Evista

Skriv ut
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Evista?

Evista är ett läkemedel som används för att förebygga och behandla benskörhet hos kvinnor efter klimakteriet.

Medicinen tillhör en grupp läkemedel som kallas SERM, eller selektiva östrogenreceptormodulatorer. Det verksamma ämnet i medicinen är raloxifen.

Recept och högkostnadsskydd

Evista finns som tabletter i styrkan 60 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det kvinnliga könshormonet östrogen har många funktioner i kroppen och påverkar bland annat omsättningen av benvävnad i skelettet. Under och efter klimakteriet minskar mängden östrogen i kroppen. Det leder balansen mellan nedbrytning och uppbyggnad av ben rubbas så att mer ben bryts ner än vad som återbildas. Behandling med östrogen motverkar denna effekt och bidrar till att benmassan bevaras.

Det verksamma ämnet i medicinen härmar några av östrogenets effekter och minskar nedbrytningen av ben. Då ökar benmassan och skelettet blir mer hållfast. Därmed minskar risken för att man ska drabbas av benbrott, så kallad fraktur. Flerårig behandling med raloxifen minskar risken för frakturer i ryggkotorna.

För att stärka benvävnaden behövs kalcium och D-vitamin. Därför kompletteras behandlingen i regel med läkemedel som innehåller kalcium och D-vitamin.

Evista har inte samma effekt som östrogen på livmodern och bröstvävnaden. Därför ska behandlingen inte orsaka några menstruationsliknande blödningar, och inte heller öka risken för bröst- och livmodercancer.

Hur tar man medicinen?

Man kan ta Evista med eller utan mat.

Tabletterna får inte frysas och ska därför förvaras i skydd mot stark kyla.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Man tar 1 tablett om dagen.

Om man glömmer att ta en tablett bör man ta en dos så fort man upptäcker misstaget och sedan fortsätta som vanligt nästa dag.

Viktigt

Medicinen ska endast användas av kvinnor som har passerat klimakteriet. Man ska inte använda medicinen om man behandlas, eller tidigare har behandlats, för blodpropp. Man ska inte heller använda medicinen om man behandlas för livmodercancer eller om man har någon lever- eller njursjukdom.

Man ska inte använda medicinen om man har haft blödningar från underlivet efter det att mensen har upphört. Medicinen ska i sådana fall inte användas utan att läkaren gjort en noggrann undersökning. Om man får blödningar från underlivet när man använder Evista ska man kontaka läkare.

Man ska tala om för läkaren om man använder något annat läkemedel med östrogenliknande verkan innan man börjar med Evista. Det kan vara olämpligt att använda medicinerna samtidigt.

Om man skulle bli sängliggande under en längre tid, till exempel efter ett benbrott eller vid annan sjukdom, ska man tala om för läkaren att man tar Evista. Ibland kan det vara nödvändigt att göra ett uppehåll i behandlingen tills dess att man kan vara uppe och röra sig igen. Man kan också behöva göra ett uppehåll i behandlingen till exempel inför större operationer, eftersom risken för blodpropp ökar då.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda medicinen tillsammans med läkemedel mot höga blodfetter som innehåller kolestyramin, till exempel Questran.

Biverkningar

Kvinnor som nyligen har passerat menopaus kan få ökade klimakteriebesvär, till exempel värmevallningar. En del personer som använder medicinen kan till exempel känna av influensaliknande symtom, kramp i vaderna eller få svullna händer och fötter. Biverkningarna är oftast lindriga men om de blir besvärliga ska man kontakta läkaren.

När man använder medicinen finns det, precis som för östrogen, en liten ökad risk för att få blodpropp. Risken blir större ju äldre man är. Om man misstänker att man drabbats av en blodpropp ska man omgående kontakta en läkare. Symtom på blodpropp i benen är till exempel att benet svullnar, värker och blir rött.

Graviditet och amning

Eftersom läkemedlet är avsett för kvinnor som passerat klimakteriet ska det inte användas av kvinnor som kan få barn. Det verksamma ämnet påverkar fostret och kan orsaka missbildningar.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2012-06-26
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ewa Waern, läkare, specialist i åldrandets sjukdomar, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal