Danderyds Sjukhus AB Danderyd, Stockholms län

Öppettider

Danderyds sjukhus,DANDERYD

Om oss

Välkommen till Danderyds Sjukhus AB

HPV-vaccination

Med start den 1 februari 2012 kan flickor födda 1993 – 1998 gratis vaccinera sig mot HPV-virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Från och med 1 januari 2013 kan även kvinnor upp till 26 år vaccinera sig gratis.

Läs mer om vaccinationen

Danderyds Sjukhus AB är ett akutsjukhus som erbjuder avancerad specialistvård dygnet runt.

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Danderyds Sjukhus AB

Beräknad väntetid

  • Undersökning/mottagningsbesök
  • Operation

Vad är det här?

Här visas väntetider för planerade besök, behandlingar och operationer vid mottagningar som Stockholms läns landsting har avtal med. Det antal veckor som visas är den längsta tid du ska behöva vänta. Väntetiderna rapporteras in av respektive vårdmottagning.

Du kan se prognos utan förtur eller med förtur. Förtur innebär att läkaren av olika skäl bedömer att patienten behöver snabbare vård.

För mottagningar som inte uppdaterat informationen visas väntetiderna i grått med röd varningstriangel. Det betyder att tiderna kanske inte stämmer.

Njurstensoperation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
16 v.
Inte giltig 2015-03-26

Njurstensoperation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Njurstensoperation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
6 v.
Inte giltig 2015-03-26

Njurstensoperation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Total väntetid: 6 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Ljumskbråcksoperation öppen vård (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
20
v.
Totalt:
24 v.
Inte giltig 2015-03-26

Ljumskbråcksoperation öppen vård <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Väntetid operation

Väntetid: 20 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Total väntetid: 24 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Ljumskbråcksoperation öppen vård (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
5 v.
Inte giltig 2015-03-26

Ljumskbråcksoperation öppen vård <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Total väntetid: 5 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

MR-undersökning ländryggrad (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
6
v.
Totalt:
6 v.
Inte giltig 2014-07-25

MR-undersökning ländryggrad <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2014-07-25

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

MR-undersökning ländryggrad (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.
Inte giltig 2014-07-25

MR-undersökning ländryggrad <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2014-07-25

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Yrselmottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
8
v.
Totalt:
8 v.
Inte giltig 2014-09-01

Yrselmottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 8 veckor

Prognos giltig till: 2014-09-01

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Yrselmottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.
Inte giltig 2014-09-01

Yrselmottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2014-09-01

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Obesitasoperation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
16 v.
Inte giltig 2015-03-26

Obesitasoperation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Obesitasoperation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
5 v.
Inte giltig 2015-03-26

Obesitasoperation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Total väntetid: 5 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Datortomografi (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.
Inte giltig 2014-07-25

Datortomografi <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-07-25

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Datortomografi (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.
Inte giltig 2014-07-25

Datortomografi <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2014-07-25

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Livmoderborttagande (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
8 v.
Inte giltig 2013-12-03

Livmoderborttagande <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Väntetid operation

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Total väntetid: 8 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Livmoderborttagande (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
3
v.
Operation:
2
v.
Totalt:
5 v.
Inte giltig 2013-12-03

Livmoderborttagande <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 3 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Väntetid operation förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Total väntetid: 5 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Urininkontinens, operation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
8 v.
Inte giltig 2013-12-03

Urininkontinens, operation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Väntetid operation

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Total väntetid: 8 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Urininkontinens, operation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
3
v.
Totalt:
5 v.
Inte giltig 2013-12-03

Urininkontinens, operation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Väntetid operation förtur

Väntetid: 3 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Total väntetid: 5 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Cystoskopi (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.
Inte giltig 2015-03-26

Cystoskopi <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Cystoskopi (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.
Inte giltig 2015-03-26

Cystoskopi <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Ljumskbråcksoperation sluten vård (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
20
v.
Totalt:
24 v.
Inte giltig 2015-03-26

Ljumskbråcksoperation sluten vård <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Väntetid operation

Väntetid: 20 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Total väntetid: 24 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Ljumskbråcksoperation sluten vård (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
5 v.
Inte giltig 2015-03-26

Ljumskbråcksoperation sluten vård <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Total väntetid: 5 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Prostataförstoring operation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
24
v.
Totalt:
28 v.
Inte giltig 2015-03-26

Prostataförstoring operation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Väntetid operation

Väntetid: 24 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Total väntetid: 28 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Prostataförstoring operation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
6 v.
Inte giltig 2015-03-26

Prostataförstoring operation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Total väntetid: 6 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Steriliseringsoperation, kvinnor (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
16 v.
Inte giltig 2013-12-03

Steriliseringsoperation, kvinnor <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Steriliseringsoperation, kvinnor (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
6 v.
Inte giltig 2013-12-03

Steriliseringsoperation, kvinnor <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Total väntetid: 6 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Njurmedicinsk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.
Inte giltig 2014-05-30

Njurmedicinsk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-05-30

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Njurmedicinsk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.
Inte giltig 2014-05-30

Njurmedicinsk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2014-05-30

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Urologisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.
Inte giltig 2015-03-26

Urologisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Urologisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.
Inte giltig 2015-03-26

Urologisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

MR-undersökning Hjärna (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
6
v.
Totalt:
6 v.
Inte giltig 2014-07-25

MR-undersökning Hjärna <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2014-07-25

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

MR-undersökning Hjärna (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.
Inte giltig 2014-07-25

MR-undersökning Hjärna <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2014-07-25

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Gallstensoperation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
20
v.
Totalt:
24 v.
Inte giltig 2015-03-26

Gallstensoperation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Väntetid operation

Väntetid: 20 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Total väntetid: 24 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Gallstensoperation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
5 v.
Inte giltig 2015-03-26

Gallstensoperation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Total väntetid: 5 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Livmoderframfall, operation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
8 v.
Inte giltig 2013-12-03

Livmoderframfall, operation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Väntetid operation

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Total väntetid: 8 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Livmoderframfall, operation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
2
v.
Totalt:
4 v.
Inte giltig 2013-12-03

Livmoderframfall, operation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Väntetid operation förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Total väntetid: 4 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Hemorojdoperation och andra anala operationer (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
16 v.
Inte giltig 2015-03-26

Hemorojdoperation och andra anala operationer <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Hemorojdoperation och andra anala operationer (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
5 v.
Inte giltig 2015-03-26

Hemorojdoperation och andra anala operationer <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Total väntetid: 5 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Gynekologisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.
Inte giltig 2013-12-03

Gynekologisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Gynekologisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.
Inte giltig 2013-12-03

Gynekologisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2013-12-03

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Kolonröntgen (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.
Inte giltig 2014-07-25

Kolonröntgen <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2014-07-25

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Kolonröntgen (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.
Inte giltig 2014-07-25

Kolonröntgen <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2014-07-25

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Allmänkirurgisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.
Inte giltig 2015-03-26

Allmänkirurgisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Allmänkirurgisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.
Inte giltig 2015-03-26

Allmänkirurgisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-26

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting