HPV – humant papillom virus

Skriv ut (ca 3 sidor)

HPV, humant papillom virus, är ett mycket vanligt virus och kan delas in i över hundra olika typer. De flesta typer är ofarliga, men några få kan orsaka cellförändringar i livmoderhalsen som kan leda till cancer. Cellförändringarna kan bara upptäckas genom cellprovstagning, därför är det viktigt att gå på gynekologiska cellprovskontroller. Genom att vaccinera sig kan tjejer skydda sig mot två av de HPV-typer som orsakar cellförändringar.

Skriv ut

Symtom vid HPV

Symtom vid HPV

Oftast märker du ingenting om du smittats med HPV, men en del HPV-typer kan orsaka vårtor på händer eller fötter. Du kan också få vårtor i underlivet, så kallade kondylom. Vårtorna försvinner oftast av sig själva inom ett till två år. De HPV-typer som orsakar cancer brukar inte orsaka vårtor.

Du märker inte om du har cellförändringar i livmoderhalsen, de kan bara upptäckas genom cellprovtagning. Cellförändringarna kan också försvinna av sig själv efter något år.

Fäll ihop

Hur smittar HPV?

Hur smittar HPV?

HPV sprids från person till person genom att hud eller slemhinnor kommer i kontakt med varandra, till exempel genom sex. HPV kan smitta genom alla typer av sex.

Vårtor, både kondylomvårtor och vårtor på händer och fötter, är smittsamma, men HPV kan spridas även om det inte finns vårtor.

HPV-infektioner är vanliga

HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige och i övriga världen. Viruset är så vanligt att de flesta sexuellt aktiva vuxna någon gång har haft HPV. Nästan alla blir någon gång även smittade med den typ av HPV som kan ge cellförändringar, många utan att veta om det.

Fäll ihop

Olika sätt att skydda sig mot HPV

Olika sätt att skydda sig mot HPV

Kondom

Kondom ger ett visst skydd mot HPV vid samlag. Det skyddar inte till hundra procent eftersom viruset kan sitta på andra ställen än där skyddet sitter, men det är bättre än inget skydd alls.

Vaccination

Det finns vaccin mot de två HPV-typerna 16 och 18, som ligger bakom de flesta fall av livmoderhalscancer. Ett av vaccinerna skyddar också mot kondylom. För att få effekt av vaccinet, ska du inte vara smittad med HPV. Därför är det bra ifall du vaccinerar dig innan du har haft sex första gången. Du kan vaccinera dig även om du har haft sex, men ju fler sexuella kontakter du haft desto mindre nytta har du av vaccinationen.

Pojkar har inte lika stor nytta av att vaccinera sig mot HPV som flickor, men det ena vaccinet kan fortfarande skydda mot kondylom. Båda vaccinerna anses kunna skydda också mot vissa ovanliga cancerformer, till exempel i ändtarmsöppningen och på penis.

Vaccination mot HPV ingår numera för flickor i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. För pojkar ingår det inte.

Vaccinationen skyddar inte mot alla HPV-typer som kan ge livmoderhalscancer. Därför är det viktigt att du fortsätter gå på de gynekologiska cellprovskontrollerna även om du vaccinerat dig mot HPV.

Inte röka

Kvinnor som röker har större risk att få cellförändringar och livmoderhalscancer av HPV-infektioner.

Fäll ihop

Söka vård

Söka vård

Har du vårtor på händer eller fötter och tycker att vårtan är besvärande, till exempel att den sitter på ett olämpligt ställe, kan du kontakta en vårdcentral för att få råd eller hjälp.

Har du besvär av kondylom kan du söka vård, till exempel på en vårdcentral, ungdomsmottagning, eller hos en gynekolog. Om du bor på en ort där det finns en venerologisk mottagning, som också ofta kallas Sesammottagning, kan du även söka där.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller mottagning du vill i hela landet. Där har du också möjlighet att få en fast läkarkontakt.

Du kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd.

Fäll ihop

Viktigt att förstå

Viktigt att förstå

För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen nedskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Om du inte talar svenska har du rätt att få information på ditt eget språk till exempel med hjälp av en språktolk. Du har även rätt att få tolkhjälp om du har en hörsel- eller synnedsättning.

Fäll ihop

Några HPV-typer kan orsaka cancer

Några HPV-typer kan orsaka cancer

Några kvinnor som får cellförändringar i livmoderhalsen av HPV blir inte av med viruset och riskerar då att utveckla cancer, oftast efter många år. Av alla HPV-typer är det 13 stycken som kan ge cancer i livmoderhalsen. Hos kvinnor är slemhinnan i livmoderhalsen särskilt känslig för virus, där cellförändringar kan leda till livmoderhalscancer. HPV kan också orsaka mer ovanliga cancerformer i halsen, munhålan, ändtarmsöppningen, kvinnans yttre könsorgan, slidan eller på penis.

Fäll ihop

Undersökningar och utredningar

Undersökningar och utredningar

Gynekologiska cellprovskontroller

Kvinnor mellan 23 och 60 år kallas regelbundet till gynekologiska cellprovskontroller. Det är frivilligt att gå, men det är bra att göra det. Cellprovskontrollerna är ett bra skydd mot livmoderhalscancer eftersom cellförändringar då kan upptäckas och tas bort innan de utvecklas till livmoderhalscancer.

HPV-test

Om en cellprovskontroll visar att du har lätta cellförändringar kan provet också testas för HPV. Visar provet att du har HPV blir du undersökt av gynekolog.

Om du har blivit behandlad för cellförändringar i livmoderhalsen tidigare, används HPV-testet ofta vid kontroll efteråt.

HPV-testet används mer och mer och kommer troligen att ersätta dagens cellprovskontroller i vissa åldrar. Fördelen är att om du inte har HPV kan du känna dig säker på att inte utveckla cellförändringar. Men eftersom HPV-infektioner är så vanliga kommer många att få besked att de har HPV, många fler än de som utvecklar cellförändringar. De som har HPV-infektion, utan cellförändringar, kommer då behöva kontrolleras med nytt test efter några år.

Fäll ihop

Behandling vid HPV

Behandling vid HPV

Det finns ingen behandling mot själva virusinfektionen. Oftast läker den av sig själv, men det kan ta tid, ibland kring ett år. De flesta vårtor eller cellförändringar går bort av sig själv utan någon särskild behandling.

Det finns läkemedel mot vårtor som du kan prova, eller så kan en läkare operera bort vårtorna. När cellförändringar behandlas brukar virusinfektionen också försvinna.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-01-07
Redaktör:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Björn Strander, gynekolog, Gynekologiska mottagningen, Kungshöjd och Regionalt Cancercentrum Väst, Göteborg