KUB – kombinerat ultraljud och blodprov

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Allmänt

Undersökningen KUB är ett sätt att ta reda på sannolikheten för att ett foster har Downs syndrom eller två andra mer ovanliga kromosomförändringar.

KUB kan inte ge klart besked om fostret har kromosomförändringar, eftersom undersökningen bara mäter hur stor eller liten sannolikheten är. För att få veta säkert måste man göra ett fostervattenprov eller moderkaksprov. Men resultatet på KUB kan hjälpa de blivande föräldrarna att bestämma om de önskar gå vidare och göra ett sådant prov.

KUB-undersökningen innebär att man dels lämnar ett blodprov som mäter vissa graviditetshormoner, dels genomgår en särskild ultraljudsundersökning. Blodprovet kan lämnas efter graviditetsvecka 9 och undersökningen med ultraljud ska göras i vecka 11-14.

Med hjälp av blodprovssvaret, ultraljudsundersökningen och hur gammal man är görs en beräkning för sannolikheten att fostret har någon av de kromosomförändringar som går att upptäcka med KUB.

Vissa landsting erbjuder KUB enbart till gravida kvinnor som har fyllt 35 år, medan andra landsting erbjuder undersökningen till alla gravida. En del landsting erbjuder inte alls KUB.

Förberedelser

Man behöver inte förbereda sig på något särskilt sätt.

Hur går undersökningen till?

Blodprovet tas genom ett stick i armvecket. Provet måste ha lämnats minst en vecka före ultraljudsundersökningen för att man ska kunna få besked om resultatet på en gång. Lämnar man provet först i samband med ultraljudsundersökningen får man vänta en vecka tills blodprovet har analyserats

Ultraljudsundersökningen görs utanpå magen och mäter fostrets nacke på ett speciellt sätt. Det kallas nackuppklarning och den här ultraljudsundersökningen kallas därför NUPP. Det går att göra enbart NUPP-undersökning, men resultatet blir säkrare med KUB.

Hur mår man efteråt?

När man fått besked om sannolikheten att fostret har kromosomförändringar kan man känna sig osäker på vad det innebär. Då kan det vara bra att prata med sin barnmorska eller läkare, som kan ge råd och stöd.

KUB i Halland - vad gäller?

Halland

KUB i Halland - vad gäller?

Region Halland erbjuder inte KUB-test men däremot kvadrupeltest

Kvadrupeltest är ett frivilligt blodprov som erbjuds till gravida kvinnor från 35 år och till den som känner oro. Syftet med testet är att beräkna sannolikheten att barnet kan ha Downs syndrom. Provet tas runt den 15:e graviditetsveckan.

Om provsvaret visar förhöjd sannolikhet för Downs syndrom blir du uppringd av din barnmorska eller läkare och du behöver ta ställning till om du vill göra ett fostervattenprov för att få klarhet.
Innan man beslutar sig för att göra ett kvadrupeltest är det viktigt att ha funderat igenom vad det innebär om man får ett avvikande svar på testet och det finns en förhöjd sannolikhet att barnet har Downs syndrom.

Har du frågor kring kvadrupeltest är du välkommen att vända dig till din barnmorska på Kvinnohälsovården.

KUB-test i annat landsting/region

Med den nya patientlagen har du möjlighet att göra KUB-test i de landsting/regioner som erbjuder detta. KUB-test görs i både offentlig vård och inom privata verksamheter.

För att Region Halland ska stå för din kostnad för ett KUB-test krävs att du uppfyller det ålderskrav som det landsting/region som utför testet har, och att den mottagning du valt har ett avtal med sitt landsting/region.

Ställ frågorna ovan till den mottagning du är intresserad av innan du bokar tid, eller kontakta det landsting/region där mottagning finns för att få reda på exakt vilka regler och kostnader som gäller för dig.

Du kan se vad som gäller för KUB-test i andra landsting/regioner genom att välja landsting/region i sidhuvudet.

Tänk på att om du söker vård utanför Halland får du själv stå för resekostnader och eventuellt uppehälle.

Fäll ihop

Film om fosterdiagnostik

Halland

Film om fosterdiagnostik

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-05-29
Granskare:

Katarina Tunón, gynekolog och förlossningsläkare, Östersunds sjukhus


Halland
Tillägg uppdaterade:
2015-06-15
Skribent:
Åsa Johnsson, kommunikatör Region Halland
Manusunderlag:
Ann Johansson, mödrahälsovårdsöverläkare Kvinnohälsovården Region Halland