Danderyds Sjukhus AB Danderyd, Stockholms län

Öppettider

Danderyds sjukhus,DANDERYD

Mer info (Postadress och färdväg)
  • Postadress: 182 88 Stockholm
  • Färdväg: T-bana/Buss: Danderyds sjukhus. Roslagsbanan: Mörby station

Om oss

Välkommen till Danderyds Sjukhus AB

Danderyds Sjukhus AB är ett akutsjukhus som erbjuder avancerad specialistvård dygnet runt.

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Danderyds Sjukhus AB

Beräknad väntetid

  • Undersökning/mottagningsbesök
  • Operation

Vad är det här?

Här visas väntetider för planerade besök, behandlingar och operationer vid mottagningar som Stockholms läns landsting har avtal med. Det antal veckor som visas är den längsta tid du ska behöva vänta. Väntetiderna rapporteras in av respektive vårdmottagning.

Du kan se prognos utan förtur eller med förtur. Förtur innebär att läkaren av olika skäl bedömer att patienten behöver snabbare vård.

För mottagningar som inte uppdaterat informationen visas väntetiderna i grått med röd varningstriangel. Det betyder att tiderna kanske inte stämmer.

Ljumskbråcksoperation sluten vård (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
24
v.
Totalt:
28 v.

Ljumskbråcksoperation sluten vård <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Väntetid operation

Väntetid: 24 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Total väntetid: 28 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Ljumskbråcksoperation sluten vård (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
5 v.

Ljumskbråcksoperation sluten vård <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Total väntetid: 5 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Njurstensoperation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
16 v.

Njurstensoperation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Njurstensoperation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
6 v.

Njurstensoperation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Total väntetid: 6 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Prostataförstoring operation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
24
v.
Totalt:
28 v.

Prostataförstoring operation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Väntetid operation

Väntetid: 24 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Total väntetid: 28 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Prostataförstoring operation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
6 v.

Prostataförstoring operation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Total väntetid: 6 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Urininkontinens, operation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
8 v.
Inte giltig 2013-12-03

Urininkontinens, operation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Väntetid operation

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Total väntetid: 8 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Urininkontinens, operation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
3
v.
Totalt:
5 v.
Inte giltig 2013-12-03

Urininkontinens, operation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Väntetid operation förtur

Väntetid: 3 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Total väntetid: 5 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Steriliseringsoperation, kvinnor (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
16 v.
Inte giltig 2013-12-03

Steriliseringsoperation, kvinnor <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Steriliseringsoperation, kvinnor (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
6 v.
Inte giltig 2013-12-03

Steriliseringsoperation, kvinnor <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Total väntetid: 6 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

MR-undersökning ländryggrad (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
6
v.
Totalt:
6 v.
Inte giltig 2014-07-25

MR-undersökning ländryggrad <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2014-07-25

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

MR-undersökning ländryggrad (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.
Inte giltig 2014-07-25

MR-undersökning ländryggrad <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2014-07-25

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Urologisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Urologisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Urologisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.

Urologisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Gallstensoperation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
24
v.
Totalt:
28 v.

Gallstensoperation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Väntetid operation

Väntetid: 24 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Total väntetid: 28 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Gallstensoperation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
5 v.

Gallstensoperation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Total väntetid: 5 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Livmoderborttagande (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
8 v.
Inte giltig 2013-12-03

Livmoderborttagande <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Väntetid operation

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Total väntetid: 8 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Livmoderborttagande (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
3
v.
Operation:
2
v.
Totalt:
5 v.
Inte giltig 2013-12-03

Livmoderborttagande <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 3 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Väntetid operation förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Total väntetid: 5 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Yrselmottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
8
v.
Totalt:
8 v.
Inte giltig 2014-09-01

Yrselmottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 8 veckor

Prognos giltig till: 2014-09-01

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Yrselmottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.
Inte giltig 2014-09-01

Yrselmottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2014-09-01

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Kolonröntgen (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.
Inte giltig 2014-07-25

Kolonröntgen <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2014-07-25

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Kolonröntgen (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.
Inte giltig 2014-07-25

Kolonröntgen <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2014-07-25

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

MR-undersökning Hjärna (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
6
v.
Totalt:
6 v.
Inte giltig 2014-07-25

MR-undersökning Hjärna <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2014-07-25

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

MR-undersökning Hjärna (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.
Inte giltig 2014-07-25

MR-undersökning Hjärna <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2014-07-25

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Gynekologisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.
Inte giltig 2013-12-03

Gynekologisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Gynekologisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.
Inte giltig 2013-12-03

Gynekologisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Livmoderframfall, operation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
8 v.
Inte giltig 2013-12-03

Livmoderframfall, operation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Väntetid operation

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Total väntetid: 8 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Livmoderframfall, operation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
2
v.
Totalt:
4 v.
Inte giltig 2013-12-03

Livmoderframfall, operation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Väntetid operation förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Total väntetid: 4 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Datortomografi (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.
Inte giltig 2014-07-25

Datortomografi <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-07-25

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Datortomografi (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.
Inte giltig 2014-07-25

Datortomografi <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2014-07-25

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Hemorojdoperation och andra anala operationer (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
16
v.
Totalt:
20 v.

Hemorojdoperation och andra anala operationer <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Väntetid operation

Väntetid: 16 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Total väntetid: 20 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Hemorojdoperation och andra anala operationer (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
5 v.

Hemorojdoperation och andra anala operationer <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Total väntetid: 5 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Njurmedicinsk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.
Inte giltig 2014-05-30

Njurmedicinsk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-05-30

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Njurmedicinsk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.
Inte giltig 2014-05-30

Njurmedicinsk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-05-30

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Obesitasoperation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
16
v.
Totalt:
20 v.

Obesitasoperation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Väntetid operation

Väntetid: 16 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Total väntetid: 20 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Obesitasoperation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
5 v.

Obesitasoperation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Total väntetid: 5 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Allmänkirurgisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Allmänkirurgisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Allmänkirurgisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.

Allmänkirurgisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Cystoskopi (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Cystoskopi <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Cystoskopi (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.

Cystoskopi <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Ljumskbråcksoperation öppen vård (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
24
v.
Totalt:
28 v.

Ljumskbråcksoperation öppen vård <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Väntetid operation

Väntetid: 24 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Total väntetid: 28 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Ljumskbråcksoperation öppen vård (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
5 v.

Ljumskbråcksoperation öppen vård <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-10-20

Total väntetid: 5 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting