Södertull Din hälsocentral Gävle, Gävleborgs län

Öppettider

Kaserngatan 48 802 53 Gävle

Om oss

Välkommen till Södertull Din hälsocentral

Södertull Hälsocentral

På vår hälsocentral arbetar erfarna läkare, distriktssköterskor, undersköterskor, sekreterare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, fotvårdsspecialist, psykosocialtteam bestående av psykolog, kurator och psykiatrisköterska.

Vi erbjuder kontakt med diabetessköterska, inkontinenssköterska, rökavvänjare samt hälsosamtal för 40-åringar.

Vi är teamet för Dig!

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Info till patienter

Ring vår rådgivning +4626155531 för överenskommelse av tid för läkar- och sköterskebesök eller avbokning av tid.

För allmänna råd, ring 1177

Med fördel kan Du ansöka om konto för Mina Vårdkontakter där Du säkert kan lämna Ditt ärende.

Labprovtagning: Endast tidsbokad mottagning. Boka via Mina Vårdkontakter eller ring +4626155531.

Remisskrav: Ja, till fotvård.

Info till besökare

Besöksregler

Anmäl Ditt besök i receptionen

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Södertull Din hälsocentral

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

57%
57%

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Mätningen genomfördes våren 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

86%
86%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes våren 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Generella patientomdömen

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

97 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 89 av 100
Omdöme för mottagningen 97 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 90 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 97 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 84 svar 93%
Delvis 6 svar 6%
Nej 0 svar 0%

Värden

Omdöme för mottagningen
97 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
89 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 78 av 100
Omdöme för mottagningen 81 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 90 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 58 svar 64%
Delvis 30 svar 33%
Nej 2 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
78 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

93 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 85 av 100
Omdöme för mottagningen 93 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 89 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 93 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 1%
Ja, helt och hållet 77 svar 86%
Delvis 11 svar 12%
Nej 1 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
93 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
85 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

75 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 71 av 100
Omdöme för mottagningen 75 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 90 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 75 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Utmärkt 28 svar 31%
Mycket bra 37 svar 41%
Bra 22 svar 24%
Någorlunda 2 svar 2%
Dålig 1 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
75 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
71 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

79 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 77 av 100
Omdöme för mottagningen 79 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 90 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 79 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 51 svar 56%
Delvis 30 svar 33%
Nej 3 svar 3%
Jag behövde ingen information 6 svar 6%

Värden

Omdöme för mottagningen
79 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
77 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

91 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 84 av 100
Omdöme för mottagningen 91 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 90 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 91 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 77 svar 85%
Delvis 10 svar 11%
Nej 3 svar 3%

Värden

Omdöme för mottagningen
91 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
84 av 100

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

84 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 84 av 100
Omdöme för mottagningen 84 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 72 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 84 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Den var acceptabel 50 svar 69%
Den var något för lång 7 svar 9%
Den var alldeles för lång 4 svar 5%
Jag behövde inte vänta 9 svar 12%
Jag var på planerat återbesök 2 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
84 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
84 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 82 av 100
Omdöme för mottagningen 81 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 89 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 1%
Ja, helt och hållet 60 svar 67%
Delvis 24 svar 26%
Nej 5 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
82 av 100
  • Av- eller omboka tid

  • Diabetesmott hälsoformulär inför besök

  • Förnya hjälpmedel

  • Förnya recept

  • Hjälp oss att bli bättre!

  • Kontakta mig

  • Psykoterapi-bedömning

  • Remiss Bli tobaksfri

  • Rådgivning

  • Beställa journalkopia