Vårdcentralen Lomma Lomma, Skåne län

Logotyp

Om oss

Välkommen till Vårdcentralen Lomma

När du blir sjuk eller behöver råd om din hälsa kan du vända dig till oss. Här får du hjälp med de vanligaste sjukdomarna, psykisk ohälsa, hudproblem och olika skador. Du kan även få de vanligaste vaccinationerna, som till exempel mot influensa.


Behöver du hälso- och sjukvård av någon annan än oss på vårdcentralen hjälper vi dig vidare.


Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

 • Arbetsterapimottagning
 • Astma och KOL-mottagningen
 • Barnavårdscentralen
 • Barnmorskemottagningen
 • Diabetesmottagningen
Mer om vårt utbud

Vårt utbud

Vårt utbud

Du får alltid först en medicinsk bedömning av legitimerad sjuksköterska antingen via telefon eller vid besök på mottagningen. Efter bedömning  får du råd eller tid till läkare eller annan vårdpersonal beroende på ditt behov av hälso- och sjukvård.

Arbetsterapimottagning

Vårdcentralen Lomma samarbetar med arbetsterapeut på Sundets Läkargrupp i Bjärred.

Arbetsterapeuten hjälper dig med behandlingar för att minska dina besvär. Målet är att du så självständigt som möjligt ska klara vardagliga aktiviteter i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden.

Mer om arbetsterapeutmottagning

Astma och KOL-mottagningen

På mottagningen görs spirometriundersökning, individuella samtal och undersökningar. Patienter utbildas i bland annat inhalationsteknik. På mottagningen kan en genomgång av mediciner göras. Rökavvänjning och diskussion livsstilsfrågor erbjuds.

Mer om astma / KOL - mottagningen

Barnavårdscentralen

Vi är till för dig som förälder och ditt barn 0-6 år.

Välkommen att kontakta oss!

Mer om BVC-mottagningen

Barnmorskemottagningen

Vi erbjuder kvinnohälsa i alla åldrar och hos oss står dina behov i centrum.

Mer om barnmorskemottagningen

Diabetesmottagningen

Diabetesmottagningen stödjer dig med diabetes med diabetskontroll, kostrådgivning, rådgivning kring fysisk aktivitet, insättning och upptitrering av insulin och förmedling och information av hjälpmedel.

Mer om diabetesmottagningen

Dietistmottagning

Vår dietist är specialist på mat, näring och hälsa. Till dietisten kan du vända dig om du har en sjukdom som kan behandlas, lindras eller förebyggas genom rätt mat.

Telefon: 040-623 40 80

Distrikssköterskemottagning

På distrikstsköterskemottagningen kan du få hjälp med bedömning och omläggning av sår, bedömning  av hudsjukdomar och hudinfektioner, injektioner och vaccinationer med remiss, blodtryckskontroll med remiss, katetervård, livstilsförändringar, inkontinens och rådgivning, samt förskrivning av hjälpmedel och borttagning av stygn.

Mer om distriktssköterskemottagning

Mottagning för levnadsvanor

Mottagning för levnadsvanor arbetar med fysisk aktivitet, matvanor, tobaksbruk, alkoholvanor och psykisk ohälsa.

Mer om mottagning för levnadsvanor

Läkarmottagning

På läkarmottagningen arbetar specialister i allmänmedicin och framtida läkare under utbildning.

Mottagningens läkare har lång erfarenhet av att upptäcka och behandla akuta och kroniska sjukdomar. Läkarna tar initiativ till förebyggande vård och kan ge vägledning och information om ditt hälsotillstånd.

Mer om läkarmottagningen

Psykologmottagning

Psykologmottagningen kan du besöka för bedömning av psykisk ohälsa och psykisk problematik, för samtal i samband med kris eller vid behov av stöd i samband med psykisk belastning eller för korttids-psykoterapi, för samtal med anhöriga eller annan närståendeparsamtal.

Mer om psykologmottagning

Sjukgymnastmottagningen

På sjukgymnastmottagningen kan du få bedömning och behandling utan läkarremiss. I sjukgymnastens arbete ingår en noggrann undersökning och bedömning där man ser till helheten.

Mer om sjukgymnastmottagningen

Mottagning för unga vuxna

Unga vuxna är en mottagning för dig mellan 16-29 år som bor i någon av kommunerna Lomma, Lund eller Kävlinge. Hit kan du komma och prata om det som är viktigt för dig. Det kan gälla personliga problem, relationer, frågor kring fysisk och psykisk hälsa med mera. Vi utgår från dina behov.

Mer om mottagningen för unga vuxna

Äldrevårdsmottagning

Vi ger råd och stöd i hälsofrågor till dig som är 75 år och äldre.

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Vårdcentralen Lomma

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

93%
93%

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

100%
100%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Generella patientomdömen

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

94 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Skåne: 90 av 100
Omdöme för mottagningen 94 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 179 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 94 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 160 svar 89%
Delvis 17 svar 9%
Nej 2 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
94 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Skåne
90 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

87 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Skåne: 79 av 100
Omdöme för mottagningen 87 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 179 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 87 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 142 svar 79%
Delvis 29 svar 16%
Nej 8 svar 4%

Värden

Omdöme för mottagningen
87 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Skåne
79 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

93 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Skåne: 85 av 100
Omdöme för mottagningen 93 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 179 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 93 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 159 svar 88%
Delvis 16 svar 8%
Nej 4 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
93 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Skåne
85 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Skåne: 72 av 100
Omdöme för mottagningen 78 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 179 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Utmärkt 73 svar 40%
Mycket bra 64 svar 35%
Bra 32 svar 17%
Någorlunda 7 svar 3%
Dålig 3 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Skåne
72 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

84 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Skåne: 78 av 100
Omdöme för mottagningen 84 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 178 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 84 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 118 svar 66%
Delvis 37 svar 20%
Nej 8 svar 4%
Jag behövde ingen information 15 svar 8%

Värden

Omdöme för mottagningen
84 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Skåne
78 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

89 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Skåne: 82 av 100
Omdöme för mottagningen 89 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 176 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 89 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 4 svar 2%
Ja, helt och hållet 143 svar 81%
Delvis 29 svar 16%
Nej 4 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
89 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Skåne
82 av 100

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

88 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Skåne: 77 av 100
Omdöme för mottagningen 88 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 148 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 88 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 6 svar 4%
Den var acceptabel 107 svar 72%
Den var något för lång 12 svar 8%
Den var alldeles för lång 5 svar 3%
Jag behövde inte vänta 19 svar 12%
Jag var på planerat återbesök 5 svar 3%

Värden

Omdöme för mottagningen
88 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Skåne
77 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

87 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Skåne: 82 av 100
Omdöme för mottagningen 87 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 178 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 87 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 141 svar 79%
Delvis 28 svar 15%
Nej 9 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
87 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Skåne
82 av 100
 • 1. Boka tid online

 • 2. Av- omboka tid online

 • Av- eller omboka tid

 • Begäran om intyg

 • Beställ svar på provtagning

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Rådgivning