Danderyds Sjukhus AB Danderyd, Stockholms län

Öppettider

Danderyds sjukhus,DANDERYD

Om oss

Välkommen till Danderyds Sjukhus AB

HPV-vaccination

Med start den 1 februari 2012 kan flickor födda 1993 – 1998 gratis vaccinera sig mot HPV-virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Från och med 1 januari 2013 kan även kvinnor upp till 26 år vaccinera sig gratis.

Läs mer om vaccinationen

Danderyds sjukhus är ett av de större akutsjukhusen i Sverige. Vi bedriver universitetssjukvård med utbildning och forskning kring våra vanligaste folksjukdomar och erbjuder specialistvård med huvudsaklig inriktning på internmedicin, kardiologi, ortopedi, obstetrik och gynekologi samt kirurgi och urologi.
Danderyds Sjukhus AB är ett helägt dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB. Sjukhuset är, tillsammans med hälftenägda BB Stockholm, norra Europas största förlossningssjukhus.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Miljö: Miljöcertifierad 2012-05-31

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Vårdguiden på telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Danderyds Sjukhus AB

Beräknad väntetid

  • Undersökning/mottagningsbesök
  • Operation

Vad är det här?

Här visas väntetider för planerade besök, behandlingar och operationer vid mottagningar som Stockholms läns landsting har avtal med. Det antal veckor som visas är den längsta tid du ska behöva vänta. Väntetiderna rapporteras in av respektive vårdmottagning.

Du kan se prognos utan förtur eller med förtur. Förtur innebär att läkaren av olika skäl bedömer att patienten behöver snabbare vård.

För mottagningar som inte uppdaterat informationen visas väntetiderna i grått med röd varningstriangel. Det betyder att tiderna kanske inte stämmer.

Gallstensoperation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
16 v.

Gallstensoperation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Gallstensoperation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
5 v.

Gallstensoperation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Total väntetid: 5 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Urologisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Urologisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Urologisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.

Urologisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Njurstensoperation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
16
v.
Totalt:
20 v.

Njurstensoperation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Väntetid operation

Väntetid: 16 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Total väntetid: 20 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Njurstensoperation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
6 v.

Njurstensoperation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Total väntetid: 6 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Ljumskbråcksoperation öppen vård (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
16
v.
Totalt:
20 v.

Ljumskbråcksoperation öppen vård <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Väntetid operation

Väntetid: 16 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Total väntetid: 20 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Ljumskbråcksoperation öppen vård (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
5 v.

Ljumskbråcksoperation öppen vård <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Total väntetid: 5 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Hemorojdoperation och andra anala operationer (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
16 v.

Hemorojdoperation och andra anala operationer <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Hemorojdoperation och andra anala operationer (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
5 v.

Hemorojdoperation och andra anala operationer <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Total väntetid: 5 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Prostataförstoring operation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
20
v.
Totalt:
24 v.

Prostataförstoring operation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Väntetid operation

Väntetid: 20 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Total väntetid: 24 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Prostataförstoring operation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
6 v.

Prostataförstoring operation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Total väntetid: 6 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Allmänkirurgisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Allmänkirurgisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Allmänkirurgisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.

Allmänkirurgisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Obesitasoperation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
10
v.
Totalt:
14 v.

Obesitasoperation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Väntetid operation

Väntetid: 10 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Total väntetid: 14 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Obesitasoperation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
5 v.

Obesitasoperation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Total väntetid: 5 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Ljumskbråcksoperation sluten vård (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
16 v.

Ljumskbråcksoperation sluten vård <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Ljumskbråcksoperation sluten vård (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
5 v.

Ljumskbråcksoperation sluten vård <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Total väntetid: 5 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Cystoskopi (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Cystoskopi <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Cystoskopi (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.

Cystoskopi <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-11-16

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

  • Begäran om hävning av spärr av patientjournal

  • Begäran om loggutdrag

  • Begäran om spärr av patientjournal

  • Synpunkter på vården