Frösö hälsocentral Östersund, Jämtlands län

Öppettider

Önevägen 8 832 23 Frösön

Mer info (Postadress och färdväg)
  • Postadress: Box 601, 832 23 Frösön

Om oss

Välkommen till Frösö hälsocentral

Hälsocentralen ligger vackert belägen på Frösö Strand cirka 3 km från centrala Östersund. I samma hus inryms även Apoteket, Kvinnohälsan och Folktandvården.

Driftsform: Landsting/Region

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Frösö hälsocentral

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

73%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

83%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

84 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Jämtland: 83 av 100
84 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 90 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 84 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
84 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Jämtland
83 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

87 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Jämtland: 91 av 100
87 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 106 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 87 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
87 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Jämtland
91 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

75 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Jämtland: 83 av 100
75 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 106 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 75 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
75 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Jämtland
83 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

72 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Jämtland: 78 av 100
72 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 106 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 72 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
72 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Jämtland
78 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

67 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Jämtland: 80 av 100
67 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 106 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 67 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
67 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Jämtland
80 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

83 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Jämtland: 86 av 100
83 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 83 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
83 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Jämtland
86 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

80 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Jämtland: 86 av 100
80 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 105 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 80 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
80 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Jämtland
86 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

66 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Jämtland: 73 av 100
66 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 66 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
66 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Jämtland
73 av 100
  • Av- eller omboka tid

  • Beställa tid

  • Förnya hjälpmedel

  • Förnya recept

  • Förnyelse av recept på preventivmedel.

  • Kontakta mig

  • Synpunkter.