Medicin som man andas in genom munnen

Skriv ut
Skriv ut

Hur gör man?

Hur gör man?

Finns i flytande form och som pulver

Vissa mediciner inhaleras, vilket betyder att man andas in medicinen genom munnen. Man inhalerar medicinerna med hjälp av speciella apparater, så kallade inhalatorer. Mediciner som man andas in finns i form av pulver och vätska. Vätska för inhalation finns som sprej och som lösning. Lösningen andas man in med hjälp av en speciell apparat, en så kallad nebulisator. Läkemedlen används bland annat mot astma och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

När man andas in läkemedel har det verksamma ämnet effekt direkt i luftrören och lungorna.

Att använda mediciner som man andas in

Det kan skilja sig åt hur olika läkemedel ska användas. Därför ska man alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med medicinen. Om man är osäker på hur man ska göra kan man fråga på ett apotek.

Det är viktigt att använda sin inhalator på rätt sätt. I förpackningen finns en detaljerad bruksanvisning. Om man känner sig osäker kan man fråga på vårdcentralen eller på ett apotek.

Pulver

Man andas in pulver med hjälp av olika typer av inhalatorer. Vissa inhalatorer laddar man själv med en till åtta doser i form av kapslar eller dosskivor, beroende på vilken typ av inhalator man använder. Andra inhalatorer är färdigladdade med 60-200 doser.

Eftersom det skiljer sig åt mellan olika inhalatorer får man läsa i bipacksedeln hur man laddar eller matar fram en dos. När man sedan ska andas in medicinen andas man först ut, sedan sätter man inhalatorn i munnen och tar ett djupt andetag. Eftersom inhalationspulver är känsligt för fukt ska man aldrig andas ut genom inhalatorn.

Om man har andats in kortison ska man skölja munnen för att minska risken för svampinfektioner i munnen.

Sprej och vätska

Om man använder en inhalationssprej för första gången, eller om man inte har använt den på ett tag, ska man spreja i luften innan man andas in medicinen. Det gör man för att kontrollera att sprejen fungerar så att man får rätt dos. Vissa sprejer måste skakas innan man använder dem.

Man börjar andas in och sprejar samtidigt så att dosen ska nå ner i lungorna medan man andas in. Det finns även en typ av inhalator där dosen automatiskt släpps ut ur inhalatorn när man andas in.

Inhalationsvätska, som inte finns på sprejflaska, andas man in med hjälp av en nebulisator som finfördelar vätskan. Man får instruktioner om hur man använder en nebulisator av sjukvårdspersonal.

Barn och vuxna som har svårt att andas in medicinen

Små barn, och andra som har svårt att använda inhalatorer, kan använda en andningsbehållare för att lättare andas in sprej. Andningsbehållare finns i plast eller metall och har öppningar i båda ändarna. Man fäster sprejbehållaren i ena änden och sätter den andra i munnen. Man sprejar ut ett "moln" i andningsbehållaren och sedan kan man andas in medicinen i andningsbehållaren i sin egen takt.

Fäll ihop

Allmänna råd om hur man använder läkemedel

Allmänna råd om hur man använder läkemedel

Man ska följa anvisningarna

För att medicinen ska fungera som det är tänkt är det viktigt att använda medicinen på rätt sätt. Man får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur medicinen ska tas. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar också tala om hur man ska använda medicinen.

Det är också viktigt att man förvarar medicinen på rätt sätt. Annars finns det risk för att medicinen inte fungerar som den ska.

Det finns information på medicinens förpackning och i den så kallade bipacksedeln, det vill säga informationsbladet som följer med medicinen.

Viktigt att ta rätt dos

För att medicinen ska ge så bra verkan och så lite biverkningar som möjligt är det viktigt att man följer doseringsanvisningarna. Om man tar för låg dos kanske medicinen inte hjälper. Tar man i stället för hög dos kan effekten bli för kraftig och man kan få onödiga biverkningar. Det kan också vara farligt att få i sig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria mediciner som det är för receptbelagda läkemedel. När man hämtar ut medicin på recept står det på apoteksetiketten vilken dos man ska ta. På receptfria mediciner finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen.

Medicinen ska tas med jämna mellanrum

För att få rätt effekt av sin medicin ska man ta den så jämnt fördelat som möjligt. Om medicinen ska tas tre gånger dagligen betyder det tre gånger per dygn. Det innebär att man ska ta medicinen var åttonde timme. Ska medicinen tas en gång om dagen bör man försöka ta den vid samma tid varje dag. Klockslagen behöver naturligtvis inte vara exakta, men man bör försöka hålla ungefärliga tider.

Bra att koppla medicinen till regelbundna vanor

Ibland kan man själv välja när man ska ta sin medicin. Det är lättare att komma ihåg att ta medicinen om man tar den i samband med något som man gör regelbundet, till exempel när man stiger upp eller går och lägger sig eller vid en måltid.

Behandlingen ska inte avbrytas

Även om man känner sig frisk ska man aldrig avbryta eller ändra sin medicinering i förtid utan att fråga sin läkare. Ibland kan en för tidigt avbruten behandling leda till att besvären snabbt kommer tillbaka.

Medicinen är personlig

En medicin som är utskriven på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt medicinen och dosen med hänsyn till sjukdom, ålder, andra eventuella sjukdomar och mediciner. Den kan ge en annan person oväntade biverkningar och den kanske heller inte gör någon nytta. Därför ska man aldrig ge sin receptbelagda medicin till någon annan, och man ska inte heller använda någon annans receptbelagda medicin.

Gammal medicin ska inte användas

På förpackningen står hur länge medicinen kan användas. Efter det datumet ska den inte användas. Om man är osäker på hur länge en viss medicin går att spara kan man fråga på ett apotek.

Vissa mediciner kan bara användas en viss tid efter att förpackningen har öppnats. För att kunna kontrollera att man inte använder medicinen efter att tiden har gått ut, bör man skriva på förpackningen när den öppnades.

För att skydda miljön ska man inte spola ner gammal medicin i toaletten eller kasta den i soporna, om man inte är helt säker på att soporna bränns. Alla apotek tar emot gammal medicin och ser till att den tas omhand på rätt sätt.

Om man är gravid eller ammar

En del läkemedel kan påverka fostret om man är gravid, eller överföras till barnet via modersmjölken. Man bör därför inte använda mediciner när man är gravid, planerar att bli gravid eller ammar utan att först fråga sin läkare, på mödravårdscentralen eller på ett apotek.

Äldre är extra känsliga

Kroppens förmåga att ta hand om läkemedel kan påverkas både av åldersförändringar i kroppen och av sjukdomar. Därför är det extra viktigt att äldre tar medicinen på rätt sätt och att längre tids medicinering kontrolleras regelbundet.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-03-04
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Birgitta Baltzar, apotekare, Sollentuna