Capio Husläkarna Kungsbacka, Kungsbacka Kungsbacka, Hallands län

Logotyp

Om oss

Välkommen till Capio Husläkarna Kungsbacka

Din personliga vårdcentral i Kungsbacka med god kontinuitet och med patienten i fokus. Du är välkommen att ringa oss för att boka en planerad tid eller en akuttid samma dag. Använd dig gärna av webbtjänsten Mina Vårdkontakter för en snabb service gällande ärenden som t ex av- och ombokning av tid, receptförnyelse eller om du bara vill ställa en fråga. På vår vaccinationsmottagning erbjuder vi en bred service med kompetent personal. Under samma tak kan vi också presentera vår väl fungerande sjukgymnastik, arbetsterapi, företagshälsovård, rehabcoach, kurator/socionom med psykosocial kompetens för samtalsterapi, dietist-, diabetes, och astmamottagning. Se även separat beskrivning av vår distriktssköterskemottagning och BVC. För mer information gå in på vår hemsida www.capio.se.

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Capio Husläkarna Kungsbacka

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

94%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

71%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

76 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Halland: 85 av 100
76 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 89 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 76 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
76 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Halland
85 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

94 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Halland: 92 av 100
94 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 121 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 94 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
94 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Halland
92 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

82 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Halland: 85 av 100
82 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 121 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 82 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
82 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Halland
85 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

82 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Halland: 81 av 100
82 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 121 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 82 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
82 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Halland
81 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Halland: 82 av 100
81 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 120 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Halland
82 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

86 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Halland: 87 av 100
86 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 121 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 86 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
86 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Halland
87 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

82 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Halland: 86 av 100
82 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 118 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 82 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
82 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Halland
86 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

74 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Halland: 76 av 100
74 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 122 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 74 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
74 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Halland
76 av 100
 • Av- eller omboka tid

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Begäran om intyg

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Beställa journalkopior

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Beställa tid

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Förläng sjukskrivning

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Förnya hjälpmedel

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Förnya recept

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Förnya recept på näringsdrycker hos dietisten

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Kontakta mig

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Rådgivning

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Svar på röntgen och provtagning

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Välj vårdcentral