Älvsbyns hälsocentral Älvsbyn, Norrbottens län

Logotyp

Öppettider

Fluxenvägen 16, 942 33 , Älvsbyn

Mer info (Postadress och färdväg)
 • Postadress: Älvsbyns Hälsocentral , Box 117, 942 21 Älvsbyn

Om oss

Välkommen till Älvsbyns hälsocentral

Välkommen till oss på Älvsbyns Hälsocentral. Vi arbetar i vårdlag, rött respektive blått. Detta för att du i största möjliga mån ska få träffa samma personer vid alla kontakter med oss.

Driftsform: Landsting/Region

Så väljer du mottagning

Info till besökare

Besökstider för anhöriga: Mån-Fre 08:00 - 17:00

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Älvsbyns hälsocentral

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

85%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

72%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

72 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 81 av 100
72 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 93 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 72 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
72 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
81 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

84 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 89 av 100
84 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 104 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 84 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
84 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
89 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

77 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 81 av 100
77 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 103 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 77 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
77 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
81 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

68 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 76 av 100
68 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 103 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 68 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
68 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
76 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

66 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 77 av 100
66 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 103 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 66 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
66 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
77 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

71 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 84 av 100
71 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 101 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 71 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
71 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
84 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

58 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 82 av 100
58 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 99 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 58 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
58 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
82 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

59 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Norrbotten: 69 av 100
59 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 103 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 59 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
59 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Norrbotten
69 av 100
 • Av- eller omboka tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställ svar på provtagning

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställ svar på röntgen

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställ tid för resevaccination

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställa journalkopior

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya hjälpmedel

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya recept

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Synpunkter

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval