Avesina Hörselrehab Kista Stockholm, Stockholms län

Öppettider

Kistagången 26,KISTA

Om oss

Välkommen till Avesina Hörselrehab Kista

Hörapparatsutprovning, service och försäljning av tillbehör.
Avesina Hörsel har avtal med Stockholms läns landsting för utprovning av hörapparater vid primär hörselrehabilitering. Vi har även privat försäljning av marknadsledande hörapparater, hörhjälpmedel och hörselskydd. Vi hjälper även till med arbetsplatsanpassningar.
 
" Vi gör att Sverige hör!"

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Avesina Hörselrehab Kista

Beräknad väntetid

  • Undersökning/mottagningsbesök
  • Operation

Vad är det här?

Här visas väntetider för planerade besök, behandlingar och operationer vid mottagningar som Stockholms läns landsting har avtal med. Det antal veckor som visas är den längsta tid du ska behöva vänta. Väntetiderna rapporteras in av respektive vårdmottagning.

Du kan se prognos utan förtur eller med förtur. Förtur innebär att läkaren av olika skäl bedömer att patienten behöver snabbare vård.

För mottagningar som inte uppdaterat informationen visas väntetiderna i grått med röd varningstriangel. Det betyder att tiderna kanske inte stämmer.

Utprovning av hörapparat (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.
Inte giltig 2013-12-01

Utprovning av hörapparat <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-01

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Utprovning av hörapparat (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.
Inte giltig 2013-12-01

Utprovning av hörapparat <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-01

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Generella patientomdömen

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

70 av 100
Omdöme för mottagningen 70 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 72 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 70 av 100

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Ej ifylld 1 svar 1%
Utmärkt 18 svar 25%
Mycket bra 28 svar 38%
Bra 17 svar 23%
Någorlunda 8 svar 11%
Dålig 0 svar 0%

Värden

Omdöme för mottagningen
70 av 100

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

90 av 100
Omdöme för mottagningen 90 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 72 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 90 av 100

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Ej ifylld 1 svar 1%
Ja, helt och hållet 58 svar 80%
Delvis 12 svar 16%
Nej 1 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
90 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

84 av 100
Omdöme för mottagningen 84 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 72 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 84 av 100

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Ej ifylld 2 svar 2%
Ja, helt och hållet 53 svar 73%
Delvis 12 svar 16%
Nej 5 svar 6%

Värden

Omdöme för mottagningen
84 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

80 av 100
Omdöme för mottagningen 80 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 72 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 80 av 100

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Ej ifylld 1 svar 1%
Ja, helt och hållet 43 svar 59%
Delvis 27 svar 37%
Nej 1 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
80 av 100