Hudiksvall Din hälsocentral, Hudiksvall Hudiksvall, Gävleborgs län

Resevaccination

Vaccination sker genom Drop In onsdagar kl 16.00-17.30.

Kom ihåg att anmäla Dig i receptionen.

Öppettider

Kålhagsgatan 20 Hudiksvall

Mer info (Postadress och färdväg)
 • Postadress: Kålhagsgatan 20, -705-, 824 81 Hudiksvall
 • Färdväg: För att ta del av rekommenderad färdväg, besök www.x-trafik.se eller hämta karta från www.hitta.se.

Om oss

Välkommen till Hudiksvall Din hälsocentral

Välkommen till Hudiksvall Din hälsocentral som är belägen i staden Hudiksvall, Glada Hudik hälsingekustens pärla. Vi har en bred verksamhet med dagjour, familjeläkar- och distriktssköterskemottagning, psykosocialt team, sjukgymnastik, arbetsterapi, fotvård, barnavårdscentral med mera. Vi lovar råd på telefon samma dag och att du snabbt får träffa oss. Med telefon kan du enkelt boka och avboka besök, förnya recept eller få rådgivning hos oss. Du kan även nå oss via Mina Vårdkontakter. Vi arbetar för att göra en bra vård ännu bättre och fokuserar på det som är värdefullt för dig som patient; från medicinsk kvalitet till bra öppettider och ett gott bemötande. Alla är välkomna att kontakta oss vid behov. Vår hälsocentral ger dig trygg vård när du behöver det.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Hudiksvall Din hälsocentral

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

80%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

97%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

61 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 84 av 100
61 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 67 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 61 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
61 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
84 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 89 av 100
78 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 93 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
89 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

74 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 82 av 100
74 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 93 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 74 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
74 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
82 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

67 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 77 av 100
67 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 93 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 67 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
67 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
77 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

69 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 78 av 100
69 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 90 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 69 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
69 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
78 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

72 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 85 av 100
72 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 92 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 72 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
72 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
85 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

70 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 84 av 100
70 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 92 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 70 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
70 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
84 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

57 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 71 av 100
57 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 90 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 57 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
57 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
71 av 100
 • Av- eller omboka tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställa journalkopior

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställa tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Boka telefontid Hudiksvall HC

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Diabetesmott hälsoformulär inför besök

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Egen vårdbegäran för arbetsterapi och sjukgymnastik.

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya hjälpmedel

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya hjälpmedel diabetes

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya recept

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Hjälp oss att bli bättre!

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Kontakta mig

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Psykoterapi-bedömning

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Remiss Bli tobaksfri

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Rådgivning

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval