Folktandvården Haparanda Haparanda, Norrbottens län

Öppettider

Folktandvården Haparanda, Lasarettsgatan 34

Om oss

Välkommen till Folktandvården Haparanda

Våra duktiga tandvårdsteam hjälper vuxna och barn med allt från undersökningar till mer komplicerad tandvård. Vi erbjuder också Frisktandvård som är ett avtal mellan dig och Folktandvården där målet är att vi tillsammans jobbar för att hålla dina tänder starka och fräscha. Kontakta oss gärna så får du veta mer om Frisktandvård eller besök vår sida på internet www.nll.se/frisktandvard

Driftsform: Landsting/Region

Info till patienter

Både patienter och personal uppskattar om du kommer doftfri till besöket hos oss. Om du har fått förhinder och inte kan komma på ett bokat besök, ring i god tid och avboka. Någon annan kan få din tid och du slipper betala för ett uteblivande.

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Priser

Vad får jag betala hos en tandläkare?

Priset på en behandling kan variera, till exempel beror på hur omfattande behandlingen är. För att få ett mer exakt pris krävs alltid ett besök. Ofta har man rätt till statligt tandvårdsstöd och behöver då inte betala hela kostnaden själv. Ersättningen från tandvårdsstödet beräknas utifrån det så kallade referenspriset. Man har inte alltid rätt till tandvårdsstöd och det är alltid bra att fråga om det innan en behandling påbörjas.

Priser hos Folktandvården Haparanda

Garantier

Fastsittande Protetik:
2 år
Implantat:
2 år
Avtagbar Protetik:
1 år
Fyllning:
Ingen garanti
Rotfyllning:
Ingen garanti
Information om garantier

Sök åtgärd:

Tabellen presenterar priser för olika behandlingar hos denna tandläkare
Kod
Åtgärd
Cirkapris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
730 kr
Mer information
103
Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
345 kr
Mer information
107
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
Pris saknas
Mer information
108
Utredning inklusive undersökning utförd av tandläkare
1955 kr
Mer information
111
Basundersökning, utförd av tandhygienist
Pris saknas
Mer information
112
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
Pris saknas
Mer information
113
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist
Pris saknas
Mer information
114
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist
Pris saknas
Mer information
121
Röntgenundersökning av enskild tand
50 kr
Mer information
122
Röntgenundersökning, delstatus
225 kr
Mer information
123
Röntgenundersökning, helstatus
750 kr
Mer information
124
Panoramaröntgenundersökning
505 kr
Mer information
125
Röntgenundersökning, extraoral
475 kr
Mer information
126
Röntgenundersökning, omfattande
915 kr
Mer information
131
Tomografiundersökning, en kvadrant
1090 kr
Mer information
132
Tomografiundersökning, två kvadranter
1565 kr
Mer information
133
Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning
1725 kr
Mer information
134
Tomografiundersökning, fyra kvadranter
2075 kr
Mer information
141
Studiemodeller, för behandlingsplanering
555 kr
Mer information
161
Salivsekretionsmätning
410 kr
Mer information
162
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
250 kr
Mer information
163
Biopsi
1440 kr
Mer information
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
365 kr
Mer information
204
Profylaxskena, per skena
890 kr
Mer information
205
Fluorbehandling, kortare behandlingstid
150 kr
Mer information
206
Fluorbehandling
320 kr
Mer information
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
375 kr
Mer information
302
Sjukdomsbehandlande åtgärder
685 kr
Mer information
303
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
1490 kr
Mer information
311
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
370 kr
Mer information
312
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
165 kr
Mer information
313
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
Pris saknas
Mer information
314
Beteendemedicinsk behandling
Pris saknas
Mer information
321
Icke-operativ behandling av kariessjukdom
380 kr
Mer information
322
Stegvis exkavering
980 kr
Mer information
341
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
420 kr
Mer information
342
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
790 kr
Mer information
343
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling
1235 kr
Mer information
362
Lustgassedering, per gång
800 kr
Mer information
Kirurgiska åtgärder
401
Tanduttagning, en tand
835 kr
Mer information
402
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
1560 kr
Mer information
403
Tanduttagning, tillkommande, enkel
160 kr
Mer information
404
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
2850 kr
Mer information
405
Omfattande dentoalveolär kirurgi
3960 kr
Mer information
406
Tanduttagning, övertalig tand
1100 kr
Mer information
407
Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle
Pris saknas
Mer information
420
Implantat, per styck
Pris saknas
Mer information
421
Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
3640 kr
Mer information
422
Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
1465 kr
Mer information
423
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
5025 kr
Mer information
424
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
1650 kr
Mer information
425
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat
7000 kr
Mer information
426
Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik
2180 kr
Mer information
427
Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle
5010 kr
Mer information
428
Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle
6720 kr
Mer information
429
Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle
2590 kr
Mer information
430
Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd
980 kr
Mer information
435
Avlägsnande av ett implantat
850 kr
Mer information
436
Avlägsnande av implantat, enkel
165 kr
Mer information
441
Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle
Pris saknas
Mer information
442
Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle
Pris saknas
Mer information
443
Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle
Pris saknas
Mer information
444
Omfattande parodontalkirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
Pris saknas
Mer information
445
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
Pris saknas
Mer information
446
Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
Pris saknas
Mer information
447
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
Pris saknas
Mer information
448
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
Pris saknas
Mer information
480
Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
280 kr
Mer information
Rotbehandling
501
Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3180 kr
Mer information
502
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
3565 kr
Mer information
503
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
4570 kr
Mer information
504
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
5095 kr
Mer information
521
Akut endodontisk behandling
725 kr
Mer information
522
Komplicerad kanallokalisation
725 kr
Mer information
523
Stiftborttagning
1060 kr
Mer information
541
Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
3160 kr
Mer information
542
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
Pris saknas
Mer information
Bettfysiologiska åtgärder
601
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
Pris saknas
Mer information
602
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
Pris saknas
Mer information
603
Reponeringsskena, per skena
Pris saknas
Mer information
604
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena
2135 kr
Mer information
606
Motorisk aktivering
Pris saknas
Mer information
607
Bettslipning för ocklusal stabilisering
Pris saknas
Mer information
Reparativa åtgärder
701
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
570 kr
Mer information
702
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
890 kr
Mer information
703
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1050 kr
Mer information
704
Fyllning av en yta på molar eller premolar
720 kr
Mer information
705
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1060 kr
Mer information
706
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1360 kr
Mer information
707
Krona i plastiskt material, klinikframställd
1580 kr
Mer information
708
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd
515 kr
Mer information
Protetiska åtgärder
800
Permanent tandstödd krona, en per käke
Pris saknas
Mer information
801
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
4900 kr
Mer information
802
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
3000 kr
Mer information
803
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1235 kr
Mer information
804
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
2075 kr
Mer information
805
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
1655 kr
Mer information
806
Radikulärförankring vid avtagbar protes
3500 kr
Mer information
807
Semipermanent krona eller hängande led, per led
2080 kr
Mer information
808
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
3200 kr
Mer information
809
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
1100 kr
Mer information
811
Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd
375 kr
Mer information
812
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
1340 kr
Mer information
813
Broreparation med tandteknisk insats
4150 kr
Mer information
814
Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
8500 kr
Mer information
815
Sadelkrona
4900 kr
Mer information
822
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
3550 kr
Mer information
823
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
4960 kr
Mer information
824
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
9815 kr
Mer information
825
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
Pris saknas
Mer information
826
Attachments, per styck
Pris saknas
Mer information
827
Hel underkäksprotes
8440 kr
Mer information
828
Hel överkäksprotes
8300 kr
Mer information
829
Immediatprotes, hel käke
7410 kr
Mer information
831
Justering av avtagbar protes
340 kr
Mer information
832
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1150 kr
Mer information
833
Rebasering av protes
2270 kr
Mer information
834
Lagning av protes där avtryck krävs
1855 kr
Mer information
835
Rebasering och lagning av protes
2920 kr
Mer information
836
Komplicerad lagning av protes
3670 kr
Mer information
837
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
6210 kr
Mer information
839
Inmontering av förankringselement, per käke
2910 kr
Mer information
845
Ocklusionskorrigerande bettslipning
1820 kr
Mer information
846
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering
4850 kr
Mer information
847
Klammerplåt
3290 kr
Mer information
848
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
470 kr
Mer information
850
Implantatförankrad krona, en per käke
Pris saknas
Mer information
852
Implantatförankrad krona, flera i samma käke
8000 kr
Mer information
853
Hängande led vid implantatförankrad bro
2200 kr
Mer information
854
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
1775 kr
Mer information
855
Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
295 kr
Mer information
856
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
1060 kr
Mer information
857
Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
255 kr
Mer information
858
Distans inklusive centrumskruv, per styck
Pris saknas
Mer information
861
Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat
Pris saknas
Mer information
862
Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat
Pris saknas
Mer information
863
Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler
Pris saknas
Mer information
865
Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler
Pris saknas
Mer information
871
Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat
16650 kr
Mer information
872
Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat
19000 kr
Mer information
873
Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler
21100 kr
Mer information
874
Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat
3025 kr
Mer information
875
Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat
3350 kr
Mer information
876
Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat
4440 kr
Mer information
877
Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement
13550 kr
Mer information
878
Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck
Pris saknas
Mer information
880
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat
Pris saknas
Mer information
881
Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande
1090 kr
Mer information
882
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat
3120 kr
Mer information
883
Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats
4240 kr
Mer information
884
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs
10150 kr
Mer information
888
Fästskruv, per styck
300 kr
Mer information
889
Centrumskruv, per styck
645 kr
Mer information
890
Implantatförankrad krona på befintligt implantat
6565 kr
Mer information
Tandreglering
901
Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år
10500 kr
Mer information
902
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
18950 kr
Mer information
903
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
22000 kr
Mer information
904
Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år
27650 kr
Mer information
905
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år
10500 kr
Mer information
906
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
24400 kr
Mer information
907
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
27900 kr
Mer information
908
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år
34700 kr
Mer information
921
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand
4975 kr
Mer information
922
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
4975 kr
Mer information
925
Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår
6700 kr
Mer information
926
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036
8000 kr
Mer information
928
Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår
6700 kr
Mer information
929
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på.
8000 kr
Mer information
940
Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka
Pris saknas
Mer information
941
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på
Pris saknas
Mer information