Tyfoidfeber

Allmänt

Tyfoidfeber är en bakteriesjukdom som orsakar blodförgiftning. Sjukdomen sprids via dryck och mat som hanterats på ett felaktigt sätt. Ofta är det mat som tillagats vid för låg temperatur för att bakterierna ska dö.

Risken att bli smittad är störst i Afrika, Sydamerika och Sydostasien.

Det brukar ta 10-14 dagar från det att man blir smittad tills man blir sjuk. Det är viktigt att tvätta händerna efter varje toalettbesök så att inte andra smittas. Bakterierna som ger tyfoidfeber kan finnas i avföringen upp till flera månader efter att man har blivit frisk.

Om man får behandling för tyfoidfeber blir man nästan alltid frisk, men man kan få skador på inre organ.

Det finns vaccin mot tyfoidfeber.

Symtom

Om man får tyfoidfeber kan man till exempel få

  • hög feber under lång tid
  • huvudvärk
  • muskelvärk
  • förstoppning och sedan diarré.

Ibland får man små blekröda utslag på kroppen. Dessutom kan man bli förvirrad.

Behandling

Man behöver oftast behandling på sjukhus med antibiotika.

När ska man söka vård?

Har man hög feber under eller efter en utlandsresa ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

Ring telefonnumret + 46 771 11 77 00 när du är utomlands och vill komma i kontakt med 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning. För samtal till texttelefon när du är utomlands, ring + 46 771 - 11 77 99.

 
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2011-06-09
Redaktör:

Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Mälarsjukhuset, Eskilstuna