Folktandvården Skäggetorp, Linköping Linköping, Östergötlands län

Öppettider

Skäggetorps centrum 2, Linköping

Logga in

Här kan du:

Om oss

Välkommen till Folktandvården Skäggetorp

Vi erbjuder hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Vårt mål är att du ska uppleva

en god service och känna dig delaktig i behandlingen.

Vi har också ett nära samarbete med Folktandvårdens specialisttandvård.


Välkommen!

Driftsform: Landsting/Region

Info till patienter

Vid akuta besvär

Om du har akuta tandbesvär/tandvärk vänd dig i första hand till din ordinarie tandläkare/folktandvårdsklinik.

Om du saknar "egen" tandläkare eller om kliniken är stängd ring Folktandvårdens jour på telefon 1177, så hänvisas du till närmaste jourhavande tandläkare.

Folktandvårdens jour har öppet:

Vardagar 08.00 - 16.00

Lördag, sön- och helgdag 08.00 - 14.00

Remisskrav: Nej

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

  • Kontakta oss
  • Jourklinik
  • Tandvårdsrädsla - Tandbehandling med lustgas
  • Frisktandvård
Mer om vårt utbud

Vårt utbud

Vårt utbud

Välkommen till Folktandvården Skäggetorp. Hos oss har vi följande utbud.

Jourklinik

På kliniken finns jourtandläkare.
Ring 010-103 89 80 för tidsbokning.
Öppettider:
Vardagar 08.00 - 16.00
Lördag, söndag, helgdag 08.00 - 14.00

 

 

Tandvårdsrädsla - Tandbehandling med lustgas

För patienter som så önskar kan vi erbjuda lustgasbehandling

Frisktandvård

Prata gärna Frisktandvård med oss vid ditt nästa besök.
Frisktandvård är regelbunden tandvård till fast pris under tre år.
Du får ett suveränt serviceavtal för din mun och trygghet för framtiden.
Du kan välja att betala via autogiro per månad eller för ett år i taget. 

Mer information om Frisktandvård/Abonnemangstandvård

 

Priser

Vad får jag betala hos en tandläkare?

Priset på en behandling kan variera, till exempel beror på hur omfattande behandlingen är. För att få ett mer exakt pris krävs alltid ett besök. Ofta har man rätt till statligt tandvårdsstöd och behöver då inte betala hela kostnaden själv. Ersättningen från tandvårdsstödet beräknas utifrån det så kallade referenspriset. Man har inte alltid rätt till tandvårdsstöd och det är alltid bra att fråga om det innan en behandling påbörjas.

Priser hos Folktandvården Skäggetorp

Garantier

Fastsittande Protetik:
2 år
Implantat:
2 år
Avtagbar Protetik:
1 år
Fyllning:
1 år
Rotfyllning:
1 år
Information om garantier

Sök åtgärd:

Tabellen presenterar priser för olika behandlingar hos denna tandläkare
Kod
Åtgärd
Cirkapris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
850 kr
Mer information
103
Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
350 kr
Mer information
107
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
1015 kr
Mer information
108
Utredning inklusive undersökning utförd av tandläkare
1670 kr
Mer information
111
Basundersökning, utförd av tandhygienist
630 kr
Mer information
112
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
800 kr
Mer information
113
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist
250 kr
Mer information
114
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist
550 kr
Mer information
121
Röntgenundersökning av enskild tand
55 kr
Mer information
122
Röntgenundersökning, delstatus
230 kr
Mer information
123
Röntgenundersökning, helstatus
800 kr
Mer information
124
Panoramaröntgenundersökning
525 kr
Mer information
125
Röntgenundersökning, extraoral
500 kr
Mer information
126
Röntgenundersökning, omfattande
960 kr
Mer information
131
Tomografiundersökning, en kvadrant
945 kr
Mer information
132
Tomografiundersökning, två kvadranter
1225 kr
Mer information
133
Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning
1505 kr
Mer information
134
Tomografiundersökning, fyra kvadranter
1785 kr
Mer information
141
Studiemodeller, för behandlingsplanering
600 kr
Mer information
161
Salivsekretionsmätning
550 kr
Mer information
162
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
280 kr
Mer information
163
Biopsi
955 kr
Mer information
164
Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)
550 kr
Mer information
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
430 kr
Mer information
204
Profylaxskena, per skena
750 kr
Mer information
205
Fluorbehandling, kortare behandlingstid
160 kr
Mer information
206
Fluorbehandling
310 kr
Mer information
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
400 kr
Mer information
302
Sjukdomsbehandlande åtgärder
740 kr
Mer information
303
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
1150 kr
Mer information
311
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
440 kr
Mer information
312
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
165 kr
Mer information
313
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
960 kr
Mer information
314
Beteendemedicinsk behandling
445 kr
Mer information
321
Icke-operativ behandling av kariessjukdom
475 kr
Mer information
322
Stegvis exkavering
1075 kr
Mer information
341
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
470 kr
Mer information
342
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
940 kr
Mer information
343
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling
1395 kr
Mer information
362
Lustgassedering, per gång
810 kr
Mer information
Kirurgiska åtgärder
401
Tanduttagning, en tand
985 kr
Mer information
402
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
1625 kr
Mer information
403
Tanduttagning, tillkommande, enkel
175 kr
Mer information
404
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
2990 kr
Mer information
405
Omfattande dentoalveolär kirurgi
3990 kr
Mer information
406
Tanduttagning, övertalig tand
985 kr
Mer information
407
Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle
1965 kr
Mer information
420
Implantat, per styck
2220 kr
Mer information
421
Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
3760 kr
Mer information
422
Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
1500 kr
Mer information
423
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
5070 kr
Mer information
424
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
1700 kr
Mer information
425
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat
7100 kr
Mer information
426
Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik
2220 kr
Mer information
427
Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle
4775 kr (Remitteras)
Mer information
428
Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle
6375 kr (Remitteras)
Mer information
429
Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle
3700 kr
Mer information
430
Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd
1040 kr
Mer information
435
Avlägsnande av ett implantat
985 kr
Mer information
436
Avlägsnande av implantat, enkel
175 kr
Mer information
441
Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle
2400 kr
Mer information
442
Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle
3400 kr
Mer information
443
Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle
3200 kr
Mer information
444
Omfattande parodontalkirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
4900 kr
Mer information
445
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
4850 kr
Mer information
446
Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
1735 kr
Mer information
447
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
1175 kr
Mer information
448
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
715 kr
Mer information
480
Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
305 kr
Mer information
Rotbehandling
501
Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3295 kr
Mer information
502
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
4015 kr
Mer information
503
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
4915 kr
Mer information
504
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
5460 kr
Mer information
521
Akut endodontisk behandling
760 kr
Mer information
522
Komplicerad kanallokalisation
750 kr
Mer information
523
Stiftborttagning
1125 kr
Mer information
541
Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
3495 kr
Mer information
542
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
980 kr
Mer information
Bettfysiologiska åtgärder
601
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3345 kr
Mer information
602
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3345 kr
Mer information
603
Reponeringsskena, per skena
5060 kr
Mer information
604
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena
2100 kr
Mer information
606
Motorisk aktivering
470 kr
Mer information
607
Bettslipning för ocklusal stabilisering
720 kr
Mer information
Reparativa åtgärder
701
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
660 kr
Mer information
702
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
950 kr
Mer information
703
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1150 kr
Mer information
704
Fyllning av en yta på molar eller premolar
785 kr
Mer information
705
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1150 kr
Mer information
706
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1460 kr
Mer information
707
Krona i plastiskt material, klinikframställd
1660 kr
Mer information
708
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd
540 kr
Mer information
Protetiska åtgärder
800
Permanent tandstödd krona, en per käke
5650 kr
Mer information
801
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
4600 kr
Mer information
802
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
3050 kr
Mer information
803
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1400 kr
Mer information
804
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
2200 kr
Mer information
805
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
1770 kr
Mer information
806
Radikulärförankring vid avtagbar protes
3300 kr
Mer information
807
Semipermanent krona eller hängande led, per led
2200 kr
Mer information
808
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
3225 kr
Mer information
809
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
1050 kr
Mer information
811
Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd
540 kr
Mer information
812
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
1390 kr
Mer information
813
Broreparation med tandteknisk insats
4300 kr
Mer information
814
Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
7600 kr
Mer information
815
Sadelkrona
5650 kr
Mer information
822
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
3675 kr
Mer information
823
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
5100 kr
Mer information
824
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
10600 kr
Mer information
825
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
11865 kr
Mer information
826
Attachments, per styck
90 kr
Mer information
827
Hel underkäksprotes
8975 kr
Mer information
828
Hel överkäksprotes
8975 kr
Mer information
829
Immediatprotes, hel käke
7300 kr
Mer information
831
Justering av avtagbar protes
360 kr
Mer information
832
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1300 kr
Mer information
833
Rebasering av protes
2450 kr
Mer information
834
Lagning av protes där avtryck krävs
1940 kr
Mer information
835
Rebasering och lagning av protes
3100 kr
Mer information
836
Komplicerad lagning av protes
3750 kr
Mer information
837
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
6300 kr
Mer information
839
Inmontering av förankringselement, per käke
2970 kr
Mer information
845
Ocklusionskorrigerande bettslipning
1870 kr
Mer information
846
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering
5195 kr
Mer information
847
Klammerplåt
3745 kr
Mer information
848
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
525 kr
Mer information
850
Implantatförankrad krona, en per käke
7850 kr
Mer information
852
Implantatförankrad krona, flera i samma käke
6700 kr
Mer information
853
Hängande led vid implantatförankrad bro
2200 kr
Mer information
854
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
1900 kr
Mer information
855
Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
420 kr
Mer information
856
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
1135 kr
Mer information
857
Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
365 kr
Mer information
858
Distans inklusive centrumskruv, per styck
840 kr
Mer information
861
Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat
34500 kr
Mer information
862
Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat
36700 kr
Mer information
863
Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler
38200 kr
Mer information
865
Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler
34000 kr
Mer information
871
Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat
17000 kr
Mer information
872
Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat
18565 kr
Mer information
873
Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler
21085 kr
Mer information
874
Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat
3010 kr
Mer information
875
Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat
3330 kr
Mer information
876
Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat
3925 kr
Mer information
877
Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement
13625 kr
Mer information
878
Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck
270 kr
Mer information
880
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat
2045 kr
Mer information
881
Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande
1100 kr
Mer information
882
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat
3125 kr
Mer information
883
Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats
4535 kr
Mer information
884
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs
10365 kr
Mer information
888
Fästskruv, per styck
100 kr
Mer information
889
Centrumskruv, per styck
285 kr
Mer information
890
Implantatförankrad krona på befintligt implantat
7010 kr
Mer information
Tandreglering
901
Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år
12805 kr
Mer information
902
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
16770 kr
Mer information
903
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
19455 kr
Mer information
904
Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år
24555 kr
Mer information
905
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år
17090 kr
Mer information
906
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
21675 kr
Mer information
907
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
24855 kr
Mer information
908
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år
30830 kr
Mer information
921
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand
5650 kr
Mer information
922
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
5650 kr
Mer information
925
Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår
5980 kr
Mer information
926
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036
7850 kr
Mer information
928
Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår
5980 kr
Mer information
929
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på.
7850 kr
Mer information
940
Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka
Pris saknas
Mer information
941
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på
Pris saknas
Mer information
  • Av- och omboka tid direkt

  • Bokning av telefontid

  • Synpunkter och klagomål