Vaccination mot japansk hjärninflammation

Allmänna råd

Allmänna råd

Allmänt

Japansk hjärninflammation, även kallad japansk encefalit, är en sjukdom som smittar via myggor vissa perioder eller hela året i stora områden i sydöstra och östra Asien.

Eftersom risken för resenärer vanligtvis är låg rekommenderas vaccination i första hand om man skall vistas i sådana områden en längre tid, vilket innebär mer än 3-4 veckors vistelse, eller om upprepade besök planeras. Om man i regel skall övernatta på landsbygd ökar risken, liksom om man ska besöka ett område med pågående epidemi, varför vaccination då kan rekommenderas även vid kortare vistelse, vanligtvis 2 veckor eller längre.

Så går vaccinationen till

Barn från och med två månaders ålder och vuxna kan vaccineras mot japansk encefalit.

Man behöver två doser med en månads mellanrum. Efter två doser har man skydd i minst ett år. Om man inte har fyra veckor på sig kan tiden mellan den första och andra dosen kortas till 7 dagar.

En tredje dos kan tas inför senare ny resa och ger ett skydd i minst 10 år.

Man brukar få sprutan med vaccinet på överarmens utsida.

Graviditet, amning och vaccination

Erfarenheten av vaccin mot japansk encefalit är ännu begränsad och vaccinet bör därför inte tas av gravida, men det finns inget som talar för att vaccinet skulle vara skadligt för den som är gravid eller ammar.

Barn och vaccination

Barn från två månaders ålder till och med två år får en halv dos.

Äldre barn får sprutan med vaccin på utsidan av överarmen, småbarn brukar få sprutan på framsidan av låret.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan man ibland bli lite röd och svullen där man fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Man kan också få ont i huvudet och muskelvärk. De besvär man brukar få går över inom en eller några dagar.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2016-10-21
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna