Aleris Specialistvård Sabbatsberg Stockholm, Stockholms län

Öppettider

Olivecronas Väg 1,

Om oss

Välkommen till Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Operationsverksamhet: Gynekologi, Handkirurgi, Kirurgi, Ortopedi, Urologi.
Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare.

Tidsbeställd specialistläkarmottagning: Audiologi Gastroenterologi, Gynekologi, Handkirurgi, Kardiologi, Kirurgi, Ortopedi, Urologi och ÖNH

Driftsform: Privat, vårdavtal

Prisinformation

Miljö: Miljöcertifierad 2012-06-05

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Vårdguiden på telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Beräknad väntetid

  • Undersökning/mottagningsbesök
  • Operation

Vad är det här?

Här visas väntetider för planerade besök, behandlingar och operationer vid mottagningar som Stockholms läns landsting har avtal med. Det antal veckor som visas är den längsta tid du ska behöva vänta. Väntetiderna rapporteras in av respektive vårdmottagning.

Du kan se prognos utan förtur eller med förtur. Förtur innebär att läkaren av olika skäl bedömer att patienten behöver snabbare vård.

För mottagningar som inte uppdaterat informationen visas väntetiderna i grått med röd varningstriangel. Det betyder att tiderna kanske inte stämmer.

Bandspelar-EKG (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Bandspelar-EKG <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Bandspelar-EKG (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Bandspelar-EKG <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Hand, nervinklämning (Karpaltunnel) (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
20
v.
Operation:
11
v.
Totalt:
31 v.

Hand, nervinklämning (Karpaltunnel) <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 20 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 11 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 31 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Hand, nervinklämning (Karpaltunnel) (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
8 v.

Hand, nervinklämning (Karpaltunnel) <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 8 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Åderbråcksoperation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
6
v.
Operation:
9
v.
Totalt:
15 v.

Åderbråcksoperation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 9 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 15 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Åderbråcksoperation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
5
v.
Operation:
5
v.
Totalt:
10 v.

Åderbråcksoperation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 10 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Septumplastik (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
12
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
24 v.

Septumplastik <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 24 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Septumplastik (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
14 v.

Septumplastik <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 14 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Tumbasartros (CMC-1-artros) (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
20
v.
Operation:
20
v.
Totalt:
40 v.

Tumbasartros (CMC-1-artros) <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 20 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 20 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 40 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Tumbasartros (CMC-1-artros) (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
6
v.
Totalt:
10 v.

Tumbasartros (CMC-1-artros) <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 10 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Koloskopi (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
6
v.
Totalt:
6 v.

Koloskopi <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Koloskopi (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.

Koloskopi <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Tonsillektomi, vuxna (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
12
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
24 v.

Tonsillektomi, vuxna <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 24 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Tonsillektomi, vuxna (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
14 v.

Tonsillektomi, vuxna <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 14 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Allmänkirurgisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
6
v.
Totalt:
6 v.

Allmänkirurgisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Allmänkirurgisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
5
v.
Totalt:
5 v.

Allmänkirurgisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Ljumskbråcksoperation öppen vård (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
6
v.
Operation:
9
v.
Totalt:
15 v.

Ljumskbråcksoperation öppen vård <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 9 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 15 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Ljumskbråcksoperation öppen vård (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
5
v.
Operation:
5
v.
Totalt:
10 v.

Ljumskbråcksoperation öppen vård <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 10 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Hand, sjukdom i ledhinna eller sena (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
20
v.
Operation:
11
v.
Totalt:
31 v.

Hand, sjukdom i ledhinna eller sena <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 20 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 11 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 31 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Hand, sjukdom i ledhinna eller sena (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
8 v.

Hand, sjukdom i ledhinna eller sena <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 8 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Arbets-EKG med bedömning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Arbets-EKG med bedömning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Arbets-EKG med bedömning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Arbets-EKG med bedömning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Ärrbråck (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
6
v.
Operation:
8
v.
Totalt:
14 v.

Ärrbråck <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 8 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 14 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Ärrbråck (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
5
v.
Operation:
5
v.
Totalt:
10 v.

Ärrbråck <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 10 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Ortopedisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
5
v.
Totalt:
5 v.

Ortopedisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Ortopedisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.

Ortopedisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
5
v.
Operation:
6
v.
Totalt:
11 v.

Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 11 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
6
v.
Totalt:
8 v.

Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 8 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Cystoskopi (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
7
v.
Totalt:
7 v.

Cystoskopi <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 7 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Cystoskopi (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Cystoskopi <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Tonsillektomi, barn (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
12
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
24 v.

Tonsillektomi, barn <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 24 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Tonsillektomi, barn (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
14 v.

Tonsillektomi, barn <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 14 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Korsband i knä (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
5
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
9 v.

Korsband i knä <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 9 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Korsband i knä (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
6 v.

Korsband i knä <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 6 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Gastro-enterologisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
20
v.
Totalt:
20 v.

Gastro-enterologisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 20 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Gastro-enterologisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Gastro-enterologisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Vattenbråck (Hydrocele testis) (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
9
v.
Operation:
7
v.
Totalt:
16 v.

Vattenbråck (Hydrocele testis) <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 9 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 7 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 16 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Vattenbråck (Hydrocele testis) (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
7
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
11 v.

Vattenbråck (Hydrocele testis) <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 7 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 11 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Gastroskopi (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Gastroskopi <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Gastroskopi (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
1
v.
Totalt:
1 v.

Gastroskopi <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Axelinstabilitet (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
5
v.
Operation:
3
v.
Totalt:
8 v.

Axelinstabilitet <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 3 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 8 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Axelinstabilitet (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
3
v.
Totalt:
5 v.

Axelinstabilitet <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 3 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 5 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Elkonvertering av förmaksflimmer och förmaksfladder (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
2
v.
Totalt:
6 v.

Elkonvertering av förmaksflimmer och förmaksfladder <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 6 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Elkonvertering av förmaksflimmer och förmaksfladder (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
2
v.
Totalt:
4 v.

Elkonvertering av förmaksflimmer och förmaksfladder <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 4 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Handartrosoperation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
20
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
32 v.

Handartrosoperation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 20 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 32 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Handartrosoperation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
6
v.
Totalt:
10 v.

Handartrosoperation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 10 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Gynekologisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
3
v.
Totalt:
3 v.

Gynekologisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 3 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Gynekologisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.

Gynekologisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Handkirurgisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
20
v.
Totalt:
20 v.

Handkirurgisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 20 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Handkirurgisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Handkirurgisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Hemorojdoperation och andra anala operationer (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
6
v.
Operation:
8
v.
Totalt:
14 v.

Hemorojdoperation och andra anala operationer <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 8 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 14 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Hemorojdoperation och andra anala operationer (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
5
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
9 v.

Hemorojdoperation och andra anala operationer <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 9 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Förhudsförträngning, öppen vård (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
9
v.
Operation:
8
v.
Totalt:
17 v.

Förhudsförträngning, öppen vård <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 9 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 8 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 17 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Förhudsförträngning, öppen vård (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
7
v.
Operation:
4
v.
Totalt:
11 v.

Förhudsförträngning, öppen vård <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 7 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 11 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Finger, kroknande (Dupuytrens) (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
20
v.
Operation:
15
v.
Totalt:
35 v.

Finger, kroknande (Dupuytrens) <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 20 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 15 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 35 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Finger, kroknande (Dupuytrens) (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
6
v.
Totalt:
10 v.

Finger, kroknande (Dupuytrens) <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 10 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Kardiologisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Totalt:
4 v.

Kardiologisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Kardiologisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.

Kardiologisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Öron-, näs- och halsmottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
12
v.
Totalt:
12 v.

Öron-, näs- och halsmottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Öron-, näs- och halsmottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Totalt:
2 v.

Öron-, näs- och halsmottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Reumatikeroperation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
20
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
32 v.

Reumatikeroperation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 20 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 32 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Reumatikeroperation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
4
v.
Operation:
6
v.
Totalt:
10 v.

Reumatikeroperation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 10 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Knäledsartroskopi (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
5
v.
Operation:
2
v.
Totalt:
7 v.

Knäledsartroskopi <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 7 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Knäledsartroskopi (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
2
v.
Totalt:
4 v.

Knäledsartroskopi <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 4 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Abrasio i näsan (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
12
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
24 v.

Abrasio i näsan <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 24 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Abrasio i näsan (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
14 v.

Abrasio i näsan <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 14 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Navelbråck (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
6
v.
Operation:
8
v.
Totalt:
14 v.

Navelbråck <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 8 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 14 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Navelbråck (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
5
v.
Operation:
5
v.
Totalt:
10 v.

Navelbråck <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 10 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Urologisk mottagning (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
9
v.
Totalt:
9 v.

Urologisk mottagning <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid mottagning

Väntetid: 9 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Urologisk mottagning (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
7
v.
Totalt:
7 v.

Urologisk mottagning <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 7 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Hörselförbättrande operation (utan förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
12
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
24 v.

Hörselförbättrande operation <span class="br-wide">(utan förtur)</span>

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 24 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Hörselförbättrande operation (med förtur)

Undersökning/mottagningsbesök:
2
v.
Operation:
12
v.
Totalt:
14 v.

Hörselförbättrande operation <span class="br-wide">(med förtur)</span>

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Väntetid operation förtur

Väntetid: 12 veckor

Prognos giltig till: 2016-09-25

Total väntetid: 14 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting