Trygghetslarm

Information

Information

Trygghetslarm

Om man har ett trygghetslarm kan man snabbt komma i kontakt med en larmcentral eller hemtjänstpersonal om man skulle råka ut för en nödsituation. Larmet fungerar via telefon och man larmar med en sändare som man vanligtvis har runt handleden eller halsen.

Trygghetslarm är ett behovsprövat stöd, men kan även hyras i vissa kommuner.

Vart vänder man sig?

Äldre- och handikappomsorgen i den egna kommunen och Hjälpmedelsinstitutet kan ge mer information.

 

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-03-01
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på katalogen "Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning" från Hjälpmedelsinstitutet. Katalogen finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats som pdf-fil.