Vaccination mot stelkramp

Allmänna råd

Allmänna råd

Man riskerar att få stelkramp när ett sår kommer i kontakt med stelkrampsbakterier som finns i jord. Man kan också smittas genom bett av vissa djur. Sjukdomen finns i hela världen och vaccination rekommenderas för alla, inte bara om man ska resa utomlands.

Vaccination mot stelkramp ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Om man har följt det har man skydd upp till tio år efter tredje vaccinationen och tjugo år efter fjärde vaccinationen. Om man är osäker på om man har stelkrampsskydd bör man kontakta vården.

Eftersom det är bättre att få sprutan hemma istället för på resmålet kan man passa på i samband med att man ska resa.

Så går vaccinationen till

Har man inte ett skydd sedan tidigare behöver man vaccineras vid tre tillfällen. För att få ett bra skydd rekommenderar vaccintillverkarna att man får

  • de två första doserna med en till två månaders mellanrum
  • den tredje dosen sex till tolv månader efter den första. 

Om man inte hinner få alla tre doserna innan man reser ska man påbörja vaccinationen eftersom man ändå får ett visst skydd mot sjukdomen. När man kommer hem bör man fullfölja vaccinationen.

Får man en fjärde dos fem till tio år efter den tredje dosen har man skydd mot stelkramp i 20 år.

Man brukar få sprutan med vaccin på utsidan av överarmen.

Graviditet, amning och vaccination

Man kan vaccineras mot stelkramp både när man är gravid och när man ammar.

Barn och vaccination

De barn som följt barnvaccinationsprogrammet behöver inte vaccineras mot stelkramp inför en resa. Barn som inte har vaccinerats enligt programmet kan vaccineras med samma intervall som ovaccinerade vuxna.

Äldre barn brukar få sprutan med vaccin på överarmens utsida, småbarn brukar få sprutan på lårets framsida.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan man ibland bli röd och svullen där man fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Ibland kan man få feber. De besvär man får brukar gå över inom en eller några dagar.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2013-11-19
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna