Kom ihåg att lämna återbud

Om du får förhinder och inte kan utnyttja din bokade tid är det viktigt att du meddelar vårdpersonalen så fort som möjligt, så att andra patienter kan få din tid.

Hos de flesta vårdenheter och mottagningar kan du avboka och omboka besök via e-tjänsterna Mina vårdkontakter. För att kunna använda vårdens internettjänster behöver du ett konto i Mina vårdkontakter, läs mer i länken till höger. Naturligtvis kan du även ringa till vårdenheten.

Avgift om du uteblir

Uteblir du från ett tidsbeställt individuellt besök och inte meddelat detta i förväg, får du betala ordinarie patientavgift. Detta gäller både för vuxna och barn vid läkarbesök, tandläkarbesök, besök för sjukvårdande behandling (till exempel sjukgymnastik) och besök för hälsovård till exempel vaccinationer. Avgift för uteblivet besök räknas inte in i högkostnadsskyddet. Även om du har frikort måste du betala besöket.

Senast uppdaterad:
2013-07-03
Skribent:

Maria Rothoff-Lindh, kommunikatör Region Halland