation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
6 v.

Refluxesofagit operation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 6 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Gastro-enterologisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.
Inte giltig 2014-04-06

Gastro-enterologisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-04-06

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Gastro-enterologisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
3
v.
Totalt:
3 v.
Inte giltig 2014-04-06

Gastro-enterologisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 3 veckor

Prognos giltig till: 2014-04-06

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Urininkontinens, operation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
8
v.
Operation:
8
v.
Totalt:
16 v.
Inte giltig 2015-09-30

Urininkontinens, operation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 8 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Väntetid operation

Väntetid: 8 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Urininkontinens, operation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
2
v.
Totalt:
4 v.
Inte giltig 2015-09-30

Urininkontinens, operation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Väntetid operation förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Total väntetid: 4 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Handkirurgisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.
Inte giltig 2014-10-05

Handkirurgisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-05

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Handkirurgisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.
Inte giltig 2014-10-05

Handkirurgisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-05

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Cystoskopi (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
12
v.
Totalt:
12 v.

Cystoskopi <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Cystoskopi (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.

Cystoskopi <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Obesitasoperation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
16 v.

Obesitasoperation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Obesitasoperation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
8 v.

Obesitasoperation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 8 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Hudmottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
3
v.
Totalt:
3 v.

Hudmottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 3 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-05

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Hudmottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.

Hudmottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-05

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Livmoderborttagande (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
8
v.
Operation:
8
v.
Totalt:
16 v.
Inte giltig 2015-09-30

Livmoderborttagande <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 8 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Väntetid operation

Väntetid: 8 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Livmoderborttagande (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
2
v.
Totalt:
4 v.
Inte giltig 2015-09-30

Livmoderborttagande <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Väntetid operation förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Total väntetid: 4 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Öron-, näs- och halsmottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
12
v.
Totalt:
12 v.

Öron-, näs- och halsmottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Öron-, näs- och halsmottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.

Öron-, näs- och halsmottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Internmedicinsk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Internmedicinsk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-05

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Internmedicinsk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.

Internmedicinsk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-05

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Livmoderframfall, operation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
8
v.
Operation:
8
v.
Totalt:
16 v.
Inte giltig 2015-09-30

Livmoderframfall, operation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 8 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Väntetid operation

Väntetid: 8 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Livmoderframfall, operation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
2
v.
Totalt:
4 v.
Inte giltig 2015-09-30

Livmoderframfall, operation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Väntetid operation förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Total väntetid: 4 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Knäledsplastik, primär (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
16
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
28 v.

Knäledsplastik, primär <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 16 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 28 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Knäledsplastik, primär (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
12
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
16 v.

Knäledsplastik, primär <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Kardiologisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
3
v.
Totalt:
3 v.

Kardiologisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 3 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-05

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Kardiologisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.

Kardiologisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-05

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Urologisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
10
v.
Totalt:
10 v.

Urologisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 10 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-05

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Urologisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Urologisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-05

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Ögonmottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Ögonmottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Ögonmottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.

Ögonmottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Höftplastik, primär (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
16
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
28 v.

Höftplastik, primär <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 16 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 28 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Höftplastik, primär (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
12
v.
Operation:
5
v.
Totalt:
17 v.

Höftplastik, primär <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation förtur

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 17 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Lungmedicinsk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
3
v.
Totalt:
3 v.

Lungmedicinsk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 3 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-05

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Lungmedicinsk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.

Lungmedicinsk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-05

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Prostataförstoring operation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
8
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
20 v.

Prostataförstoring operation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 8 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 20 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Prostataförstoring operation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
8 v.

Prostataförstoring operation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 8 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Endokrinologisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Endokrinologisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-05

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Endokrinologisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
3
v.
Totalt:
3 v.

Endokrinologisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 3 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-05

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Hemorojdoperation och andra anala operationer (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
16 v.

Hemorojdoperation och andra anala operationer <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Hemorojdoperation och andra anala operationer (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
6 v.

Hemorojdoperation och andra anala operationer <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 6 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Korsbandsoperation, knä (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
16
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
28 v.

Korsbandsoperation, knä <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 16 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 28 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Korsbandsoperation, knä (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
12
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
16 v.

Korsbandsoperation, knä <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Ortopedisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
20
v.
Totalt:
20 v.

Ortopedisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 20 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-05

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Ortopedisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
16
v.
Totalt:
16 v.

Ortopedisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 16 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-05

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Barnmedicinsk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
7
v.
Totalt:
7 v.

Barnmedicinsk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 7 veckor

Prognos giltig till: 2015-11-03

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Barnmedicinsk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.

Barnmedicinsk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2015-11-03

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Gallstensoperation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
16 v.

Gallstensoperation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Gallstensoperation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
6 v.

Gallstensoperation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 6 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Allmänkirurgisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Allmänkirurgisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-05

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Allmänkirurgisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.

Allmänkirurgisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-05

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Karpaltunnelsyndrom (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
16
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
28 v.

Karpaltunnelsyndrom <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 16 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 28 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Karpaltunnelsyndrom (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
12
v.
Operation:
5
v.
Totalt:
17 v.

Karpaltunnelsyndrom <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation förtur

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 17 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Datortomografi (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.
Inte giltig 2015-09-30

Datortomografi <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Datortomografi (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.
Inte giltig 2015-09-30

Datortomografi <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Artroskopier i knäled, diagnostiska och/eller terapeutiska (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
16
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
28 v.

Artroskopier i knäled, diagnostiska och/eller terapeutiska <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 16 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 28 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Artroskopier i knäled, diagnostiska och/eller terapeutiska (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
12
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
16 v.

Artroskopier i knäled, diagnostiska och/eller terapeutiska <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Höftledsplastik - vårdval (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
16
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
28 v.

Höftledsplastik - vårdval <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 16 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 28 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Höftledsplastik - vårdval (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
12
v.
Operation:
5
v.
Totalt:
17 v.

Höftledsplastik - vårdval <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Väntetid operation förtur

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2015-10-31

Total väntetid: 17 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

MR-undersökning Hjärna (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.
Inte giltig 2015-09-30

MR-undersökning Hjärna <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

MR-undersökning Hjärna (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.
Inte giltig 2015-09-30

MR-undersökning Hjärna <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2015-09-30

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Åderbråcksoperation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
6
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
18 v.
Inte giltig 2015-08-30

Åderbråcksoperation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2015-08-30

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-08-30

Total väntetid: 18 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Åderbråcksoperation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
6 v.
Inte giltig 2015-08-30

Åderbråcksoperation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-08-30

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-08-30

Total väntetid: 6 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting