Att vänta tvillingar

Skriv ut (ca 4 sidor)
Foto på en man som visar upp ultraljudsbilder av tvillingar.
Skriv ut

Att få beskedet att det väntade barnet faktiskt är två kan väcka många känslor.

Att bli förälder är en omtumlande upplevelse.  När det dessutom är två barn kan det göra att man ännu mer börjar fundera på hur livet kommer att förändras. Kanske funderar man över hur man rent praktiskt ska klara av att ta hand om mer än ett nyfött barn eller hur graviditeten kommer att bli med två barn i magen. De flesta brukar glädja sig åt att vänta tvillingar. Omgivningen brukar vara nyfiken och har många tankar och frågor.

Varför blir det tvillingar?

Varför blir det tvillingar?

När enäggstvillingar blir till har en spermie befruktat ett ägg som sedan delat på sig. Enäggstvillingar är genetiskt lika. Därför är de av samma biologiska kön och kan vara mycket lika varandra men barnen är individer och kan vara olika till sin person.

Tvåäggstvillingar blir det när två ägg blir befruktade av varsin spermie. Dessa tvillingar är inte mer lika varandra än vad ett vanligt syskonpar är. De kan vara av samma eller olika kön.

Fäll ihop

Vem får tvillingar?

Vem får tvillingar?

När enäggstvillingar kommer till, sker det slumpartat och oberoende av yttre faktorer.

När det gäller tvåäggstvillingar kan mammans ålder påverka. Är man 35 år gammal är sannolikheten att få tvåäggstvillingar fyra gånger större än om man är under 20 år. Detta beror på att kvinnor oftare släpper mer än ett ägg i samma menstruationscykel när de blir äldre. Blir bägge äggen befruktade blir det tvåäggstvillingar.

Om man har fött många barn, fyra eller fler, ökar också sannolikheten att få tvillingar.

Chansen att få tvåäggstvillingar går i viss mån i arv. Möjligheten att få tvillingar ökar därför något om det tidigare fötts tvillingar i mammans släkt.

Också om graviditeten har kommit till genom provrörsbefruktning ökar sannolikheten för tvillingar. Det ökade antalet tvillingar som kommer till via provrörsbefruktning kommer att minska, eftersom man nu för det mesta bara sätter tillbaka ett befruktat ägg i livmodern.

Fäll ihop

Hur vanliga är tvillingfödslar?

Hur vanliga är tvillingfödslar?

Av alla barn som föds i Sverige är cirka 1.3 procent tvillingar. Mellan en tredjedel och en fjärdedel av dessa är enäggstvillingar och resten är tvåäggstvillingar.

För de föräldrar som behandlats för barnlöshet är sannolikheten större att de blir gravida med tvåäggstvillingar. Om man får behandling i form av stimulering av ägglossning är det vanligt att flera ägg lossnar och blir befruktade. 

Vid provrörsbefruktning återförs befruktade ägg till livmodern. Ju fler ägg som sätts tillbaka i livmodern, desto fler foster kan komma att börja växa. Eftersom speciellt graviditeter med tre eller fler barn innebär ökade risker för mamma och barn sätts numera i Sverige oftast bara in ett ägg vid varje tillfälle.

Fäll ihop

När föds det trillingar och fler?

När föds det trillingar och fler?

I början av 1970-talet var antalet trillingförlossningar i Sverige mellan fem och tio per år. Under 1990-talet blev det vanligare med äggstocksstimulerande medel och provrörsbefruktning och då var antalet mellan 30 och 50 per år. Med ökande erfarenhet av provrörsbefruktning har nu antalet trillingförlossningar minskat igen.

Det vanligaste är trillingar som är resultatet av att tre ägg blivit befruktade av varsin spermie. Detta är vanligare vid IVF befruktning, provrörsbefruktning. Men det kan även vara så att ett befruktat ägg delat på sig och resulterat i tvillingar och att ytterligare ett ägg blivit befruktat vid samma tillfälle.

Antalet fyrlingsförlossningar de senaste 30 åren har varit färre än 20. Det stora flertalet berodde på äggstocksstimulerande behandling som numer är lättare att styra så att inte så många ägg mognar samtidigt. Under motsvarande tid har det fötts femlingar i Sverige några få gånger.

Fäll ihop

Ultraljudsundersökning kan ge besked

Ultraljudsundersökning kan ge besked

Oftast är det vid ultraljudsundersökningen som erbjuds alla gravida i vecka 16-20, som man får veta att man väntar tvillingar. Ibland har man gjort ett tidigare ultraljud och redan då fått veta att det är två foster i livmodern. Kanske har man redan anat detta om magen har vuxit snabbt eller om illamåendet varit extra starkt.

Under en tvillinggraviditet gör man flera ultraljudsundersökningar för att se hur barnen växer och ligger inne i livmodern. Tvillingars huvudomfång och längd växer under hela graviditeten i samma takt som de barn som är ensamma i magen. Men tvillingars vikt brukar plana av omkring graviditetsvecka 32 och när de födds väger de ofta mindre än ett barn som varit ensam i magen. Efter födelsen tar de i regel igen detta ganska snabbt.

Har man genomgått ett tidigt ultraljud kan det vara bra att veta att det finns en risk att få missfall under de första tio veckorna. En stor del av alla tvilling graviditeter reduceras till ett foster under de första tio till tolv veckorna.  Om man vid en tidig undersökning fått veta att det är två foster kan ett av dem ha tillbakabildats vid nästa undersökning.

Fäll ihop

Komplikationer och besvär vid tvillinggraviditet

Komplikationer och besvär vid tvillinggraviditet

När man är gravid med tvillingar är risken större att man känner av vanliga graviditetsbesvär men även att man kan få allvarliga symtom. Att vänta tvillingar är ofta ansträngande och tungt för kroppen och när man väntar två barn blir hormonhalterna högre i kroppen. Detta gör att de vanliga graviditetsymtomen kan förstärkas. Man kan till exempel må mer illa, vara tröttare, mer svullen och ha mer ont i ryggen.

Havandeskapsförgiftning och graviditetsdiabetes är vanligare vid tvillinggraviditet. Även blödningar och för tidigt värkarbete.

När man väntar enäggstvillingar finns det en liten risk att de drabbas av en ovanlig komplikation som kallas tvillingtransfusion. Det har då bildats kärl i moderkakan som gör att de båda fostrens blodomlopp förbinds med varandra. Detta kan leda till att en av tvillingarna får mer blod och näring på bekostnad av den andra tvillingen.  I dag finns det flera möjligheter till behandling man kan till exempel stoppa blodflödet i de kärl som förbinder de båda tvillingarnas cirkulation.

Det är vanligt att tvillingar föds tidigare än väntat. Ungefär hälften av alla tvillingar föds före graviditetsvecka 38. Men många tvillingar föds tidigare än så. Att födas före 34 graviditetsveckor är vanligare om man väntar tvillingar än om man väntar ett barn.

På grund av de ökade graviditetsbesvären och eventuella komplikationer räknas en tvillinggraviditet som en riskgraviditet. Det innebär att man går på tätare besök och kontroller på mödravårdscentralen.Ibland kan den gravida kvinnan behöva läggas in på sjukhus på grund av komplikationer eller för tidigt värkarbete.

Trycket från magen är stort och i graviditetsvecka 30 är magen lika stor som en fullgången graviditet när man väntar ett barn. Många som väntar tvillingar blir sjukskrivna tidigt i graviditeten.

Det är viktigt att man tänker på att vila och försöka ta det lugnt.  Att äta bra och att försöka motionera måttligt bidrar också till att man mår bättre.

Fäll ihop

DNA-test för att få veta säkert

DNA-test för att få veta säkert

Föräldrar till tvillingar och barnen själva kan vara nyfikna på om de är enäggs- eller tvåäggstvillingar. Är barnen av olika kön är saken enkel eftersom enäggstvillingar alltid är av samma kön. Men annars är det inte alltid man vet säkert. Man brukar säga att om tvillingarna är mycket lika och endast föräldrarna kan se skillnad på dem, så är de med stor sannolikhet enäggstvillingar.

Ultraljudsundersökning under tidig graviditet och undersökning av moderkakan, hinnsäckar och skiljeväggar efter förlossningen kan ge vägledning.  Men är man osäker eller vill veta säkert måste man göra ett DNA-test. Det går att göra genom att ta prov i munnen på båda barnen med tops som sedan skickas på analys. Då får man veta om det rör sig om enäggs-eller tvåäggstvillingar. Kostnaden för provet brukar man få betala själv.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-09-10
Skribent:

Lars Grennert, förlossningsläkare, Malmö

Redaktör:

Anna Åkerman, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Birger Winbladh, barnläkare, Stockholm

Fotograf:

Juliana Wiklund