Japansk hjärninflammation

Japansk hjärninflammation, även kallad japansk encefalit, är en virussjukdom som finns i Sydostasien och i stora delar av östra Asien. Sjukdomen sprids med myggor som sticker kvällar och nätter. Det tar mellan fem och tio dagar från att man smittats tills man blir sjuk.

I de länder i Sydostasien som ligger nära ekvatorn finns en risk att smittas hela året, annars är sjukdomen vanligast mellan april och oktober. Viruset förökar sig i områden där man föder upp grisar och därför är risken för smitta mindre i muslimska länder.

Sjukdomen är ovanlig, men om man får den blir man svårt sjuk. En del blir friska men sjukdomen kan ge bestående skador på hjärnan och vara livshotande.

Viruset smittar inte vid direktkontakt mellan människor.

Man kan minska risken för att bli stucken genom att sova under ett myggnät eller ha luftkonditionering i rummet. Myggmedel och skyddande klädsel kan också vara till hjälp.

Det finns vaccin mot japansk hjärninflammation.

Symtom

Om man får japansk hjärninflammation brukar man få plötslig huvudvärk och hög feber. Efter något dygn kan man få kramper och man brukar bli förvirrad och orolig.

Behandling

Det finns ingen behandling mot japansk hjärninflammation men man behöver ändå få vård på sjukhus för att lindra besvären.

När ska man söka vård?

Om man får hög feber under eller efter en utlandsresa i länder där sjukdomen finns ska man söka vård direkt på vårdcentral eller akutmottagning.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd, även från utlandet: +46 711 11 77 00.

Senast uppdaterad:
2013-09-10
Redaktör:

Jessica Envall, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna