Film: Viktor och Anna matar Elsa med flaska

Viktor och Anna Gustafsson matar Elsa, två månader, med flaska.

Anna Gustafsson har ammat sin dotter Elsa från födseln, men hon och hennes man Viktor har också gett dottern Elsa bröstmjölk och ersättning i flaska. Det har underlättat när Anna haft såriga bröstvårtor och behövt avlastning. Här berättar de om hur det har varit och visar hur man gör när man matar med flaska.

Om att mata med flaska

Av olika skäl kan eller vill inte alla kvinnor amma sina barn. En del kompletterar sin amning med ersättning. Andra pumpar ur bröstmjölk och ger den på flaska, till exempel om bröstvårtorna har blivit såriga och mamman behöver avlastning. Om man inte kan eller vill amma är det bra om personalen på förlossningsavdelningen och BB känner till det, för då kan man få råd och hjälp redan där.

När man matar ett barn med ersättning kan man möta barnets behov av närhet, trygghet och beröring genom att vara så nära som möjligt och gärna ha hud- och ögonkontakt under måltiden. Den som matar kan knäppa upp blus eller skjorta, eller ta av sig tröjan, så att barnet ligger mot bröstet under matningen och känner hjärtats slag och kroppens doft. Man kan gärna småprata med barnet och ge det små pauser i matningen.

Om barnet får ersättning som tillägg till amningen är det bra att först amma och sedan ge ersättning så att barnet suger ordentligt på bröstet och stimulerar mjölkproduktionen.

Hur ger man modersmjölksersättning?

Det är viktigt att göra rent flaskor, nappar eller koppar som används för att mata barnet. Det är också viktigt att följa instruktionerna på förpackningarna om hur man blandar ersättningen eftersom feldoseringar kan vara skadligt för barnet. Man kan rådfråga BB eller barnavårdscentralen, BVC, om vilken sort som passar bäst för ens barn. Hålet i nappen ska vara i rätt storlek så att inte ersättningen rinner för snabbt. När man håller flaskan upp och ner ska det knappt droppa ur den. När barnet blir större behöver man byta till en napp med annat hål, så att ersättningen rinner snabbare. Skruva inte på locket så hårt att det bildas vakuum i flaskan, då får barnet inte i sig någon ersättning. Om man ser bubblor i nappen är det inget vakuum. Om det inte är några bubblor kan man röra nappen lite i sidan, då brukar vakuumet släppa och man kan se bubblor.

När man sitter eller ligger bekvämt och barnet är lugnt kan man börja mata. Här är några råd för att underlätta matningen:

  • Lägg barnets kropp tätt intill din egen kropp. Lägg barnet horisontellt men tänk på att barnets huvud inte ska ligga lägre än resten av dess kropp.
  • Vänta till barnet gapar innan det får flaskan. Tvinga inte barnet att ta flaskan, utan rör med nappen mot barnets mun och när barnet söker nappen och gapar, hjälp då till att föra in nappen.
  • Man kan stimulera barnets sökreflex genom att röra vid kinden med nappen. Ofta vänder sig barnet mot flaskan.
  • Vinkla flaskan så att nappen blir fylld med ersättning, annars kan barnet svälja luft.
  • Låt det ta tid, ta gärna små pauser. Följ inte efter med nappflaskan om barnet vänder bort huvudet, utan låt barnet själv få söka flaskan för att fortsätta äta.
  • Om barnet blir gnälligt kan man ta upp det. Det kan behöva rapa.
  • Att äta handlar inte bara om själva maten, det är också en stund av närhet och kontakt.

Det är oftast bäst om barnet får suga tills det själv släpper taget, man ska helst inte dra ut nappen. Om man ändå vill få barnet att släppa taget om nappen, kan man försiktigt sätta in ett finger i barnets mungipa. Då kommer det in luft i barnets mun och greppet lossnar.

Barnet kan matas av olika personer i dess närhet, så länge det känner igen dessa och känner sig trygg med dem.

Det är helt naturligt att barnet får gaser. Man kan hjälpa barnet genom att hålla det lite upprätt efter matningen, man kan också ta upp barnet och låta det ta paus under matningen.

Publicerad:
2011-10-14
Redaktör:

Maria Bång, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anna Hallgren, barnsjuksköterska, Stockholm
Elistabeth Hjärtmyr, barnmorska, barnsjuksköterska, amningsspecialist, Stockholm

Teknisk producent:

Klevgränd Produktion