Capio Medocular Stockholm Ögonklinik Stockholm, Stockholms län

Öppettider

Östermalmsgatan 45,STOCKHOLM

Om oss

Välkommen till Capio Medocular Stockholm Ögonklinik

Verksamhetsområden:
Gråstarroperationer
Ögonmottagning
Ögonbottenfotografering av diabetiker på Capio Medocular Lidingö
----

Vi är en privat klinik med landstingsavtal för ögonmottagning och gråstarroperationer. Våra läkare har dokumenterat lång erfarenhet av ögonsjukdomar och ögonkirurgi.

Driftsform: Privat, vårdavtal

Prisinformation

Miljö: Miljöcertifierad 2016-02-01

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Vårdguiden på telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Capio Medocular Stockholm Ögonklinik

Beräknad väntetid

  • Undersökning/mottagningsbesök
  • Operation

Vad är det här?

Här visas väntetider för planerade besök, behandlingar och operationer vid mottagningar som Stockholms läns landsting har avtal med. Det antal veckor som visas är den längsta tid du ska behöva vänta. Väntetiderna rapporteras in av respektive vårdmottagning.

Du kan se prognos utan förtur eller med förtur. Förtur innebär att läkaren av olika skäl bedömer att patienten behöver snabbare vård.

För mottagningar som inte uppdaterat informationen visas väntetiderna i grått med röd varningstriangel. Det betyder att tiderna kanske inte stämmer.

Ögonmottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
5
v.
Totalt:
5 v.

Ögonmottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2016-10-31

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Ögonmottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.

Ögonmottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2016-10-31

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Gråstarrsoperation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
8 v.

Gråstarrsoperation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-10-31

Väntetid operation

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-10-31

Total väntetid: 8 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Gråstarrsoperation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Operation:
1
v.
Totalt:
2 v.

Gråstarrsoperation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2016-10-31

Väntetid operation förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2016-10-31

Total väntetid: 2 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Kataraktoperation - vårdval (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
8 v.

Kataraktoperation - vårdval <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-10-31

Väntetid operation

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-10-31

Total väntetid: 8 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Kataraktoperation - vårdval (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Operation:
1
v.
Totalt:
2 v.

Kataraktoperation - vårdval <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2016-10-31

Väntetid operation förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2016-10-31

Total väntetid: 2 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Generella patientomdömen

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

86%
86%

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 179 st

Patientenkäten genomfördes 2014

Den patientupplevda kvalitén är 86 av 100

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Utmärkt 101 svar 56%
Mycket bra 58 svar 32%
Bra 15 svar 8%
Någorlunda 2 svar 1%
Dålig 1 svar 0%

Värden

Omdöme för mottagningen
86 av 100

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

98%
98%

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 179 st

Patientenkäten genomfördes 2014

Den patientupplevda kvalitén är 98 av 100

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 171 svar 95%
Delvis 7 svar 3%
Nej 0 svar 0%

Värden

Omdöme för mottagningen
98 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

96%
96%

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 179 st

Patientenkäten genomfördes 2014

Den patientupplevda kvalitén är 96 av 100

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 164 svar 91%
Delvis 13 svar 7%
Nej 0 svar 0%

Värden

Omdöme för mottagningen
96 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

93%
93%

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 172 st

Patientenkäten genomfördes 2014

Den patientupplevda kvalitén är 93 av 100

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Ej ifylld 3 svar 1%
Ja, helt och hållet 150 svar 87%
Delvis 16 svar 9%
Nej 3 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
93 av 100

Övriga kvalitetsmått

Inför en större händelse eller ett viktigt val kanske du som patient vill ha fördjupad information och statistik. Vår förhoppning är att kvalitetsmåtten ska hjälpa dig att fatta beslut kring din vård och bidra till att du känner dig trygg med ditt val.

Läs mer om vad kvalitetsmått är och hur de fungerar

Patienterna har uppnått minst körkortssyn efter operationen (gråstarrsoperation)

96,2%
96,2%

Patienterna har uppnått minst körkortssyn efter operationen (gråstarrsoperation)

Patienterna som efter en gråstarrsoperation har uppnått minst körkortssyn som avser en synskärpa på 0,5. Den utgör lägsta gräns för tillstånd att inneha körkort för bil

Patienterna som efter en gråstarrsoperation har uppnått minst körkortssyn som avser en synskärpa på 0,5. Den utgör lägsta gräns för tillstånd att inneha körkort för bil

Det aktuella värdet är 96,2%

Undersökningen genomfördes 2015

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Operationen utfördes utan allvarliga komplikationer (kapselbrott) (gråstarrsoperation)

0,7%
0,7%

Operationen utfördes utan allvarliga komplikationer (kapselbrott) (gråstarrsoperation)

Endoftalmit (kapselbrott) är en av de mest fruktade komplikationerna till gråstarrskirurgi. Mer än hälften av drabbade får en betydande synskada. Komplikationen skall drabba så få patienter som möjligt

Endoftalmit (kapselbrott) är en av de mest fruktade komplikationerna till gråstarrskirurgi. Mer än hälften av drabbade får en betydande synskada. Komplikationen skall drabba så få patienter som möjligt

Det aktuella värdet är 0,7%

Undersökningen genomfördes 2015

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Patienter anger en förbättrad syn efter operation (gråstarrsoperation)

90,6%
90,6%

Patienter anger en förbättrad syn efter operation (gråstarrsoperation)

Ser du bättre nu än innan operationen?

Ser du bättre nu än innan operationen?

Det aktuella värdet är 90,6%

Undersökningen genomfördes 2015

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Patienterna har uppnått planerad glasögonstyrka (refraktion) (gråstarrsoperation)

97,3%
97,3%

Patienterna har uppnått planerad glasögonstyrka (refraktion) (gråstarrsoperation)

Inför en gråstarrsoperation planeras hur bra patienten kommer att se efter operationen, planerad refraktion. Refraktion beskriver vilken glasögonstyrka som patienten behöver för att se bra.

Inför en gråstarrsoperation planeras hur bra patienten kommer att se efter operationen, planerad refraktion. Refraktion beskriver vilken glasögonstyrka som patienten behöver för att se bra.

Det aktuella värdet är 97,3%

Undersökningen genomfördes 2015

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

  • Av/omboka tid

  • Beställa journalkopior

  • Förnya recept