Hjälpmedel vid medicinska funktionsnedsättningar

Information

Information

Hjälpmedel för medicinska funktionsnedsättningar

Hjälpmedel för medicinska funktionsnedsättningar är kopplade till en medicinsk behandlingsinsats och kan vara ett av flera behandlingsalternativ som finns. Ett exempel på ett sådant hjälpmedel är stimulator för smärtlindring, så kallad tens-apparat.

Varje landsting beslutar hur hjälpmedel för medicinska funktionsnedsättningar hanteras. Organisationen och typ av hjälpmedel är därför olika i de olika landstingen.

Vart vänder man sig?

Man kan kontakta den klinik, vårdcentral, sjukgymnast eller arbetsterapeut där man behandlas för en sjukdom.

Hjälpmedelscentralen eller motsvarande i det egna landstinget kan hänvisa till rätt enhet.

Mer information kan man också få från Hjälpmedelsinstitutet på
tel: 08–620 17 00.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-03-01
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på katalogen "Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning" från Hjälpmedelsinstitutet. Katalogen finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats som pdf-fil.