Söderhamn Din hälsocentral, Söderhamn Söderhamn, Gävleborgs län

Om oss

Välkommen till Söderhamn Din hälsocentral

Tillhör Division Primärvård, Södra Hälsingland

På Söderhamn Din HC hittar du all kunskap samlad för vård som finns nära och används ofta.

Vi har specialister i invärtesmedicin, kirurgi och specialister i allmänmedicin (familjeläkare), gynekolog en gång per månad. Vi har specialistsköterskemottagningar för diabetes, astma/KOL, inkontinens och högt blodtryck. Stödjande sluta-rökasamtal, hälsosamtal och sömn-, kost- eller träningsråd är några av de områden som vi kan hjälpa till med för Din hälsa. Vi ser till hela människan i olika faser genom livet, gammal som ung.

Vi lovar råd på telefon samma dag, läkarbesök inom en vecka. Behöver du akut hjälp får du träffa en läkare, sjuksköt eller sjukgymn samma dag, en kurator senast följande vardag. I jämförelse med landets hälsocentraler ligger vi i topp när det gäller snabba telefonsvar för rådgivning och tidsbokning.

Hälsocentralen finns på närsjukhuset Söderhamn. Här finns allt samlat såsom röntgen, centrallab, specialistmott, familjecentral, rehabenhet med bassäng och gymnastiksal, kuratorsenhet, mödravård.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Söderhamn Din hälsocentral

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

94%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

90%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

79 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 84 av 100
79 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 60 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 79 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
79 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
84 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

91 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 89 av 100
91 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 86 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 91 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
91 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
89 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

83 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 82 av 100
83 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 86 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 83 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
83 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
82 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

75 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 77 av 100
75 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 87 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 75 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
75 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
77 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

77 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 78 av 100
77 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 86 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 77 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
77 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
78 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

86 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 85 av 100
86 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 86 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 86 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
86 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
85 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

85 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 84 av 100
85 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 86 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 85 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
85 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
84 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

69 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 71 av 100
69 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 87 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 69 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
69 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
71 av 100
 • Av- eller omboka tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställa journalkopior

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställa tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Boka telefontid Söderhamns HC

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Diabetesmott hälsoformulär inför besök

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya hjälpmedel

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya recept

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Hjälp oss att bli bättre!

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Kontakta mig

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Psykoterapi-bedömning

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Remiss Bli tobaksfri

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Rådgivning

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval