Vaccination mot TBE

Skriv ut (ca 1 sida)
Halland

TBE i Halland

Enstaka fall av TBE har rapporterats i Halland genom åren. Flertalet har dock varit smittade utanför Halland och då i kända riskområden. Två personer är anmälda som smittade i Halland. Båda dessa smittades i Kungsbacka 2007 respektive 2009.

För närvarande finns det ingen anledning att vaccinera sig för TBE för vistelse i Halland.

Fästingburen hjärninflammation, TBE, sprids med fästingar. TBE-viruset finns på flera håll i Sverige men främst i stora delar av Södermanland och längs Stockholms och Uppsala läns kusttrakter. Om du ska vistas i riskområden en längre period rekommenderas vaccination.

Skriv ut

Risken för TBE-smitta är även stor i andra delar av världen, till exempel Åland, vissa områden i centrala och östra Europa samt Sibirien i Ryssland.

Så går vaccinationen till

Så går vaccinationen till

Grundvaccineringen mot TBE består av tre doser:

  • Dos ett
  • Dos två, en-tre månader senare
  • Dos tre, fem-tolv månader senare

Efter dos tre är du skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver du:

  • Dos fyra, tre år efter tredje dosen

Därefter rekommenderas:

  • Påfyllnadsdos vart femte år.

Om du har fyllt 60 år när vaccinationen mot TBE påbörjas får du vanligtvis fyra doser det första året. Detta innebär att du får en extra dos två månader efter de två första, samt ytterligare en dos som alla andra när fästingssäsongen närmar sig året därpå.

Vanligtvis får du sprutan med vaccinet på utsidan av överarmen. Vänd dig till en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig mot TBE.

Fäll ihop

När ska jag vaccinera mig?

När ska jag vaccinera mig?

Du kan bli smittad av TBE redan i april och så sent som i oktober, men de flesta blir smittade under sommaren. För att få ett så bra skydd som möjligt bör du ta de två första doserna före april. Om du har fyllt 60 år och inte är vaccinerad tidigare är det bra att även hinna med dos tre före april.

Om risken för smitta är mycket stor finns det snabbvarianter av vaccinationen. De ger ett betydligt sämre skydd men är bättre än att inte vaccineras.

Fäll ihop

Om du har glömt att vaccinera dig

Om du har glömt att vaccinera dig

Om du har glömt att ta en dos och det gått längre tid än rekommenderat behöver du inte börja om från början. Du tar då en dos och därefter följer du vaccinationsschemat som vanligt.

Fäll ihop

Graviditet, amning och vaccination

Graviditet, amning och vaccination

Du kan vaccineras mot TBE när du är gravid och när du ammar.

Fäll ihop

Vaccination från ett års ålder

Vaccination från ett års ålder

Barn som är äldre än ett år kan vaccineras mot TBE med samma intervall som vuxna. Små barn brukar få sprutan med vaccin på framsidan av låret, äldre barn brukar få sprutan på överarmens utsida.

Fäll ihop

Biverkningar

Biverkningar

Efter vaccinationen kan du bli svullen, röd och öm där du fick sprutan. En del kan även få ont i huvudet och må illa eller kräkas, men det är ovanligt. Barn kan få feber. Besvären brukar gå över inom några dagar.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2015-03-31
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna


Halland
Tillägg uppdaterade:
2015-03-25
Skribent:
Åsa Johnsson, kommunikatör Region Halland
Manusunderlag:
Mats Erntell, smittskyddsläkare Smittskydd Halland