Brandbergens vårdcentral Haninge, Stockholms län

Öppettider

Brandbergens centrum

Mer info (Postadress och färdväg)
 • Postadress: Jungfruns Gata 419, 136 60 BRANDBERGEN
 • Färdväg: Kör mot Brandbergens centrum. Parkera på övre däcket. P-skiva gäller 2 timmar. Vårdcentralen ligger en trappa upp.

Om oss

Välkommen till Brandbergens vårdcentral

HPV-vaccination

Med start den 1 februari 2012 kan flickor födda 1993 – 1998 gratis vaccinera sig mot HPV-virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Från och med 1 januari 2013 kan även kvinnor upp till 26 år vaccinera sig gratis.

Läs mer om vaccinationen

Mottagningssköterska på Brandbergens vårdcentral finns tillgänglig 8 - 17.00 på tel 606 1400 alla vardagar.
Tid för akutbesök:
Ring sköterska på tel 606 1400 alla vardagar.

När vårdcentralen är stängd hänvisas patienter till
Handens Närakut, mån-fre kl 17.00 -22.00. Lör sönd kl 08 - 22.00, tel 6061255  Övr  tider sjukvårdsupplysningen tel 320100

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Miljö: Miljöcertifierad 2011-01-26

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Brandbergens vårdcentral

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

95%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

92%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

74 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 78 av 100
74 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 95 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 74 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
74 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Stockholm
78 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

95 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 91 av 100
95 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 132 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 95 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
95 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Stockholm
91 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

86 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 83 av 100
86 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 132 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 86 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
86 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Stockholm
83 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 79 av 100
78 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 133 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Stockholm
79 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 80 av 100
78 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 131 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Stockholm
80 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

91 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 86 av 100
91 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 132 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 91 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
91 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Stockholm
86 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

87 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 83 av 100
87 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 131 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 87 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
87 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Stockholm
83 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

75 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Stockholm: 73 av 100
75 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 132 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 75 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
75 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Stockholm
73 av 100
 • Av- eller omboka tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställa journalkopior

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställa tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya recept

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval