Höjdsjuka

Allmänt

Ju högre över havsnivån man kommer desto lägre är lufttrycket. Eftersom lufttrycket är lägre innehåller inte luften lika mycket syre. Det gör att mindre syre kan tas upp i blodet och att cellerna i kroppen får syrebrist. På över 2500 meters höjd kan man börja få symtom som med ett gemensamt namn kallas höjdsjuka.

Hur kraftiga besvär man får varierar från person till person och beror varken på ålder eller fysisk kondition.

Man kan behöva stanna två, tre dagar på platsen för att långsamt vänja sig vid höjden.

Om man inte får behandling kan hjärnan svullna på grund av att den samlar på sig vätska, vilket kan vara livshotande.

Symtom

När man får höjdsjuka är det vanligt att man till exempel

  • mår illa och kräks
  • blir trött och orkeslös
  • får huvudvärk
  • har svårt att sova.

Svårare besvär kan vara till exempel dunkande huvudvärk, ostadig gång och torrhosta.

Behandling

Det mest effektiva är att ta sig ner på lägre höjd igen. Besvären kan då avta redan inom någon timme. Om man har svårare besvär brukar man få syrgas och läkemedel som minskar svullnaden i hjärnan.

När ska man söka vård?

Om besvären inte går över trots att man tagit sig ner till lägre höjd eller om man har svårare besvär ska man söka vård direkt.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd, även från utlandet.

Senast uppdaterad:
2011-05-05
Skribent:

Lars Rombo, läkare, professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

Redaktör:

Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden