Lungemfysem

  • lungemfysem

    Lungorna är uppbyggda av små klasar av lungblåsor. Vid lungemfysem förstörs väggarna mellan lungblåsorna.

Allmänt

Lungemfysem beror oftast på långvarig rökning och är så gott som alltid en del av sjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Det kan vara utbrett i båda lungorna eller begränsat i en av lungorna. Sjukdomen ger sig oftast inte till känna förrän i medelåldern.

Lungornas uppgift är att transportera syre från inandningsluften till blodet och samtidigt vädra ut koldioxid. För att göra det möjligt är lungorna uppbyggda av en vävnad som består av miljarder små elastiska lungblåsor, alveoler.

Om man har lungemfysem har de tunna väggarna mellan lungblåsorna skadats eller brutits ner helt. Istället för en liten klase av lungblåsor bildas ett slags oelastisk säck. Det leder till att växlingen mellan syre och koldioxid inte kan fungera som den ska.

Symtom

Har man lungemfysem är det vanligt att man blir andfådd även vid lätt ansträngning.

Ett tecken på sjukdomen är att man tycker att det går lättare att andas ut mot motstånd. Det kan göra att man sluter läpparna nästan helt och andas med en liten öppning som om man skulle blåsa ut ett ljus.

Behandling

Det bästa man kan göra för att stoppa sjukdomsutvecklingen är att sluta röka.

Det finns inga läkemedel som hjälper mot förändringar som redan har skett i lungorna. Däremot finns det läkemedel som ger viss lindring om man har KOL.

Fysisk träning är bra för att orka mer och inte lika lätt bli andfådd. Om man har det väldigt tungt med andningen kan det ta mycket energi, vilket leder till att man kan gå ned i vikt. Då kan man få särskilda näringspreparat utskrivna av en dietist.

Om sjukdomen har gått långt och lungfunktionen är kraftigt nedsatt kan behandling med syrgas ge lindring. Syrgasbehandling kan man ha både hemma och på sjukhus.

Det är viktigt att bli vaccinerad mot influensa och lunginflammation eftersom det är sjukdomar som riskerar att bli extra svåra om man har lungemfysem.

När ska man söka vård?

Om man blir mer och mer andfådd vid lättare ansträngning ska man kontakta en vårdcentral. Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Senast uppdaterad:
2012-03-09
Skribent:

Christina Ledin, läkare, specialist i allmänmedicin, Karlstad.

Redaktör:

Rebecka Persson, 1177 Vårdguiden

Illustratör:

Kari C Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge