Vaccination mot influensa

Skriv ut (ca 2 sidor)
Halland

Riskgrupp? Vaccinera dig mot influensa!

Den 2 november är det dags att vaccinera sig igen.

Det är viktigt att du vaccinerar dig mot influensa om du

är 65 år eller äldre:

 • till en riskgrupp och har en kronisk hjärt- eller lungsjukdom (oavsett ålder)
 • är gravid i andra eller tredje trimestern

Du betalar ett subventionerat pris på 60 kr om du tillhör någon av dessa grupper. Vänd dig till din vårdcentral för att bli vaccinerad.

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar genom luften och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. I Sverige är sjukdomen vanligast under vinterhalvåret. Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa.

Skriv ut

En del kan bli allvarligt sjuka

En del kan bli allvarligt sjuka

Det är främst om du är äldre eller tillhör en riskgrupp som du riskerar att bli allvarligt sjuk av influensa. Därför rekommenderas framför allt riskgrupper att vaccinera sig varje år.

Till riskgrupperna räknas du om något av följande stämmer in på dig

 • du är äldre än 65 år
 • du har en hjärt- eller lungsjukdom
 • du har svårbehandlad diabetes med höga blodsockervärden
 • du har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak
 • du har en kronisk lever- eller njursjukdom
 • du är mycket kraftigt överviktig
 • du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
 • du är gravid
 • du är barn och har flerfunktionshinder.
Fäll ihop

Om vaccinationen

Om vaccinationen

Vaccin ger visst skydd

En stor del av de som vaccinerar sig slipper influensa. Om du ändå skulle bli sjuk dämpar vaccinet symtomen och du blir inte lika sjuk som du skulle ha blivit utan vaccinet. Om du redan har hunnit bli smittad av influensa när du vaccineras ger vaccinet inget skydd. Men du blir inte sjukare än du skulle ha blivit annars.

Vaccin med tre olika influensatyper

Vaccinet mot influensa brukar innehålla tre olika influensatyper, eftersom det kan vara flera olika utbrott under ett år med olika influensavirus. I vaccinet för säsongen 2015-2016 ingår också ett vaccin mot svininfluensa. Det är inte samma vaccin som har gett en ökad risk för narkolepsi, eller sömnsjuka, hos barn och ungdomar. Världshälsoorganisationen, WHO, bestämmer i februari varje år hur vaccinet för kommande säsong ska sättas samman. Vaccinet innehåller de viktigaste av de virusstammar som cirkulerar i världen och som förväntas nå Europa under vinterhalvåret.

De flesta vacciner mot influensa är framställda ur hönsägg. Om du är allergisk mot hönsägg ska du alltid rådfråga en läkare inför en eventuell vaccination.

Fäll ihop

Så går vaccinationen till

Så går vaccinationen till

Du vaccineras mot influensa vid ett tillfälle och vaccinationen upprepas efter ett år. Du brukar få sprutan i överarmen. Kontakta din vårdcentral eller en vaccinationsmottagning.

Efter vaccinationen kan du ibland bli lite röd och svullen där du fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Ibland kan du få feber. Besvären brukar gå över inom ett par dagar.

Fäll ihop

Graviditet, amning och vaccination

Graviditet, amning och vaccination

Det finns inga risker med att du vaccinerar dig mot influensa när du är gravid och när du ammar. Gravida ska inte vaccinera sig med influensavaccin i form av nässprej.

Om du är gravid rekommenderas du att vaccinera dig under senare hälften av graviditeten när en influensasäsong närmar sig, eftersom du som gravid då riskerar att bli allvarligt sjuk av influensa. Vid en allvarlig infektion finns det även en risk för att fostret skadas. Vaccinet ger också barnet ett bra skydd under nyföddhetsperioden.

Du rekommenderas att vaccinera dig efter vecka 16 eller efter att ultraljudsundersökningen är genomförd. Om du är osäker kan du alltid prata med din barnmorska.

Fäll ihop

Barn och vaccination

Barn och vaccination

Vaccination av barn rekommenderas ännu bara till barn som är äldre än sex månader och tillhör någon av riskgrupperna eller har flerfunktionshinder.

Barn mellan sex månader och tre år vaccineras med halv dos. Från tre års ålder vaccineras barn med samma dos som vuxna.

För barn över två år och ungdomar upp till 18 år finns ett levande vaccin i form av en nässprej. Det rekommenderas inte till barn och ungdomar som har nedsatt immunförsvar.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-11-23
Redaktör:

Kalle Persson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Jan Andersson, läkare och professor, Infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.


Halland
Tillägg uppdaterade:
2015-11-23
Redaktör:
Mariette Erlandsson, Region Halland