Kina

Skriv ut
Skriv ut

Reseråd

Reseråd

Råd om mat

Även om risken för turistdiarré är lite större än i Sverige behöver man inte vara extra försiktig med vad man äter. Som alltid är det bra att tvätta händerna i samband med måltider och efter toalettbesök.

Dricksvatten

Dricksvatten är säkrast att välja från obrutna plast- eller glasförpackningar. Om man borstar tänderna med kranvatten rör det sig om så lite vatten att det inte har någon betydelse.

Det går bra att dricka vatten som kokats.

Vid diarré är det viktigt att få i sig vätska

Om man drabbas av turistdiarré kan man även bli illamående, få kräkningar, magknip och ibland feber. Den vätska som kroppen förlorar på grund av diarréerna och kräkningarna behöver ersättas, men när man mår illa kan det vara svårt att få i sig all vätska. Det kan hjälpa att försöka dricka lite i taget och ofta i stället för stora mängder på en gång.

Små barn är särskilt känsliga för vätskeförluster. Därför måste man vara noggrann med att ge dryck redan från början och vara uppmärksam på hur de mår. Om barnet inte snabbt återhämtar sig, blir slött eller verkar vara påverkat på annat sätt ska man kontakta sjukvården.

Det finns särskild vätskeersättning som man kan köpa på apotek och ha med sig på resan. Olika preparat rekommenderas för små barn, äldre barn och vuxna. Mot diarré finns även receptfria stoppande läkemedel som innehåller loperamid och som kan användas av vuxna och barn över tolv år. Läs noga anvisningarna som följer med läkemedelsförpackningen.

Turistdiarré brukar gå över efter några dygn, men om man efter första dygnet fortsätter att kräkas ofta eller känner sig mycket matt bör man söka sjukvård. Kräkningar och diarréer kan försämra effekten av läkemedel som man använder.

Bada inte i sötvatten

Bada inte i sötvatten i länder med subtropiskt eller tropisk klimat. Man ska undvika att bada i floder eller sjöar eftersom det finns risk att smittas av olika parasitsjukdomar. Den vanligaste parasiten är bilharzialarven som kan tränga in i huden och orsaka en allvarlig febersjukdom som kallas snäckfeber. Det är däremot ofarligt att bada i klorerat vatten i bassänger och att duscha i kranvatten.

Var försiktig i trafiken

Trafiken är annorlunda och risken för att råka ut för en olycka är betydligt större än i Sverige. Trafikolyckor är den vanligaste olycksorsaken bland resenärer. Ofta är de som råkar ut för allvarliga olyckor alkoholpåverkade.

Det bästa man kan göra för att undvika olyckor är att avstå från att köra moped, motorcykel eller bil. Om man ändå vill ta sig runt på resmålet bör man vara mycket försiktig och alltid använda säkerhetsbälte eller hjälm. Ta också noga reda på vilken slags försäkring som ingår i hyran av fordon eftersom det kan vara väldigt olika. Fotgängare löper också en betydligt ökad risk eftersom man ofta delar vägyta med annan trafik.

Andra råd för att minska risken för att skadas är att:

  • inte sätta sig längst fram i bussen
  • inte dra sig för att be chauffören att sakta ner om det går för fort
  • undvika mörkerkörning
  • alltid använda reflexer nattetid.

Skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar

Om man har tillfälliga sexuella kontakter är det viktigt att använda kondom under hela samlaget för att minska risken för sjukdomar som smittar genom sex.

Skydd mot fästingar

Det finns flera sjukdomar som kan spridas med fästingar. De vanligaste är borrelia och TBE. Mot TBE kan man vaccinera sig, men inte mot borrelia, som behandlas med antibiotika.

Man kan försöka skydda sig mot fästingbett genom att bära täckande klädsel som långärmad tröja, långbyxor, strumpor och heltäckande skor, helst stövlar.

Det är även bra att noggrant leta efter fästingar på kroppen när man klär av sig. Fästingen kanske inte har hunnit bita sig fast ännu eftersom den gärna kryper omkring en stund på kroppen innan den bestämmer sig för att bita. Om man har barn som brukar leka i skog och mark bör man ta för vana att varje kväll leta efter fästingar när barnet klär av sig. Genom att tidigt ta bort en fästing som bitit sig fast kan man förhindra en borreliainfektion men inte TBE.

Undvik att klappa hundar och andra djur

Barn är ofta nyfikna och vill bekanta sig med djur av olika slag, men både barn och vuxna bör undvika att klappa och mata djur för att inte riskera att bli bitna. Rabies, som är en mycket ovanlig men dödlig sjukdom bland resenärer, smittar främst om man blir biten eller slickad på slemhinnor eller i ett sår av hundar som har rabies, men även andra däggdjur kan föra smittan vidare.

Eftersom rabies är så ovanligt brukar bara resenärer som av olika skäl ska ha nära kontakt med djur rekommenderas att vaccinera sig före avresan. Om man skulle bli biten av ett djur ska såret omedelbart göras rent ordentligt med tvål och vatten och läkare måste kontaktas så snart som möjligt, men senast inom två dygn, även om man redan är vaccinerad. Man kan då få behandling för att förhindra sjukdomen.

När man vistas på hög höjd

Om man besöker platser som ligger på 2 500 meters höjd eller högre kan det ta lite tid innan kroppen anpassar sig till det lägre lufttrycket. Då kan man få symtom som med ett gemensamt namn kallas höjdsjuka. Besvären är oftast lindriga på lägre höjder men kan bli väldigt allvarliga också då. Symtomen kan vara illamående, svaghetskänsla och huvudvärk.

Man kan behöva stanna två, tre dagar på samma höjd för att långsamt vänja sig. Om man inte blir av med symtomen eller om de blir värre ska man ta sig till lägre höjd och söka läkare. Ibland kommer man direkt med flyg till högt belägna städer. Då är det bra att känna till symtomen och att ta det lugnt medan kroppen anpassar sig.

Om man klättar eller vandrar är det viktigt att inte fortsätta högre om man får symtom. Man ska alltid försöka sova på en nivå som är lägre än den högsta som man besökt under dagen. Om man får allvarligare symtom som dunkande huvudvärk, ostadig gång eller torr hosta måste man genast ta sig till lägre höjd och söka läkare.

Fäll ihop

Vaccinationer

Vaccinationer

Råden beror på vem man är och hur man reser

Inför resan kan man behöva skydd mot smittsamma sjukdomar. Här finns rekommenderade vaccinationer listade i bokstavsordning. Vilka vaccinationer som behövs varierar beroende på vart man ska resa, hur länge man ska vara borta och på vilket sätt man reser. Ibland kan en epidemi i ett land leda till en ändrad rekommendation under en period. Resenärer som besöker släkt och vänner i länder där andra sjukdomar sprids än i Sverige löper en betydligt ökad risk att insjukna, vilket leder till att skydd med vacciner blir extra viktigt.

Även personliga skäl vägs in som allergier, vissa kroniska sjukdomar, ålder, graviditet och tidigare vaccinationer. En fullständig rekommendation får man genom att rådgöra med personalen på vaccinationsmottagningen.

Längst ner i slutet av kapitlet finns länkar till fördjupad information om antal doser, när de ska tas och vad som gäller för bland annat barn och gravida.

Hepatit A

Vaccination rekommenderas för alla resenärer.

Hepatit B

Vaccination rekommenderas om man ska stanna i mer än tre veckor. Men även om man stannar kortare tid och riskerar att bli smittad via en sexuell relation eller genom kontakt med sprutor rekommenderas vaccination.

Japansk hjärninflammation

Risken för resenärer att smittas är mycket låg och de flesta korttidsresenärer behöver inte vaccineras. Om man ska övernatta flera veckor på landsbygd när det är risk för smitta rekommenderas vaccination.

I Kina finns risk för japansk hjärninflammation på landsbygd under perioden april till och med oktober. Under den perioden rekommenderas vaccination vid längre tids vistelse på landsbygd nattetid.

Malaria

Risken för malaria är mycket liten eller ingen alls i stora delar av landet. Även om man ska resa till de delar där risken ökar brukar man inte behöva ta läkemedel mot malaria, utan det räcker vanligen med att skydda sig mot myggstick.

För att skydda sig mot myggstick bör man använda myggstift på kvällen, och antingen ha luftkonditionering eller en fläkt i det rum man sover i. Det bör finnas myggnät för fönster och dörrar som står öppna. Som skydd över sängen kan man också ta med sig ett eget nät som är impregnerat med ett medel som gör att myggorna undviker nätet.

Om man ska resa till så pass isolerad landsbygd i malariaområden att det inte går att nå sjukvård inom ett dygn kan man behöva ha med sig läkemedel mot malaria på resan.

I Kina finns en mycket låg risk för malaria på ön Hainan i södra Kina och i avlägsna delar av Yunnanprovinsen. Läkemedel i förebyggande syfte rekommenderas sällan.

TBE

TBE förekommer i vissa avgränsade delar av landet. Om man ska stanna under en längre tid, det vill säga fyra veckor eller längre, och inte enbart befinner sig i stadsmiljö, rekommenderas att man vaccinerar sig mot TBE om man ska vistas i det område av landet där TBE finns. Men om man till exempel planerar att fotvandra eller campa i naturen i dessa områden rekommenderas att man vaccinerar sig mot TBE även vid kortare vistelse än fyra veckor.

I Kina finns risk för TBE i norra delen av landet.

Tuberkulos

Vaccination rekommenderas om man under längre tid än sex månader ska leva tillsammans med ortsbefolkningen.

Turistdiarré

Det finns inget registrerat vaccin mot turistdiarré i Sverige, men vissa resenärer kan ibland rekommenderas att använda ett drickbart vaccin mot kolera. Det rekommenderas i första hand om man har en sjukdom som kan förvärras av diarré.

En del resenärer behöver intyg om gula febern

Myndigheterna kräver ett intyg som visar att man är vaccinerad mot gula febern om man nyligen har besökt länder i Afrika och Sydamerika där risk för sjukdomen finns. På en vaccinationsmottagning kan man få aktuell information om vilka länder det gäller.

Var ute i god tid

Det är bra att vara ute i god tid och helst kontakta vaccinationsmottagningen minst en månad före avresan. Ibland behövs flera doser av ett vaccin med ett antal veckor emellan. Om man behöver resa med kort varsel finns möjligheten att ta färre doser, eftersom ett visst skydd kan vara bättre än inget alls. Man kan alltid rådgöra med vaccinationsmottagningen.

Se över tidigare skydd

Genom det svenska barnvaccinationsprogrammet har de flesta som vuxit upp i Sverige redan ett skydd mot vissa sjukdomar som exempelvis difteri, stelkramp, mässling, röda hund och påssjuka. Vaccinet mot de tre sista sjukdomarna infördes 1981. Före resan kan man passa på att se över sitt skydd eftersom det ibland kan behövas en påfyllnadsdos av vaccin mot någon sjukdom.

Om man inte har genomgått hela programmet kan man behöva komplettera sitt skydd. Smittsamma sjukdomar är vanligare i många andra länder än de är i Sverige, vilket kan leda till att man smittas och kanske också tar med sig smittan hem.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2012-07-24
Skribent:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Redaktör:

Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Lindquist, läkare, specialist i infektionssjukdomar, Stockholm