Capio Medocular Stockholm Ögonklinik Stockholm, Stockholms län

Öppettider

Östermalmsgatan 45,STOCKHOLM

Om oss

Välkommen till Capio Medocular Stockholm Ögonklinik

Verksamhetsområden:
Gråstarroperationer
Ögonmottagning
Ögonbottenfotografering av diabetiker på Capio Medocular Lidingö
----

Vi är en privat klinik med landstingsavtal för ögonmottagning och gråstarroperationer. Våra läkare har dokumenterat lång erfarenhet av ögonsjukdomar och ögonkirurgi.

Driftsform: Privat, vårdavtal

Prisinformation

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Capio Medocular Stockholm Ögonklinik

Beräknad väntetid

  • Undersökning/mottagningsbesök
  • Operation

Vad är det här?

Här visas väntetider för planerade besök, behandlingar och operationer vid mottagningar som Stockholms läns landsting har avtal med. Det antal veckor som visas är den längsta tid du ska behöva vänta. Väntetiderna rapporteras in av respektive vårdmottagning.

Du kan se prognos utan förtur eller med förtur. Förtur innebär att läkaren av olika skäl bedömer att patienten behöver snabbare vård.

För mottagningar som inte uppdaterat informationen visas väntetiderna i grått med röd varningstriangel. Det betyder att tiderna kanske inte stämmer.

Ögonmottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Ögonmottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-14

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Ögonmottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.

Ögonmottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-14

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Kataraktoperation - vårdval (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
2
v.
Totalt:
4 v.

Kataraktoperation - vårdval <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-14

Väntetid operation

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-14

Total väntetid: 4 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Kataraktoperation - vårdval (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Operation:
1
v.
Totalt:
2 v.

Kataraktoperation - vårdval <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-14

Väntetid operation förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-14

Total väntetid: 2 veckor

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Gråstarrsoperation (utan förtur)

Operation:
2
v.
Totalt:
2 v.

Gråstarrsoperation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-14

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Gråstarrsoperation (med förtur)

Operation:
1
v.
Totalt:
1 v.

Gråstarrsoperation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2015-03-14

Källa: Vårdmarknad, Stockholms läns landsting

Övriga kvalitetsmått

Patienterna har uppnått planerad glasögonstyrka (refraktion) (gråstarrsoperation)

92%
92%

Patienterna har uppnått planerad glasögonstyrka (refraktion) (gråstarrsoperation)

Inför en gråstarrsoperation planeras hur bra patienten kommer att se efter operationen, planerad refraktion. Refraktion beskriver vilken glasögonstyrka som patienten behöver för att se bra.

Inför en gråstarrsoperation planeras hur bra patienten kommer att se efter operationen, planerad refraktion. Refraktion beskriver vilken glasögonstyrka som patienten behöver för att se bra.

Det aktuella värdet är 92%

Undersökningen genomfördes 2013

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Operationen utfördes utan allvarliga komplikationer (kapselbrott) (gråstarrsoperation)

99,6%
99,6%

Operationen utfördes utan allvarliga komplikationer (kapselbrott) (gråstarrsoperation)

Endoftalmit (kapselbrott) är en av de mest fruktade komplikationerna till gråstarrskirurgi. Mer än hälften av drabbade får en betydande synskada. Komplikationen skall drabba så få patienter som möjligt

Endoftalmit (kapselbrott) är en av de mest fruktade komplikationerna till gråstarrskirurgi. Mer än hälften av drabbade får en betydande synskada. Komplikationen skall drabba så få patienter som möjligt

Det aktuella värdet är 99,6%

Undersökningen genomfördes 2013

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Patienter anger en förbättrad syn efter operation (gråstarrsoperation)

89,7%
89,7%

Patienter anger en förbättrad syn efter operation (gråstarrsoperation)

Ser du bättre nu än innan operationen?

Ser du bättre nu än innan operationen?

Det aktuella värdet är 89,7%

Undersökningen genomfördes 2013

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Patienterna har uppnått minst körkortssyn efter operationen (gråstarrsoperation)

97,8%
97,8%

Patienterna har uppnått minst körkortssyn efter operationen (gråstarrsoperation)

Patienterna som efter en gråstarrsoperation har uppnått minst körkortssyn som avser en synskärpa på 0,5. Den utgör lägsta gräns för tillstånd att inneha körkort för bil

Patienterna som efter en gråstarrsoperation har uppnått minst körkortssyn som avser en synskärpa på 0,5. Den utgör lägsta gräns för tillstånd att inneha körkort för bil

Det aktuella värdet är 97,8%

Undersökningen genomfördes 2013

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Generella patientomdömen

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

85 av 100
Omdöme för mottagningen 85 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 142 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 85 av 100

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Utmärkt 85 svar 59%
Mycket bra 35 svar 24%
Bra 12 svar 8%
Någorlunda 8 svar 5%
Dålig 0 svar 0%

Värden

Omdöme för mottagningen
85 av 100

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

97 av 100
Omdöme för mottagningen 97 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 142 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 97 av 100

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 132 svar 92%
Delvis 9 svar 6%
Nej 0 svar 0%

Värden

Omdöme för mottagningen
97 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

95 av 100
Omdöme för mottagningen 95 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 142 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 95 av 100

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Ej ifylld 3 svar 2%
Ja, helt och hållet 128 svar 90%
Delvis 9 svar 6%
Nej 2 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
95 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

94 av 100
Omdöme för mottagningen 94 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 134 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 94 av 100

Källa: Gemensam uppföljningsplattform, Stockholms läns landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 117 svar 87%
Delvis 13 svar 9%
Nej 2 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
94 av 100
  • Av- eller omboka tid

  • Beställa journalkopior

  • Förnya recept