Raloxifen STADA

Skriv ut
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Raloxifen STADA?

Raloxifen STADA är ett läkemedel som används för att förebygga och behandla benskörhet hos kvinnor efter klimakteriet.

Raloxifen STADA tillhör en grupp läkemedel som kallas SERM, eller selektiva östrogenreceptormodulatorer. Det verksamma ämnet i läkemedlet är raloxifen.

Recept och högkostnadsskydd

Raloxifen STADA finns som tabletter i styrkan 60 milligram. Läkemedlet är receptbelagd.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Så här fungerar läkemedlet

Det kvinnliga könshormonet östrogen har många funktioner i kroppen och påverkar bland annat omsättningen av benvävnad i skelettet. Under och efter klimakteriet minskar mängden östrogen i kroppen. Det leder till att balansen mellan nedbrytning och uppbyggnad av ben rubbas så att mer ben bryts ner än vad som återbildas. Behandling med östrogen motverkar denna effekt och bidrar till att benmassan bevaras.

Det verksamma ämnet i läkemedlet härmar några av östrogenets effekter och minskar nedbrytningen av ben. Då ökar benmassan och skelettet blir mer hållfast. Därmed minskar risken för att du ska få benbrott, så kallad fraktur. Flerårig behandling med Raloxifen STADA minskar risken för frakturer i ryggkotorna.

För att stärka benvävnaden behövs kalcium och D-vitamin. Därför brukar läkaren också skriva ut läkemedel som innehåller kalcium och D-vitamin.

Raloxifen STADA har inte samma effekt som östrogen på livmodern och bröstvävnaden. Därför ska behandlingen inte orsaka några menstruationsliknande blödningar, och inte heller öka risken för bröst- och livmodercancer.

Hur tar du läkemedlet?

Du kan ta Raloxifen STADA med eller utan mat. Tabletterna bör sväljas hela eftersom de smakar illa. Tabletterna får inte frysas och ska därför förvaras i skydd mot stark kyla.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får du bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Ta tabletten en gång om dagen med lite vatten.

Om du glömmer att ta en tablett bör du ta en dos så fort du upptäcker misstaget och sedan fortsätta som vanligt nästa dag.

Viktigt

Raloxifen STADA ska endast användas av kvinnor som har passerat klimakteriet. Du ska inte använda medicinen om du behandlas, eller tidigare har behandlats, för blodpropp. Du ska inte heller använda läkemedlet om du behandlas för livmodercancer eller om du har någon lever- eller njursjukdom.

Använd inte läkemedlet om du har haft blödningar från underlivet efter det att mensen har upphört, utan att läkaren gjort en noggrann undersökning. Om du får blödningar från underlivet när du använder Raloxifen STADA ska du kontaka läkare.

Tala om för läkaren om du använder något annat läkemedel med östrogenliknande verkan innan du börjar med Raloxifen STADA. De kan vara olämpliga att använda samtidigt.

Om du skulle bli sängliggande under en längre tid, till exempel efter ett benbrott eller vid annan sjukdom, ska du tala om för läkaren att du tar Raloxifen STADA. Ibland kan det vara nödvändigt att göra ett uppehåll i behandlingen tills dess att du kan vara uppe och röra dig igen. Du kan också behöva göra ett uppehåll i behandlingen till exempel inför större operationer, eftersom risken för blodpropp ökar då.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Använd inte Raloxifen STADA tillsammans med läkemedel mot höga blodfetter som innehåller kolestyramin, till exempel Questran och Questran LOC.

Biverkningar

Om du nyligen passerat menopaus kan du få ökade klimakteriebesvär, till exempel värmevallningar. En del kan till exempel känna av influensaliknande symtom, kramp i vaderna eller få svullna händer och fötter. Biverkningarna är oftast lindriga men om de blir besvärliga ska du kontakta läkaren.

När du använder Raloxifen STADA finns det, precis som för östrogen, en liten ökad risk för att få blodpropp. Risken blir större ju äldre du är. Om du misstänker att du fått en blodpropp ska du omgående kontakta en läkare. Symtom på blodpropp i benen är till exempel att benet svullnar, värker och blir rött.

Graviditet och amning

Eftersom läkemedlet är avsett för kvinnor som passerat klimakteriet ska det inte användas av kvinnor som kan få barn. Det verksamma ämnet påverkar fostret och kan orsaka missbildningar.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller raloxifen. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller raloxifen är Evista.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2015-01-08
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ewa Waern, läkare, specialist i åldrandets sjukdomar, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal