Sandens hälsocentral, Boden Boden, Norrbottens län

Logotyp

Öppettider

Sturegatan 20 A

Mer info (Postadress och färdväg)
 • Postadress: Sandens hälsocentral, Sturegatan 20 A, 961 33 Boden

Om oss

Välkommen till Sandens hälsocentral

Välkommen till Sandens hälsocentral - den öppna hälsocentralen Här kan du själv bestämma vilken dag du vill träffa någon av våra olika yrkesprofessioner som har lång erfarenhet och hög kompetens. Här lär du känna Din personal som ansvarar för Din vård och ser till Dina behov.

Sandens hälsocentral har drygt 11.000 listade patienter.

Vi har fast anställda specialistläkare i allmänmedicin. Distriktssköterskor med utbildning i akutsjukvård, diabetes, inkontinens, barn- mödrahälsovård. På hälsocentralen arbetar även arbetsterapeuter, fotvårdsspecialist, kurator med KBT-utbildning, sekreterare, undersköterskor och biomedicinsk analytiker.

Våra sjukgymnaster som arbetar för oss på Sanden har sina lokaler på Björknäs hälsocentral.

Vi kan även erbjuda artrosskola, osteoporosskola, KOL-skola, rökavvänjning, föräldrautbildning och spädbarnsmassage.

Sandens hälsocentral har erhållit pris i patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Dietist och ljusbehandling är gemensam för hälsocentralerna i Boden och finns på Björknäs hälsocentral.

Jourcentralen är gemensam för hälsocentralerna i Boden och finns på Sandens hälsocentral.

Driftsform: Landsting/Region

Så väljer du mottagning

Info till patienter

Öppen mottagning till läkare, distriktssköterska, laboratorium. Onsdagar ingen öppen mottagning till läkare, men vi tar alltid emot akut sjuka och jourfall. För besked om vilka läkare som är i tjänst, ring vår telefonsvarare 0921 - 661 21. Du kan även se det på vår hemsida öppen mottagning. Vid akuta sjukdomsfall vardagar efter kl 17.00 samt under helger vänder du dig till den gemensamma jourcentralen, på telefonnummer 1177.

Info till besökare

Besökstider för anhöriga: Mån-Fre 07:30 - 17:00 Lunch kl 12-13

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Sandens hälsocentral

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

100%

Andel samtal som får svar samma dag.

Mätningen genomfördes hösten 2013

Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

98%

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

Mätningen genomfördes hösten 2013

Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

0 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 81 av 100
0 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

Antal svar: 29 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 0 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
0 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
81 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

94 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 89 av 100
94 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 108 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 94 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
94 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
89 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

80 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 81 av 100
80 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

Antal svar: 108 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 80 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
80 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
81 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

80 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 76 av 100
80 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 80 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
80 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
76 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

83 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 77 av 100
83 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 83 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
83 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
77 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

92 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 84 av 100
92 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 92 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
92 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
84 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

90 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 82 av 100
90 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 90 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
90 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
82 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

77 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 69 av 100
77 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

Antal svar: 108 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 77 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
77 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
69 av 100
 • 1. Boka tid direkt

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • 2. Av/omboka tid direkt

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Av- eller omboka tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställ tid för rese-vaccination.

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställa journalkopior

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya recept

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Mejlkontakt

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Ordinerad egenvård

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Rådgivning

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval